Obavijest o zaštiti osobnih podataka

Hrvatska udruga poslodavaca, 80978339255, Radnička cesta 37A, voditelj je obrade osobnih podataka te obrađuje osobne podatke korisnika svojih usluga i posjetitelja stranice https://digitalnakoalicija.hup.hr/ u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679, Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/18).

Osobni podaci ispitanika koji se prikupljaju u ovom obrascu obrađuju se u svrhu provedbe projekta Nacionalne koalicije za digitalne vještine i digitalna radna mjesta.

Osobni podaci ispitanika poput imena i prezimena i adrese elektroničke pošte obrađuju se samo kad je to nužno i kad postoji odgovarajuća pravna osnova temeljem odredaba Opće uredbe o zaštiti podataka kao što su pravne obveze voditelja obrade prema europskom ili hrvatskom pravu, odredbe ugovora s korisnicima naših usluga, zaštita vitalnih interesa korisnika ili drugih fizičkih osoba ili legitimni interes voditelja obrade. Voditelj obrade neće dijeliti vaše osobne podatke s trećim stranama osim kad je to nužno kako bismo izvršili uslugu koju ste zatražili. Imena i prezimena bit će javno objavljivani kao potpis Vašim komentarima na web stranici, a koje ste prethodno zatražili od naših administratora za objavu. U tom smislu, imat ćemo pristup vašoj adresi elektroničke pošte jer ćete se s istom javiti našim administratorima.

Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi obrade osobnih podataka, primjenjivim pravilima hrvatskog i europskog prava i drugim okolnostima, u svakom trenutku možete tražiti informaciju o obradi i pristup svojim osobnim podacima, njihov ispravak i druge prava ispitanika poput prava na brisanje, ograničenje obrade, itd.

Kao osoba koja je objavila komentar na web stranici Nacionalne koalicije za digitalne vještine i digitalna radna mjesta, imate niz prava kako je navedeno u Uredbi 2016/679, kao što su:

• Pravo na pristup voditelju obrade osobnih podataka

• Pravo na ispravak osobnih podataka

• Pravo na brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)

• Pravo na prigovor

U skladu s primjenjivim propisima, na svaki zahtjev ispitanika za informacijom o obradi ili zahtjev za zaštitom osobnih podataka bit će odgovoreno u što je moguće kraćem roku, najkasnije trideset dana od zaprimanja zahtjeva. Prilikom kontaktiranja voditelja obrade i zaprimanja zahtjeva, uložit ćemo razumne napore da potvrdimo Vaš identitet i spriječimo neovlaštenu i nedopuštenu obradu osobnih podataka.

Za više informacija, molimo posjetite stranicu Hrvatske udruge poslodavaca s detaljnom obavijesti o zaštiti podataka: https://www.hup.hr/obavijest-o-obradi-podataka.aspx

Kontakt podaci voditelja obrade osobnih podataka:

HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA

RADNIČKA CESTA 37a

10 000 Zagreb

tel: +385 1 48 97 555

fax: +385 1 48 97 556

e-mail: hup@hup.hr

Kontakt nadzornog tijela za zaštitu osobnih podataka

Ukoliko smatrate da je neko od vaših prava povrijeđeno možete uložiti prigovor na obradu osobnih podataka nacionalnom nadzornom tijelu. U Republici Hrvatskoj nadzorno tijelo je Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10 000 Zagreb, a ispitanici se mogu obratiti i na adresu azop@azop.hr