Digitalna znanja

Primjeri dobrih praksi

Podijeli:

24. 10. 2023.

Zajednica partnera u području digitalnih vještina iz latvijskih regija

Početkom 2022. uspostavljena je zajednica digitalnih vještina latvijskih regija sa zajedničkim ciljem promicanja rasta digitalnih vještina u društvu te promicanja digitalne transformacije i inovacija općina i poduzeća.

U Zajedniciaktivno sudjeluju predstavnici različitih organizacija i institucija, uključujući Ministarstvo zaštite okoliša i regionalnog razvoja, Ministarstvo obrazovanja i znanosti, Europski centar za digitalne inovacije, Latvijsku udrugu za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, Digitalni centar Cēsis, Centar za razvoj kompetencija regije Zemgale, Digitalni centar Ventspils, Centar za obrazovanje tehnologije Sigulda, Centarza digitalne inovacije Kuldīga, Digitalni inovacijski parki druge dionike iz cijele Latvije.

Glavna je zadaća Zajednice nadzirati ekosustav digitalne transformacije utvrđivanjem njegovih sudionika i usluga koje nude, uključujući kurikulume, tehnološka rješenja i usluge, kao i razvijati projekte i organizirati kurikulume digitalnog razvoja na svim razinama.

Predstavnici tih organizacija sastaju se jednom mjesečno kako bi raspravljali o planiranoj provedbi različitih aktivnosti pojedinačno i u međusobnoj suradnji. Dionici u Zajednici smatraju istraživanje i analizu digitalnih vještina ključnim preduvjetom. Te informacije mogu pomoći zajednici da bolje razumije potrebe za digitalnim vještinama i da razvije odgovarajuće mjere na regionalnoj i nacionalnoj razini.

Najaktivnija regionalna digitalna središta u Zajednici

 • Digitalni centar Cēsis strukturna je jedinica Središnje uprave Općine Cēsis, čija je funkcija provedba jedinstvene strategije informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) i osiguravanje kontinuiranog i kvalitetnog funkcioniranja, provedbe, održavanja i razvoja infrastrukture IKT-a, kao i preuzimanje značajne uloge u području cjeloživotnog učenja i digitalnog osposobljavanja.
 • Digitalnoinovacijski park udruga je osnovana s ciljem okupljanja stručnjaka iz IT industrije i zainteresiranih strana u klasteru, promicanja inovacija i upotrebe novih tehnologija na administrativnom području Liepaje te poboljšanja digitalnih vještina društva.
 • Kuldīga Digital Innovation Centre je općinsko tijelo općine Kuldīga s ciljem da Općina Kuldīga postane centar za pametnu tehnologiju, razvoj ekosustava digitalnih inovacija u regiji, poboljšanje digitalnih znanja i vještina društva, uvođenje digitalnih alata u javnu upravu i privlačenje projektnih fondova, poduzeća informacijske tehnologije i mladih talenata.
 • Sigulda Technology Edukacijski centar pruža kvalitetne obrazovne usluge županiji, stvara inovacijske ideje, proizvode visoke dodane vrijednosti i inženjerska rješenja za poslovnu podršku i lokalnu samoupravu.
 • Ventspils Digitalni centar je općinska javna ustanova čiji je cilj promicanje uključivanja Općine Grada Ventspilsa, stanovnika i poduzetnika u informacijskom društvu i e-upravi, provođenje aktivnih aktivnosti u razvoju informacijskog društva i implementaciji rješenja e-uprave na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, izgradnja, održavanje i razvoj infrastrukture informacijske i komunikacijske tehnologije, kao i promicanje integracije obrazovanja, znanosti i proizvodnje, provedba rezultata istraživanja, razvoj sektora utemeljenih na znanju, osnivanje tehnološki orijentiranih malih i srednjih poduzeća te poboljšanje sustava osiguranja kvalitete.
 • Centar za razvoj kompetencija Zemgale je stručna ustanova za kontinuirano obrazovanje Općine Jelgava, čiji je cilj pružiti visokokvalitetnu ponudu cjeloživotnog učenja te metodološku, obrazovnu i informativnu potporu formalnim i neformalnim obrazovnim ustanovama i edukatorima koji zadovoljavaju potrebe stanovnika Grada Jelgave i Zemgale.  ZRKAC je trenutačno najveći i najsuvremeniji općinski centar za obrazovanje odraslih u Latviji, kako u pogledu tehničkih, ljudskih resursa tako i u pogledu obrazovnih usluga.

Europski digitalnoinovacijski centri (EDIC)

EDIC je dio programa Digitalna Europa Europske unije. Centri EDIC pomažu u poticanju digitalne transformacije poduzeća, tj. prihvaćanju digitalnih tehnologija u poduzećima i javnim upravama, te poboljšanju naprednih digitalnih vještina građana. Takvi centri djeluju u svim državama članicama EU-a, stoga je Latvija uključena i u cjelokupni europski ekosustav digitalne tehnologije. Latvija ima status EDIC-a za dvije organizacije – latvijski IT klaster i latvijski digitalni akcelerator.

Iskustvo EDIC-a obuhvaća više od 30 lokalnih i međunarodnih projekata koji su doprinijeli digitalnom razvoju latvijskih poduzeća, potaknuli razna inovativna IT rješenja i ojačali suradnju između poduzeća, sveučilišta, udruga i organizacija.

Test digitalne zrelosti dostupan je gospodarskim subjektima zainteresiranima za primanje potpore od EDIC-a za realizaciju postojećih ili planiranih procesa njihova poslovanja. Cilj je procijeniti digitalnu zrelost poduzeća i pružiti potporu poduzećima za digitalnu transformaciju poslovnog procesa ili organizacije ili institucijama javnog sektora kojima je potrebna digitalna transformacija procesa.

Europski digitalnoinovacijski centar pruža uvid u priče o uspjehu.

Smjernice i rezultati zajednice partnera u području digitalnih vještina u latvijskim regijama:

 • Dijeljenje metodologija i materijala za učenje.
 • Razmjena iskustava i posjeti za prijenos znanja.
 • Razvoj zajedničkih inicijativa i projekata.

Zajednica digitalnih vještina latvijskih regija važan je resurs za razvoj digitalnih vještina u Latviji. Njegova održivost ovisi o spremnosti sudionika na suradnju dijeljenjem dostupnih resursa i ulaganjem u njezin razvoj. Zajedničkim osmišljavanjem i provedbom učinkovitih mjera zajednica može doprinijeti rastu digitalnih vještina u društvu, kao i digitalnoj transformaciji latvijskih poduzeća i javnog sektora.

Saznaj više

 • Ciljana publika:

  Digitalne vještine radne snage.

  Digitalne vještine stručnjaka u području IKT-a i drugih digitalnih stručnjaka.

  Digitalne vještine u obrazovanju.

  Digitalne vještine za sve

 • Digitalna tehnologija / specijalizacija:

  Digitalne vještine

 • Geografski opseg - Država:

  Latvija

 • Razina digitalnih vještina:

  Osnovno

  Srednja

  Napredno

  Stručnjak za digitalni sektor

 • Vrsta inicijative:

  Nacionalna inicijativa

 • Vrsta financiranja:

  Public_private

 • Datum početka:

  01.01.1970

 • Datum završetka:

  01.01.1970