Digitalna znanja

Inicijative

Decor img

Inicijative

Ovaj odjeljak predstavlja pregled europskih inicijativa i programa za digitalne vještine i poslove. Cilj im je premostiti jaz u digitalnim vještinama za sve i učiniti Europu spremnom za digitalno doba. Istražite niz akcija i programa na europskoj i međunarodnoj razini koji pomažu ljudima da poboljšaju vještine, ponovno steknu vještine ili poduzmu sljedeći korak u svojoj karijeri.