Digitalna znanja

Primjeri dobrih praksi

Podijeli:

04. 06. 2024.

Kibervještine – Irska

Kibervještine nude internetske tečajeve, tečajeve s nepunim radnim vremenom koje zajednički osmišljavaju industrija i akademska zajednica za radne stručnjake, pružajući trenutačno praktično znanje o kibersigurnosti kako bi se unaprijedile vještine i zadovoljili sektorski zahtjevi.

Kibervještine vrlo su usmjerena, suradnička inicijativa uspostavljena kako bi se riješio problem nedostatka ključnih vještina u sektoru kibersigurnosti, što je izazov pojačan brzim tehnološkim napretkom i sve većom potrebom za specijaliziranim vještinama za borbu protiv sve većih kiberprijetnji. 

Bliskom suradnjom s ključnim partnerima iz industrije, Cyber Skills ima za cilj premostiti te specifične nedostatke u vještinama kroz fleksibilne i pristupačne obrazovne programe koji se razvijaju zajedno s tim partnerima, osiguravajući da je kurikulum precizno prilagođen kako bi se zadovoljile neposredne potrebe u području kibersigurnosti.

Upoznajte projekt

Koordinirana na tri vodeća visoka učilišta u Irskoj, uključujući Tehnološko sveučilište Munster, Tehnološko sveučilište u Dublinu i Sveučilište u Limericku, kibervještine su bile ključne za poticanje zajedničkih napora za unapređenje obrazovanja u području kibersigurnosti. Uz znatna financijska sredstva u iznosu od 8,1 milijuna EUR iz programa Inicijative za ljudski kapital, naglašava se nacionalno priznanje njegova potencijala i učinka.

Pokretanje inicijative potaknuto je potrebom da se osigura specijalizirano obrazovanje i osposobljavanje kojim se pojedinci mogu učinkovito unaprijediti u ciljanim područjima kibersigurnosti, čime se nudi mogućnost proširenja njezina dosega na stotine ili tisuće učenika. Ta je skalabilnost ključna za rješavanje problema nedostatka vještina ne samo na nacionalnoj razini, već i na regionalnoj i potencijalno međunarodnoj razini, prilagođavajući se tehnološkom okruženju koje se brzo mijenja. 

Tko su korisnici inicijative?

Kibervještine izravno pogoduju pojedincima jer im pružaju nove vještine i znanje u području kibersigurnosti koje je potrebno provesti na svojim radnim mjestima. S druge strane, ta poduzeća uživaju pojačane mjere kibersigurnosti. To koristi cjelokupnom ekosustavu kibersigurnosti u Irskoj i šire. U širem smislu, Irska i Europa imaju koristi i napreduju prema većoj kiberotpornosti. 

Cilj je kibervještina educirati pojedince koji trenutačno rade ili one koji žele ući u područje kibersigurnosti, nudeći internetske tečajeve s nepunim radnim vremenom prilagođene za neometanu integraciju u rasporede zaposlenih stručnjaka. Ciljevi inicijative usmjereni su na pružanje vrhunskog, praktičnog znanja koje zajednički osmišljavaju stručnjaci iz industrije i akademici, čime se osigurava da sadržaj nije samo relevantan, već i odmah primjenjiv u industriji. Taj je pristup usmjeren na osnaživanje učenika s vještinama i uvidima potrebnima za snalaženje u sektoru kibersigurnosti i učinkovit doprinos tom sektoru, usklađivanje obrazovanja sa stvarnim zahtjevima i poboljšanje sposobnosti radne snage u području digitalne sigurnosti.

Nastavni plan i program

Nastavni plan i program kibervještina živi je subjekt koji se neprestano razvija kao odgovor na razvoj događaja u sektoru kibersigurnosti. Zahvaljujući strateškoj suradnji s partnerima iz industrije i akademskom zajednicom, Cyber Skills zadržava svoj položaj predvodnika u obrazovanju u području kibersigurnosti, pružajući obrazovnu platformu koja reagira na budućnost i koja priprema učenike za izazove današnjice i sutrašnjice. Tim se pristupom ne rješava samo neposredni nedostatak vještina u sektoru kibersigurnosti, već se pridonosi i dugoročnom razvoju otporne i obrazovane radne snage u području kibersigurnosti.

Zašto je to dobra praksa?

Program kibervještina poznat je po sveobuhvatnom obrazovanju u području kibersigurnosti i utječe na pojedince, poduzeća, državna tijela i druge organizacije u Irskoj. Mnogi su se koristili vještinama i znanjem stečenima kibervještinama kako bi prešli na nove uloge u kibersektoru. Diplomanti postaju cyber prvaci, utjelovljujući načela i prakse kibernetičke sigurnosti koje su naučili utjecati na njihove organizacije. Kibervještine su poboljšale svijest o kibersigurnosti i obranu u više organizacija koje izravno čine Irsku otpornijom na kibernetičku sigurnost. 

Kurikulum se razvija u skladu s razvojem industrije, osiguravajući relevantnost. Postoji pozitivan simbiotski odnos između programa i industrije kibernetičke sigurnosti, gdje se tečajevi prilagođavaju potrebama industrije, a s druge strane, industrijske prakse informirane su i poboljšane uvidima i inovacijama u području kibervještina. Taj uspješan model može koristiti drugima koji su podijelili model s europskim organizacijama zainteresiranima za sličan pristup.

Saznaj više

 • Poveznica na web stranicu:

 • Ciljana publika:

  Digitalne vještine radne snage.

  Digitalne vještine stručnjaka u području IKT-a i drugih digitalnih stručnjaka.

 • Digitalna tehnologija / specijalizacija:

  Cybersecurity

 • Geografski opseg - Država:

  Europska Unija

 • Razina digitalnih vještina:

  Napredno

 • Vrsta inicijative:

  Nacionalna inicijativa

 • Vrsta financiranja:

  Public

 • Datum početka:

  03.02.2020

 • Datum završetka:

  01.01.1970