27. 10. 2022.

Elements of AI: Kako je dio hrvatskih građana brzo savladao osnove umjetne inteligencije (AI)

Inicijalni cilj udruge CroAI s hrvatskom lokalizacijom Elements of AI bio je doseći 1% hrvatskog sta-novništva i zainteresirati ga barem za osnove umjetne inteligencije – kako se preko 35.000 građana uključilo u program, taj je cilj vrlo brzo i ispunjen. Ovaj besplatan program edukacije o osnovama um-jetne inteligencije i dalje je dostupan svim zainteresiranim građanima na hrvatskom jeziku.

Prije dvije godine, većina hrvatskih građana vjerojatno nije znala mnogo o umjetnoj inteligenciji (Artificial Intelligence, AI), a kamoli da bi razmišljala o tome da se prijavi na online edukaciju o toj temi. No, negdje baš u tom trenutku, tek nešto ranije osnovana hrvatska udruga za umjetnu inteligenciju – CroAI, postala je svjesna kako će im jedan od glavnih ciljeva biti obrazovanje i edukacija u najširem smislu, ne samo IT stručnjaka i onih koji se profesionalno vide u ovom stručnom polju, već i najšire populacije. Tim više što se o AI počelo sve više pričati i što je, na ovaj ili onaj način, postajao sve prisutniji u uređajima i uslugama koje koristimo. Ako ne već danas, vrlo brzo bit će jednostavno nemoguće razumjeti svijet oko sebe a da ne razumijemo barem osnove umjetne inteligencije.

“Kada smo osnovali udrugu CroAI”, priča Martina Silov, projektna menadžerica u CroAI, “nije nam bio cilj pričati samo o umjetnoj inteligenciji, već i općenito o tome kako nam tehnologija može pomoći i unaprijediti našu svakodnevicu. Edukacija o umjetnoj inteligenciji činila se kao izvrsna uvertira – uvertira kojom ćemo razbiti strahove i približiti ljudima nešto naizgled jako kompleksno, kao što je umjetna inteligencija, na jednostavan način”.

Istražujući što od pogodnih tečajeva postoji, pronašli su besplatan tečaj o osnovama umjetne inteligencije – Elements of AI. “U projekt se jako brzo uključila cijela tech scena, predvođena Matom Rimcem, Damirom Sabolom i popularnost tečaja je samo rasla”, objašnjava Martina Silov.

U CroAI kažu kako su njihova očekivanja u pogledu ovog besplatnog tečaja – i interesa u Hrvatskoj za lokaliziranu verziju – ispunjena pa čak i premašena, jer je tada već u prvih desetak dana tečaj upisalo preko 10 tisuća građana. To je već u početku ukazivalo da će interes, zapravo, biti vrlo velik. “Posebno nas je iznenadila zainteresiranost svih dobnih skupina, neovisno o tome rade li u tech sektoru ili ne. Kompanije su motivirale svoje zaposlenike da upišu tečaj, pokrenut je bio i AI challenge. Sveučilište je osiguralo dodatna 2 ECTS boda za studente koji uspješno završe i polože tečaj. Škole su motivirale svoje učenike da upišu tečaj te je pokrenut i AI School Challenge, a škole s najviše položenih certifikata su akreditirane kao AI škole”, priča Martina Silov.

Inicijalni cilj udruge CroAI s hrvatskom lokalizacijom Elements of AI bio je doseći 1% hrvatskog stanovništva i zainteresirati ga barem za osnove umjetne inteligencije – kako se preko 35.000 građana uključilo u program, taj je cilj vrlo brzo i ispunjen. “Ljudi su nam se javili da su napravili preokrete u svom obrazovanju i karijeri nakon pohađanja tečaja, nastavili su se dalje obrazovati oko teme. S tečajem smo napravili jedan veliki korak ka demistificiranju umjetne inteligencije”, kaže Martina.

Elements of AI u Hrvatskoj je imao mnogo veći doseg nego što su mu se u udruzi CroAI možda i nadali. “Od lansiranja tečaja su prošle dvije godine, a mi i dalje dobivamo iznimno pozitivne dojmove o tome koliko je tečaj dobar, kako ima pozitivan utjecaj na percepciju o tehnologiji… Drago nam je što nam se redovno javljaju profesori i učitelji iz škola koji su implementirali tečaj u svoju nastavu i time zainteresirali mlađe generacije za AI. Primijetili smo da najviše zainteresiranih dolazi iz osnovnih i srednjih škola te fakulteta, ali jako puno ljudi s ozbiljnim karijerama su se odlučili za upisivanje tečaja”, kažu u udruzi.

