Digitalna znanja

Primjeri dobrih praksi

Podijeli:

25. 10. 2023.

Obuka za odrasle

Cilj projekta EU fondova „Poboljšanje stručnih kompetencija zaposlenih osoba” ili „Obuka za odrasle” je poboljšanje stručne kompetencije zaposlenih osoba kako bi se pravovremeno spriječila neusklađenost kvalifikacija na tržištu rada s potražnjom na tržištu rada, promicala konkurentnost zaposlenika i povećala produktivnost rada.

Financira se iz Europskog socijalnog fonda i latvijske države, s više od 45 milijuna eura. Projekt provodi Državna agencija za razvoj obrazovanja u suradnji s latvijskim općinama, obrazovnim ustanovama i Državnom agencijom za zapošljavanje od 2017.do kraja 2023. godine.

Partneri

Općine (uključivanje koordinatora za obrazovanje odraslih):

 • objedinjavanje ponude osposobljavanja i potreba za osposobljavanjem;
 • informiranje ciljne skupine o uslugama savjetnika za karijeru;
 • Informiranje i privlačenje ciljne skupine u projekt.

Obrazovne ustanove:

 • provedbu programa trajnog strukovnog osposobljavanja;
 • provedba programa strukovnog osposobljavanja na radnom mjestu;
 • provedba programa neformalnog obrazovanja;
 • provedba modularnog programa strukovnog obrazovanja u kontinuiranom strukovnom obrazovanju;
 • provedba skupa modularnih modula programa strukovnog obrazovanja u trajnom strukovnom obrazovanju;
 • provedba studijskog modula;
 • provedba studijskog tečaja;
 • individualno profiliranje zaposlene osobe s niskom razinom obrazovanja, analiza rezultata profiliranja i savjetovanja za stjecanje modula ili skupa modula modularnog programa strukovnog obrazovanja;
 • Procjena stručne osposobljenosti stečene izvan formalnog obrazovnog sustava.

Državna agencija za zapošljavanje:

 • potpora službama za profesionalno savjetovanje;
 • informiranje i privlačenje ciljne skupine za sudjelovanje u projektu.

Svaka zaposlena ili samozaposlena osoba s boravištem u Latviji u dobi od 25 godina do neograničene dobi mogla bi se prijaviti za obrazovne programe, uključujući mlade roditelje na roditeljskom dopustu, održavanje radnog odnosa i zaposlene umirovljenike, kao i osobe s alternativnim statusom. Svaki je radnik tijekom projekta mogao studirati dva puta.

Dostupne vrste osposobljavanja:

 • programi strukovnog daljnjeg obrazovanja (480 – 1280 sati), na kraju kojih možete dobiti svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti i steći profesiju;
 • programe stručnog usavršavanja (160 – 320 sati), nakon čega je moguće dobiti certifikat o stručnom usavršavanju;
 • programi neformalnog obrazovanja (najviše 159 sati) na kraju kojih se može dobiti svjedodžba;
 • moduli ili skupovi modula, koji se sastoje od niza različitih znanja, vještina i kompetencija, na kraju kojih se može dobiti certifikat;
 • studijski tečajevi ili studijski moduli iz studijskog programa licenciranog akreditiranim smjerom studija, koji se stječu na visokim učilištima ili na visokim učilištima. Nakon što ste ih savladali, možete dobiti potvrdu.

Procjena stručne osposobljenosti stečene izvan formalnog obrazovnog sustava:

Ako su vještine potrebne za tržište rada već stečene u radnom okruženju ili drugdje, radnik u dobi od 25 godina ili više može iskoristiti priliku za procjenu stručne osposobljenosti stečene izvan formalnog obrazovnog sustava.

Pružanje individualnog pristupa pojedincima s niskom razinom obrazovanja

Pružanje individualnog pristupa podrazumijeva individualno profiliranje zaposlene osobe s niskom razinom obrazovanja, analizu i savjetovanje rezultata profiliranja te, prema rezultatima profiliranja, stjecanje modula ili skupa modula modularnog programa strukovnog obrazovanja koji se može identificirati kao skup mjerljivih znanja, vještina i kompetencija. Zaposleniku se izdaje certifikat nakon završetka odgovarajućeg modula ili skupa modula.

Projekt je proveden u 9. krugu, gdje su ponuđeni razni programi osposobljavanja iz različitih sektora, popis potrebnih obrazovnih programa dogovoren je sa sektorskim stručnim vijećem.

S obzirom na horizontalni učinak digitalnih vještina na sve sektore, poseban naglasak stavljen je na obrazovne programe koji odgovaraju razinama 1 – 6 Okvira digitalnih kompetencija DigComp:

Osnovna razina 1 – steći će vještine potrebne za obavljanje jednostavnih zadataka, naučiti kako obavljati zadatke uz pomoć drugih ljudi;

Osnovna razina 2 – steći će vještine potrebne za obavljanje jednostavnih zadataka, naučiti obavljati zadatke samostalno ili uz pomoć drugih ljudi, gdje je to potrebno;

Srednja razina 3 – steći će vještine potrebne za samostalno obavljanje jasno definiranih i redovitih (rutinskih) zadataka i rješavanje jednostavnih problema;

Srednja razina 4 – steći će vještine potrebne za samostalno rješavanje jasno definiranih i neuobičajenih problema;

Viša razina 5 – stjecanje vještina potrebnih za obavljanje različitih zadataka, rješavanje problema i mogućnost pružanja pomoći drugima;

Viša razina 6 – steći će vještine potrebne za procjenu i odabir najprikladnijih rješenja za različite zadatke u teškim situacijama.

U obrazovanju odraslih sudjelovalo jeviše od 70 tisuća stanovnika Latvije iz različitih regija Latvije. Točni podaci i rezultati projekata prikupljat će se i staviti na raspolaganje početkom 2024.

 

Edukacija je sufinancirana u okviru projekta Europskog socijalnog fonda „Razvoj stručnih kompetencija zaposlenih osoba” (projekt br. 8.4.1.0/16/I/001) u okviru specifičnog cilja potpore 8.4.1 „Razvoj stručnih kompetencija zaposlenih osoba” Operativnog programa „Rast i zapošljavanje” fondova Europske unije.

 

Saznaj više

 • Poveznica na web stranicu:

 • Ciljana publika:

  Digitalne vještine radne snage.

 • Digitalna tehnologija / specijalizacija:

  Digitalne vještine

 • Geografski opseg - Država:

  Latvija

 • Razina digitalnih vještina:

  Osnovno

  Srednja

  Napredno

 • Vrsta inicijative:

  Nacionalna inicijativa

 • Vrsta financiranja:

  Public

 • Datum početka:

  01.01.1970

 • Datum završetka:

  01.01.1970