Aktivnosti i novosti

Potpisivanje memoranduma o Nacionalnoj koaliciji za digitalne vještine i radna mjesta
Lora Borissova, Beč
Boris Drilo
Boris Drilo