Tečaj Elements of AI bio je, naravno, dobar uvod u svijet umjetne inteligencije – i još je uvijek dostupan svima, na brojnim europskim jezicima, uključujući i hrvatski – no za one koji se vide dublje u ovom području, priča Martina Silov, važno je nastaviti pratiti trendove, gledati što je novo, redovito se informirati. “Danas brojna svjetska sveučilišta nude besplatne tečajeve AI/ML, no izvrstan je pristup uključiti se u svijet startupa i učiti iz prakse. Bitno je spomenuti da AI svijet, kao i cijeli tech svijet, nije rezerviran samo za inženjere već je otvoren i za ostale. IT sektoru su potrebni ljudi iz humanističkih voda, potreban im je taj drugačiji ili jednostavno neinženjerski pristup problemu”, naglašava.

Misija udruge CroAI je pomoći u stvaranju novih tehnoloških rješenja koja će učiniti svijet boljim mjestom. Udruga to ostvaruje kroz dvije osnovne aktivnosti. Prva je okupljanje ljudi koji žele stvarati kako bi se upoznali, družili i surađivali. Druga je edukacija šire zajednice o tome što je moguće i što se događa oko nas. “Kako djeca u školama mogu učiti o najnovijom tehnologijama i poduzetništvu kada ni njihove učitelje i profesore nitko nije tome naučio?”, pita se Martina.

Udruga CroAI otvorena je za sve startupe, kompanije (neovisno o sektoru u kojem rade) i „pametne, kreativne pojedince koji nešto stvaraju te koji nisu poraženi“, kaže Martina Silov.

Saznaj više

 • Poveznica na web stranicu:

 • Ciljana publika:

  Digitalne vještine za sve

  Digitalne vještine radne snage.

 • Digitalna tehnologija / specijalizacija:

  Digitalne vještine

  Umjetna inteligencija

 • Geografski opseg - Država:

  Hrvatska

 • Razina digitalnih vještina:

  Srednja

  Osnovno

 • Vrsta inicijative:

  Nacionalna inicijativa

 • Vrsta financiranja:

  Public

 • Datum početka:

  01.01.2020

 • Datum završetka:

  01.01.2024

Povezani sadržaj:

04. 06. 2024.

ISC2 certificiran u području kibersigurnosti

Inicijativa ISC2 sa sjedištem u EU-u omogućila je slobodan pristup programu kibersigurnosne certifikacije i osposobljavanja za više od 20,000 osoba. Program je usmjeren na osobe koje mijenjaju karijeru i osobe s diplomom, a cilj mu je izgradnja raznolike i kvalificirane europske radne snage i jačanje kiberotpornosti regije.

30. 11. 2022.

Kako Institut radijske industrije pomaže razviti radijske talente za novo, digitalno i konvergirano medijsko doba

Radijski program više nije linearan FM program – prate ga objave i interaktivna komunikacija s kori-snicima-slušateljima na digitalnim platformama. Mnoga radna mjesta koja su danas u samom sredi-štu radijske produkcije donedavno nisu još postojala. No, formalno obrazovanje budućih radijskih djelatnika ne prati potrebe koje se pojavljuju i brzo razvijaju u praksi. Institutu radijske industrije, prvom takvom institutu u Hrvatskoj, upravo je edukacija radijskih djelatnika za konvergirani radijski format jedno od područja rada na koja se fokusira.

14. 02. 2023.

Digitalne tehnologije i vještine u podlozi modernizacije poljoprivrede, ruralnog razvoja i proizvodnje hrane: Predstavljamo projekt CEKOM Food&Rural

Samodostatnost u proizvodnji hrane postaje sve važnija, posebno u uvjetima pandemija, ratova, pre-kida dobavnih lanaca, recesije, uvozu velikih količina hrane sumnjive kvalitete. Istovremeno, po-ljoprivredni sektor suočen je s negativnim demografskim trendovima, koji su posebno na ruralnim područjima izuzetno negativni, kao i s problematikom sve više napuštenih i neobrađenih poljopri-vrednih površina. Ovom sektoru tek predstoji digitalna transformacija, a jedan od projekata kojima se u sektoru poljoprivrede i proizvodnje hrane želi potaknuti usvajanje digitalnih tehnologija i znanja jest i netom okončan CEKOM čiji je nositelj bila tvrtka InfoDom.

10. 03. 2023.

Edukacija sa snažnim kurikulumom digitalnih vještina za mikro i male poduzetnike u Hrvatskoj

UPLIFT AKADEMIJA - Središnja točka projekta je portal www.uplift.hr, a najsnažniji alat je Uplift akademija – sveobuhvatna edukacija za male poduzetnike, škola sa snažnim naglaskom na razvoj digitalnih vještina.