Digitalna znanja

Primjeri dobrih praksi

Podijeli:

20. 10. 2023.

Natječaj za dodjelu nagrada za digitalno upravljanje

Nagrada Institucija za digitalno upravljanje nagrađuje tijela javnog sektora ili državne službenike i dužnosnike koji su zajednički ili pojedinačno osmislili ili proveli inovativne i pionirske aplikacije za digitalnu transformaciju javne uprave i poboljšanje administrativnog okruženja u zemlji.

Svake godine ga provodi Ministarstvo digitalnog upravljanja, dodjeljujući homonimne nagrade onima koji se usuđuju biti originalni i kreativno razmišljati. Natjecatelji se pozivaju da osmisle ili provedu učinkovite, inovativne i pionirske postupke/aktivnosti kojima se podupire digitalna transformacija zemlje, kao što su:

 • digitalizacija i pojednostavnjenje administrativnih postupaka
 • digitalna pristupačnost
 • otvorena dostupnost i ponovna uporaba javnih informacija
 • digitalno poboljšanje uspješnosti javnog sektora ili povećanje javne odgovornosti i transparentnosti
 • poboljšanje digitalne transformacije poduzetništva ili poslovnog okruženja i općenito.

Stoga bi sudionici trebali temeljiti svoje prijedloge na smjernicama Biblije o digitalnoj transformaciji za razdoblje 2020. 2025., plana za digitalni razvoj Grčke.

Nagrade za digitalno upravljanje podijeljene su na sljedeće teme:

 1. Javna uprava, lokalna samouprava i pravosuđe,koja dodjeljuje primijenjene ili planirane ideje za bolju organizaciju i rad javne uprave samouprave ili pravosuđa, uključujući u području civilne zaštite i općenito sigurnosti građana;
 2. Gospodarstvo, razvoj i poduzetništvo, kojim se dodjeljuju primijenjene ili planirane ideje za ruralni razvoj, turizam, pomorski promet, ulaganja, ekstroverziju, inovacije, industriju, trgovinu, zaštitu potrošača, fiskalnu i poreznu politiku te općenito ideje povezane s poboljšanjem poslovnog okruženja i smanjenjem birokracije za poduzeća,
 3. Zdravstvo i socijalna pitanja,kojim se dodjeljuju primijenjene ili planirane ideje o zdravlju, industrijskim odnosima, socijalnoj sigurnosti, socijalnoj skrbi, ljudskim pravima, zaštiti ranjivih skupina, obiteljskoj ili demografskoj politici, rodnoj ravnopravnosti i pitanjima povezanima sa socijalnom kohezijom i zaštitom javnog zdravlja općenito;
 4. Obrazovanje i kultura,kojom se dodjeljuju primijenjene ili planirane ideje u području obrazovanja, kulture, sporta i
 5. Građanska sigurnost, koja dodjeljuje primijenjene ili planirane ideje koje promiču ili čak povećavaju sigurnost građana.

Svaka od navedenih tematskih jedinica podijeljena je u dvije (2) potkategorije:

(a) Najbolje primijenjene ideje,kojom se dodjeljuju ideje koje su u proizvodnji ili probnom radu javnih tijela i organizacija u razdoblju od najmanje tri (3) mjeseca, do datuma prijave za odgovarajući natječaj; i

(b) Najbolja nova ideja,nagrađivanje ideja koje su u konceptualnoj ili eksperimentalnoj fazi, ali još nisu stavljene u proizvodni ili probni način.

Konačno, postoji posebna počasna distinkcija za digitalnu transformaciju,koja je podijeljena u dvije potkategorije:

(a) Posebna počasna distinkcija za digitalnu transformaciju zaposlenika ili službenika u javnom sektoru,uz iznimno važan doprinos pitanjima e-uprave i digitalne transformacije grčke javne uprave; i

(b) Posebna pojedinačna počasna distinkcija,kojom se nagrađuju ideje privatnih osoba, fizičkih ili pravnih osoba u Grčkoj, koje su provele i poboljšale javne usluge ili su se koristile podacima javne uprave za uspješan razvoj aplikacija.

Posebna priznanja dodjeljuju se odlukom glavnog tajnika za informacijske sustave i digitalno upravljanje Ministarstva digitalnog upravljanja.

U svakoj se potkategoriji dodjeljuju prva dva (2) pobjednička prijedloga, koji primaju novčanu nagradu u tu svrhu, koja je određena zajedničkom ministarskom odlukom.

