Digitalna znanja

Resursi za digitalne vještine

Decor img

Resursi za digitalne vještine

Ovaj popis nudi razne resurse o digitalnim vještinama za pojedince, škole i organizacije. Pronađite alate za samoprocjenu, nastavne planove i programe za podučavanje i učenje te druge materijale koji će podržati vaše putovanje usavršavanja i poboljšati vašu digitalnu kompetenciju.