Digitalna znanja

Primjeri dobrih praksi

Podijeli:

25. 09. 2023.

Računalni program za razmišljanje

Program računalnog razmišljanja suradnja je Uprave za digitalnu pismenost i transverzalne vještine i Zaklade eSkills Malta. Trenutačno je u pilot-fazi program strateška inicijativa koja se trenutačno provodi u 10 malteških osnovnih državnih škola, po jedna iz svakog kolegija.

Ciljevi programa

U svojoj srži ovaj program ima dva glavna cilja. Prvi je uspostaviti održivi obrazovni okvir koji obuhvaća cijeli spektar osnovnog obrazovanja, počevši od nastave vrtića i postupno usmjeravajući specifične ishode učenja u narednim skolastičnim godinama. Time se osigurava da računalno razmišljanje postane sastavni dio obrazovnog putovanja učenika od samog početka. Drugi cilj je da računalno razmišljanje i kodiranje postanu ukorijenjeni aspekt školske kulture. Umjesto sporadičnih nastojanja, te će vještine postati temeljni i sveprisutni dio učeničkog iskustva.

Usavršavanje i nastavnog osoblja i studenata

Program računalnog razmišljanja stavlja značajan naglasak na prenošenje ključnih vještina nastavnicima i studentima. Osposobljava nastavnike sa znanjem, vještinama i stavom potrebnim za učinkovito integriranje računalnog razmišljanja u svoje nastavne prakse, osnažujući tako učenike da razviju svoje kompetencije u računalnom razmišljanju. Osim toga, studenti se aktivno uključuju u program, stječući vještine rješavanja problema koje im omogućuju da složene izazove slože u više upravljivih zadataka, organizirajući ih logički. Nadalje, njeguju logičko i racionalno razmišljanje, koje postavlja čvrste temelje za donošenje informiranih odluka i rješavanje složenih pitanja, osiguravajući da su dobro pripremljeni za cijeli život uspjeha.

Program uključuje:

 • Tečajevi osposobljavanja koje nude odgovarajući dobavljači: Od listopada 2022. do siječnja 2023. odgovarajući dobavljači proveli su niz praktičnih tečajeva osposobljavanja. Službenici za obrazovanje (Curriculum), tim za potporu osnovnoj digitalnoj pismenosti, koordinatori škola, kao i dva edukatora iz svake osnovne škole koja sudjeluje pohađali su ove zanimljive tečajeve osposobljavanja. Tijekom tih treninga sudionici su se bolje upoznali s konceptima računalnog razmišljanja i rezultatima učenja. Te su sjednice pomogle edukatorima da poboljšaju svoju sposobnost da učinkovito integriraju koncepte računalnog razmišljanja u učionice.
 • Osiguravanje sredstava: Kroz suradnju sa Zakladom eSkills Malta, resursi su nabavljeni nakon pažljivog istraživanja tržišta i dobivanja odobrenja za nabavu od Meyra. Ta su sredstva dodijeljena školama sudionicama.
 • Usklađivanje kurikuluma: Program uključuje mapiranje aktivnosti računalnog razmišljanja i programiranja prema kurikulumu, osiguravajući njihovu usklađenost s obrazovnim ciljevima i standardima osnovnoškolskog sustava.
 • Potpora na licu mjesta: Tim za potporu primarnoj digitalnoj pismenosti pruža kontinuiranu podršku na licu mjesta tijekom aktivnosti u razredu i sesija kurikuluma. Cilj je ove potpore olakšati neometanu integraciju računalnog razmišljanja u obrazovni proces.

Zašto je to dobra praksa?

Program računalnog razmišljanja ima dalekosežnu viziju koja se proteže izvan granica učionice. Nastoji njegovati način razmišljanja među učenicima, onaj koji cijeni znatiželju, prilagodljivost i otpornost. Ovaj način razmišljanja osnažuje ih da napreduju u svijetu koji se brzo mijenja, gdje je sposobnost prilagodbe i rješavanja novih problema od presudne važnosti. Kroz partnerstva s različitim dionicima, program također teži temeljnoj transformaciji samog obrazovanja. Cilj je uključiti računalno razmišljanje u kurikulume, čime se preoblikuje sam temelj obrazovnog sustava. Ova promjena ne samo da priprema studente za digitalno doba, već i osigurava da se obrazovanje uskladi s potrebama svijeta koji se stalno mijenja, učinkovito pozicioniranje sljedeće generacije za uspjeh.

Saznaj više

 • Poveznica na web stranicu:

 • Ciljana publika:

  Digitalne vještine u obrazovanju.

  Digitalne vještine za sve

 • Digitalna tehnologija / specijalizacija:

  Digitalne vještine

 • Geografski opseg - Država:

  Malta

 • Razina digitalnih vještina:

  Osnovno

 • Vrsta inicijative:

  Lokalna inicijativa

 • Vrsta financiranja:

  Public

 • Datum početka:

  01.01.1970

 • Datum završetka:

  01.01.1970