Natječaj za Nagrade za digitalno upravljanje namijenjen je svim državnim službenicima ili dužnosnicima koji su u radnom odnosu uređenom javnim pravom ili privatnim pravom na neodređeno ili određeno vrijeme, koji rade u bilo kojem javnom tijelu, lokalnim tijelima prve ili druge razine, kao i pravnim osobama javnog ili privatnog prava u javnom sektoru.

Odjel odgovoran za organizaciju natječaja za Nagrade za digitalno upravljanje jest Uprava za digitalnu strategiju Glavne uprave za digitalno upravljanje Glavnog tajništva za informacijske sustave i digitalno upravljanje Ministarstva digitalnog upravljanja, kojoj u tu svrhu pomaže Nacionalni dokumentacijski centar (EKT), nadzirano tijelo Ministarstva digitalnog upravljanja.

Statistika

Prvi put organizirane su 2022. pod sloganom „Digitalna transformacija, promjena u Grčkoj”. Institucija je pronašla široku rezonanciju i obilježila novo doba u digitalnoj transformaciji zemlje. Podneseno je više od osamdeset prijedloga, a u mnogim kategorijama bilo je izjednačeno među kandidatima. Indikativno, jedan od pobjedničkih prijedloga koji se odnosi na područje digitalnih vještina jest „Jedinstveni tematski sustav klasifikacije podataka u javnom sektoru – standardizacija jedinstvenog klasifikacijskog sustava kako bismo mogli govoriti istim jezikom” „PredsjedništvaVlade/Posebnog tajništva integriranoginformacijskog sustava” (tematski: Javna uprava, lokalna uprava i pravosuđe).

Druga je godina zaredom organizirana 2023., s naglaskom na ekstroverziju i digitalnu modernizaciju javne uprave, s više od devedeset sudionika. Jedan od pobjedničkih prijedloga u području digitalnih vještina jest „Poboljšanje povezivanja radnih mjesta i životopisa s pomoću umjetne inteligencije” Javne službe za zapošljavanje (DYPA) (tematski: Gospodarstvo, rast i poduzetništvo). Vrlo kratko, tijekom postupka odabira osoblja, savjetnici za zapošljavanje DYPA-e mogu donijeti konačnu odluku koristeći se sposobnostima umjetne inteligencije. Na taj način mogu razumjeti prednosti i slabosti procesa, kao i kandidata pred sobom, koristeći se ljudskim, financijskim i tehnološkim resursima.

Zašto je to dobra praksa?

Ova je inicijativa usmjerena na dvije ciljne skupine, s jedne strane, na građane, a s druge strane na osposobljavanje posebne stručne skupine, državnih službenika. Njegova je dodana vrijednost u tome što stvara prave uvjete za njihovo upoznavanje s digitalnim tehnologijama. S jedne strane, državni službenici koji žele sudjelovati u godišnjem natječaju pozivaju se da ih koriste kao alat za razvoj inovativnog postupka.  S druge strane, građani, kao primatelji tih planiranih administrativnih postupaka, uživaju prednosti digitalne transformacije grčke države tako što provode više digitalnih transakcija s grčkim javnim službama.

Također promiče inovacije, znanje i iskustvo za razvoj inovativnih rješenja i primjena u grčkom javnom sektoru. Ona promiče kreativnost u prostoru koji desetljećima nije imao originalnost i kojim je dominiralo ponavljanje i birokracija. 

Istodobno se učvršćuje percepcija da su digitalne tehnologije vrijedan i primarni alat u svakodnevnom životu.  Opća javnost i državni službenici/dužnosnici senzibilizirani su i informirani o uspostavljenoj nacionalnoj politici digitalne transformacije grčke javne uprave. Istodobno se znatno šire informacije o važnim pitanjima povezanima s digitalnom strategijom te zemlje.

Više informacija o nagradama za digitalno upravljanje dostupno je na službenim internetskim stranicama: https://digitalawards.gov.gr/

Saznaj više

 • Poveznica na web stranicu:

 • Ciljana publika:

  Digitalne vještine stručnjaka u području IKT-a i drugih digitalnih stručnjaka.

 • Digitalna tehnologija / specijalizacija:

  Digitalne vještine

 • Geografski opseg - Država:

  Grčka

 • Razina digitalnih vještina:

  Srednja

  Napredno

  Stručnjak za digitalni sektor

 • Vrsta inicijative:

  Nacionalna inicijativa

 • Vrsta financiranja:

  Public

 • Datum početka:

  01.02.2022

 • Datum završetka:

  01.01.1970