Digitalna znanja

Primjeri dobrih praksi

Podijeli:

30. 10. 2023.

Latvijska zajednica stručnjaka za kibersigurnost

Nacionalni centar za stručnost u području kibersigurnosti osnovan u Latviji

Uredbom 2021/887 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2021. osnovan je Europski centar za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja, poznat kao Europski centar za stručnost u području kibersigurnosti (ECCC).

Opći je cilj ECCC-a poticati istraživanje, inovacije i uvođenje u području kibersigurnosti podupiranjem Zajednice stručnjaka Europske unije (EU) za kibersigurnost, koja će se sastojati od javnih uprava i pojedinaca kako je utvrđeno u Uredbi.

Svaka država članica EU-a zadužena je za uspostavu svojeg nacionalnog koordinacijskog centra (NCC) radi utvrđivanja nacionalne zajednice kompetencija u području kibersigurnosti, informiranja zajednice o mogućnostima sufinanciranja EU-a za projekte povezane s kibersigurnošću te koordinacije i praćenja projekata članova zajednice koji se sufinanciraju uz potporu financijskih instrumenata kojima upravlja ECCC.

Glavne zadaće latvijskog nacionalnog koordinacijskog centra, pod nadležnošću Ministarstva obrane Republike Latvije, jesu:

 • jačanje vodstva i strateške autonomije EU-a u području kibersigurnosti održavanjem i razvojem istraživačkih, akademskih, društvenih, tehnoloških i industrijskih kibersigurnosnih sposobnosti i sposobnosti potrebnih za jačanje povjerenja i sigurnosti na jedinstvenom digitalnom tržištu, uključujući povjerljivost, cjelovitost i dostupnost podataka;
 • podupiranje tehnoloških sposobnosti, sposobnosti i vještina EU-a povezanih s otpornošću i pouzdanošću infrastrukture mrežnih i informacijskih sustava, uključujući ključnu infrastrukturu te hardver i softver koji se široko upotrebljavaju u EU-u;
 • pridonijeti globalnoj konkurentnosti industrije kibersigurnosti EU-a, osigurati visoke standarde kibersigurnosti diljem EU-a i učiniti kibersigurnost konkurentnom prednošću za druge industrije EU-a.

Latvijska nacionalna zajednica stručnjaka za kibersigurnost

Početkom 2023. u okviru Centra osnovana je Nacionalna zajednica za kibersigurnost, koja trenutačno okuplja više od 30 organizacija sudionica iz državnog, općinskog, akademskog, nevladinog i poslovnog sektora.

Javno tijelo ili ustanova, izvedena javna osoba ili pravna osoba privatnog prava ili partnerstvo s pravnom sposobnošću registrirano u Republici Latviji, koje može doprinijeti ispunjavanju misije ECCC-a i mreže nacionalnih koordinacijskih centara i koje ima stručnost u području kibersigurnosti u najmanje jednom od sljedećih područja, može postati članom Zajednice:

 • akademska pitanja;
 • istraživanje ili inovacije, industrijski razvoj ili razvoj proizvoda;
 • osposobljavanje i obrazovanje;
 • operacije informacijske sigurnosti ili odgovora na incidente;
 • Etika
 • formalna i tehnička normizacija i specifikacije.

Redovito se organiziraju sastanci stručnjaka iz zajednice, tijekom kojih se raspravlja o aktualnim pitanjima iz područja politike kibernetičke sigurnosti, raspravlja se o budućim planovima za integraciju i razvoj zajednice.

Zajednica se 24. listopada okuplja na drugom sastanku zajednice okupivši glavne dionike, uključujući predstavnike Ministarstva obrane, Ministarstva obrazovanja i znanosti, Nacionalnog centra za obrazovanje, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje, latvijskog Udruženja za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, latvijskog državnog radijskog i televizijskog centra, latvijskog ogranka ISACA-e, Tehničkog sveučilišta u Rigi, BA School of Business and Finance, Vidzeme University of Applied Sciences, itd. kako bi raspravljali o glavnim pitanjima obrazovanja, osposobljavanja, vještina i izgradnje kompetencija u području kibersigurnosti.

Europski mjesec kibersigurnosti

Osim aktivnosti u zajednici, NCC-LV također organizira događanja i događanja u Latviji u okviru Europskog mjeseca kibersigurnosti, koji se ove godine održava pod motom „Budi pametniji od hakera!”, a posebna pozornost posvećena je prijetnji socijalnog inženjeringa. Kampanja je usmjerena na društvo u cjelini i ima za cilj informiranje o različitim metodama kiberkriminalaca, vrstama napada i koracima za zaštitu sebe. Cilj kampanje je i doprijeti do ljudi i potaknuti ih da budu oprezni i posvećuju više pozornosti svojim internetskim aktivnostima kako ne bi postali žrtve kibernapada phishinga i socijalnog inženjeringa.

Više informacija o aktualnim pitanjima Europskog mjeseca kibersigurnosti u Latviji dostupno je u informativnom materijalu koji je pripremio NCC-LV.

Saznaj više

 • Poveznica na web stranicu:

 • Ciljana publika:

  Digitalne vještine radne snage.

  Digitalne vještine stručnjaka u području IKT-a i drugih digitalnih stručnjaka.

 • Digitalna tehnologija / specijalizacija:

  Cybersecurity

 • Geografski opseg - Država:

  Latvija

 • Razina digitalnih vještina:

  Srednja

  Napredno

  Stručnjak za digitalni sektor

 • Vrsta inicijative:

  Institucionalna inicijativa EU-a

 • Vrsta financiranja:

  Public

 • Datum početka:

  01.01.1970

 • Datum završetka:

  01.01.1970