24. 10. 2023.

Digitalni tjedan u Latviji

Digital Week je godišnja nacionalna kampanja za podizanje svijesti o digitalnim vještinama i angažman u Latviji koju organizira LIKTA u suradnji s partnerima nacionalnog partnerstva za digitalne vještine.

Digitalni tjedan u Latviji organiziran je već 14 godina, tradicija u Latviji započela je 2010., a u to je vrijeme proglašena Europskim tjednom e-vještina.

Europski tjedan e-vještina u Latviji organiziran je u okviru Europskog tjedna e-vještina, masovne informativne kampanje koju je organizirala Europska unija, a koja je obuhvatila zemlje Europske unije kao i širu Europu. Europski tjedan e-vještina organizirala je Uprava za poduzetništvo i industriju Europske unije u bliskoj suradnji s Digitalna Europa i European Schoolnet.

Više od 20 tisuća sudionika sudjelovalo je u prvom Europskom tjednu e-vještina u Latviji u ožujku 2010., a sudjelovalo je više od 100 partnera – ministarstava, industrijskih poduzeća, lokalnih vlasti, škola, knjižnica i 303 različita događanja u svim regijama Latvije. U ožujku 2011. više od 41 tisuće sudionika sudjelovalo je u drugom europskom tjednu e-vještina, sudjelovalo je više od 200 partnera – ministarstava, industrijskih poduzeća, lokalnih vlasti, škola, knjižnica, 709 različitih događanja u svim regijama Latvije, kao i mogućnost povezivanja na prijenos uživo na internetu.

Europski tjedan e-vještina 2012. bio je usmjeren na mlade i njihove mogućnosti za razvoj karijere u području e-vještina i specijalnosti IKT-a, digitalne vještine za zapošljavanje te e-vještine i IKT rješenja za mala i mikropoduzeća.

Tjedan e-vještina u Latviji održan je 2014. u okviru europske kampanje e-vještine za radna mjesta 2014., koja je dio inicijative Velika koalicija za digitalna radna mjesta. Njegova je glavna zadaća stvaranje zajedničke paneuropske platforme za promicanje razvoja e-vještina, koja uključuje relevantne organizacije privatnog, javnog i nevladinih sektora, kao i promicanje aktivnosti podrške i razvoja e-vještina na europskoj i nacionalnoj razini, obraćajući posebnu pozornost na motiviranje karijera u području IKT-a i izbor radova povezanih s digitalnim tehnologijama, kako bi se uspostavio dijalog između organizacija koje predstavljaju sektor IKT-a, javnog sektora, nevladinih organizacija i ciljne skupine na europskoj i nacionalnoj razini.  Kampanju je koordinirala Glavna uprava Europske komisije za poduzetništvo i industriju (GU ENTERPRISE) u suradnji s Glavnom upravom za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije (GU CONNECT). U 2014. godini više od 38513 sudionika Tjedna e-vještina sudjelovalo je u raznim aktivnostima tjedna, ukupno 857 događanja organizirano je u 95 regija Latvije, pa je Latvija ponovno postala jedan od najaktivnijih sudionika tjedna među svim državama članicama kampanje u Europskoj uniji (EU). Tjedan e-vještina u Latviji organiziralo je latvijsko udruženje informacijskih i komunikacijskih tehnologija (LIKTA) u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i regionalnog razvoja (MoEPRD).

Kao i prije, Tjedan e-vještina 2015. – 2017. u Latviji bio je dio europskih kampanja e-vještine za radna mjesta i aktivnosti tjedna Get Online, koje su dio inicijative Velika koalicija za digitalna radna mjesta.

Godine 2018. nazvan je Digitalni tjedan (nekadašnji tjedan e-vještina), a deveti put održan je u Latviji. Ovaj put organizirana je u sklopu europske kampanje ALL Digital Week 2018.

