Digitalna znanja

Primjeri dobrih praksi

Podijeli:

21. 04. 2021.

Most digitalnih vještina

Pilot-projekt o digitalnim vještinama za potporu zapošljivosti radnika u Luksemburgu.

Program „Premošćivanje digitalnih vještina” pokrenulo je Ministarstvo rada, zapošljavanja te socijalne i solidarne ekonomije Luksemburga (ADEM) kao ciljanu mjeru za potporu poduzećima te malim i srednjim poduzećima (MSP-ovi) u usavršavanju i prekvalifikaciji zaposlenika u području digitalnih tehnologija.

Na široj razini inicijativom se nastojalo pridonijeti i unapređenju ukupnih razina digitalnih kompetencija, olakšavanju tehnološke integracije te poboljšanju dostupnosti digitalnih usluga i pristupa građana, zaposlenika i tražitelja zaposlenja tim uslugama. 

Inicijativa je uključivala studiju izvedivosti i dva pilot-projekta. Prvi pilot-projekt, koji je trajao od svibnja 2018. do studenoga 2019., imao je dva glavna cilja: 

 • Rješavanje problema smanjenja radne snage i određenih zanimanja i vještina kao posljedice automatizacije i novih digitalnih kretanja, uz istodobnu procjenu tržišne i sektorske dinamike koja dovodi do potrebe za digitalnim vještinama. 
 • Rješavanje problema neusklađenosti ponuđenih i traženih vještina te smanjenje negativnog učinka digitalizacije na zapošljavanje. 

Kako bi se postigli ti ciljevi, u okviru projekta provedena je kvantitativna i kvalitativna analiza najpogođenijih digitalnih kompetencija kako bi se utvrdio najprikladniji način djelovanja za pogođene zaposlenike. U okviru mosta za digitalne vještine pružena je potpora i cjelokupnom procesu prekvalifikacije i usavršavanja pružanjem osposobljavanja, savjetovanja, podučavanja, osiguranja kvalitete i financijske potpore. Poduzeća koja žele osposobiti svoje zaposlenike za digitalnu transformaciju i poduzeća koja traže nove kvalificirane zaposlenike ispunjavala su uvjete za sudjelovanje. ADEM iskorištava rezultate pilot-projekta kako bi izgradio buduće usluge i potporu za pogođena poduzeća i zaposlenike te pridonio razvoju digitalnih kompetencija za građane i radnu snagu u Luksemburgu. 

Saznaj više

 • Poveznica na web stranicu:

 • Ciljana publika:

  Digitalne vještine radne snage.

 • Digitalna tehnologija / specijalizacija:

  Digitalne vještine

 • Geografski opseg - Država:

  Luksemburg

 • Razina digitalnih vještina:

  Osnovno

 • Vrsta inicijative:

  Nacionalna inicijativa

 • Vrsta financiranja:

  Public

 • Datum početka:

  01.01.1970

 • Datum završetka:

  01.01.1970