Digitalna znanja

Primjeri dobrih praksi

Podijeli:

23. 10. 2023.

LIKTA inicijativa „Pametna Latvija”

Indeks gospodarske i društvene digitalizacije Europske unije (DESI) pokazuje da je digitalni razvoj u Latviji znatno sporiji nego u susjednim zemljama i EU-u u cjelini. Ubrzavanje napretka zahtijeva koordinirani pristup koji uključuje državne potpore, uključivanje građana i poduzeća, kao i zajednički regulatorni okvir i dugoročnu strategiju za promicanje digitalne konkurentnosti.

Latvijsko udruženje za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju (LIKTA) smatra da je digitalna transformacija ključ uspjeha Latvije u postizanju bržeg gospodarskog rasta i da će pomoći svakom latvijskom poduzeću da postigne veću produktivnost i veću dobit.

Inicijativa Pametna Latvija

Stoga je LIKTA-inom suradnjom s partnerima 2019. pokrenuta inicijativa Pametna Latvija, čiji je cilj educirati menadžere latvijskih srednjih i malih poduzeća o najnovijim informatičkim rješenjima i potaknuti ih da ih provedu u svojim poduzećima te da pruže potrebnu informativnu potporu.

Odgovarajući na pitanja testa digitalne zrelosti o unutarnjim/vanjskim procesima tvrtke, moguće je dobiti dubinsku procjenu ne samo o pojedinom poduzeću, već i usporedbi s konkurentima u njihovoj industriji i regiji.

Test sažima jednostavna pitanja koja pomažu u procjeni u kojoj mjeri poduzeće koristi IKT rješenja u svakodnevnom radu. Test digitalne zrelosti usmjeren je na menadžera tvrtke, koji je glavni donositelj odluka u koje će ICT rješenja tvrtka ulagati. Pitanja ne zahtijevaju specifično znanje o IKT-u, lako ih je razumjeti i povezana su s osnovnim funkcijama bilo kojeg poduzeća:

 • Za zaposlenike
 • Za klijente
 • Učinkovitost
 • Sigurnost podataka
 • Marketinške i reklamne djelatnosti tvrtke

Nakon završetka testa dobiva se dubinska procjena digitalne zrelosti i usporedba s konkurentima u industriji, što služi kao motivacija za menadžere poduzeća, kao i preporuke o rješenjima IKT-a koja bi se trebala provesti u budućnosti, kako bi poduzeća mogla izvršiti ciljana i promišljena ulaganja koja daju stvaran doprinos digitalnoj transformaciji.

Pokazatelji uspješnosti i glavni zaključci

Do sada je 1115 tvrtki već završilo test digitalne zrelosti, prema rezultatima ankete, a tvrtke se osjećaju sigurnije u informacije dostupne na internetu o svojoj tvrtki. Slično tome, poduzeća se osjećaju sigurnima u svoju budućnost, što znači da su bila zainteresirana za inovacije i IT rješenja u svojem sektoru. Isto tako, procjenjuje se upravljanje klijentima tvrtke, što upućuje na to da je tvrtka uvela bazu podataka o upravljanju klijentima. Faktor sigurnosti također je dobio dobru ocjenu među ispitanicima, što potvrđuje činjenicu da tvrtke obraćaju pozornost na sigurnost podataka tvrtke, kao i na ažuriranje podataka.

Procjenjivanjem upravljanja novcem i resursima poduzeća može se zaključiti da većina poduzeća ima uspostavljen sustav koji omogućuje brz i jednostavan pristup podacima o financijama i materijalnim vrijednostima poduzeća (zalihe sirovina, inventar, financije itd.)

S druge strane, pri pomnijem razmatranju faktora učinkovitosti može se zaključiti da automatizacija procesa nije dovoljno razvijena u poduzećima te da zaposlenici također obavljaju poslove koji bi se mogli obavljati automatski.

Uspoređujući rang digitalnih vještina poduzeća s konkurentima, tvrtke vjeruju da konkurenti imaju prednost u osiguravanju upotrebe viših digitalnih rješenja i vještina u svakodnevnom životu tvrtke. Ovdje treba napomenuti i da postoji vidljiva razlika u upotrebi digitalnih rješenja između velikih i malih/srednjih poduzeća.

Mogućnosti za poduzetnike

LIKTA poziva na ispunjavanje testa digitalne zrelosti i one poduzetnike koji su već implementirali stvarna poboljšanja u digitalizaciji tvrtke nakon rezultata prethodno provedenog testa digitalne zrelosti kako bi nastavili ciljani rast poslovanja.

Tijekom kampanje LIKTA je zajedno sa svojim partnerima organizirala razne seminare, podcaste, mentorske sastanke za poduzetnike i rasprave, naglašavajući probleme i izazove digitalizacije, korištenje e-dokumenta za povećanje učinkovitosti poslovnih procesa, sigurne autentifikacije i alata za elektroničko potpisivanje za sigurnost poslovanja, rješenje za upravljanje poslovanjem (ERP) za mala i srednja poduzeća, pitanja kibersigurnosti i druga pitanja relevantna za ICT industriju i poduzetnike.

Saznaj više

 • Poveznica na web stranicu:

 • Ciljana publika:

  Digitalne vještine radne snage.

  Digitalne vještine stručnjaka u području IKT-a i drugih digitalnih stručnjaka.

 • Digitalna tehnologija / specijalizacija:

  Digitalne vještine

 • Geografski opseg - Država:

  Latvija

 • Razina digitalnih vještina:

  Osnovno

  Srednja

  Napredno

  Stručnjak za digitalni sektor

 • Vrsta inicijative:

  Nacionalna inicijativa

 • Vrsta financiranja:

  Public_private

 • Datum početka:

  01.01.1970

 • Datum završetka:

  01.01.1970