Digitalni tjedan 2019. u Latviji bio je dio aktivnosti europske kampanje SVI digitalni tjedan 2019., a priliku za učenje prilika koje pružaju informacijske i komunikacijske tehnologije iskoristilo je više od 28000 stanovnika i poduzetnika diljem Latvije, pa je Latvija desetu godinu zaredom bila jedan od najaktivnijih sudionika tjedna. Digitalni tjedan u Latviji organiziralo je Latvijska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju (LIKTA) zajedno s Ministarstvom zaštite okoliša i regionalnog razvoja (MoEPRD) i ključnim partnerima.

Zbog situacije uzrokovane virusom COVID-19 u svijetu i Latviji te uzimajući u obzir preporuke Europske unije, odlučeno je da se Digitalni tjedan 2020. organizira na daljinu u Latviji.

Tijekom Digitalnog tjedna svakodnevno su se održavale zanimljive emisije uživo, koje su govorile o digitalnim mogućnostima i tehnologijama koje su relevantne i u trenutačnoj situaciji rada na daljinu, učenja i samoizolacije.

Digitalni tjedan 2021. u Latviji organiziran je u okviru europske kampanje ALL Digital Week 2021 i održan je 12. put u Latviji! Digitalni tjedan 2021. organiziran je kao skup internetskih događanja. Tijekom tjedna organizirana su središnja događanja i rasprave, koji su se mogli pratiti putem internetskih prijenosa uživo, kao i drugih internetskih događanja koja su organizirali partneri u svim regijama Latvije: škole i knjižnice, nevladine organizacije, općine i poduzeća. U Latviji je održano ukupno 131 internetsko događanje.

Digitalni tjedan u Latviji organiziran je u suradnji s europskom kampanjom ALL Digital Weeks 2022 i održao se 13. put u Latviji! U okviru Digitalnog tjedna 2022. održano je oko 170 različitih događanja i rasprava. Svi zainteresirani mogu ih pratiti na portalu TVNET i uživo. 150 regionalnih i nacionalnih partnera bilo je uključeno u njezinu organizaciju u Latviji – županijska, gradska i općinska tijela, knjižnice, škole i nevladine organizacije, kao i poduzeća u području IKT-a, ministarstva i državne organizacije.

Digitalni tjedan 2023. organiziran je 2023. u Latviji kao dio Godine vještina Europske unije (#EuropeanYearOfSkills) i SVIh digitalnih tjedana 2023. (#ADWeeks2023), a četrnaesti put održan je u Latviji!

Više od 200 partnera – poduzeća u sektoru IKT-a, javna tijela, općine, knjižnice i nevladine organizacije – uključeno je u organizaciju događanja Digitalnog tjedna 2023., na kojima se diljem Latvije nudi oko 450 različitih informativnih i obrazovnih događanja, internetskih seminara i majstorskih tečajeva.

Svake se godine u okviru Digitalnog tjedna organiziraju središnja događanja i rasprave, koji se mogu pratiti uživo na internetu, kao i događanja koja se održavaju u svim regijama Latvije: škole, knjižnice, nevladine organizacije, općine i poduzeća. Digitalne vještine možete testirati i na testovima za samoprocjenu i natječajima.

Saznaj više

 • Poveznica na web stranicu:

 • Ciljana publika:

  Digitalne vještine radne snage.

  Digitalne vještine stručnjaka u području IKT-a i drugih digitalnih stručnjaka.

  Digitalne vještine u obrazovanju.

  Digitalne vještine za sve

 • Digitalna tehnologija / specijalizacija:

  Umjetna inteligencija

  Cybersecurity

  Big Data

  Robotika

  Virtualna stvarnost

  Računalstvo u oblaku

  Digitalne vještine

 • Geografski opseg - Država:

  Latvija

 • Razina digitalnih vještina:

  Osnovno

  Srednja

  Napredno

  Stručnjak za digitalni sektor

 • Vrsta inicijative:

  Nacionalna inicijativa

 • Vrsta financiranja:

  Crowdfunding

 • Datum početka:

  01.01.1970

 • Datum završetka:

  01.01.1970