Digitalna znanja

Prilike za financiranje

Decor img

Prilike za financiranje

Ovaj odjeljak predstavlja razne mogućnosti financiranja za usavršavanje i ponovno osposobljavanje za podršku digitalnim kompetencijama pojedinaca i organizacija. Pronađite zajmove, bespovratna sredstva i financijske instrumente kako biste poboljšali svoju razinu digitalnih vještina i dobili pristup financiranju za svoje projekte.