Digitalna znanja

Primjeri dobrih praksi

Podijeli:

14. 06. 2024.

Vještine Upload Jr

Jr osnažuje nastavnike i studente diljem Europe pružanjem inovativnih osposobljavanja i resursa u području digitalnih vještina, poticanjem uključivijeg i digitalno iskusnijeg društva.

„Vještine Upload Jr” inicijativa je Zaklade Vodafone posvećena rješavanju problema nedostatka digitalnih vještina i preobrazbi obrazovanja K-12 diljem Europe. Pokrenut s misijom da obrazovne sustave učini otpornijim, pravednijim i inovativnijim, program se provodi u Albaniji, Njemačkoj, Grčkoj, Italiji, Nizozemskoj, Portugalu, Rumunjskoj, Španjolskoj i Turskoj. Iskorištavanjem tehnologije i partnerstvom s ključnim javnim i privatnim subjektima, Skills Upload Jr ima za cilj osnažiti nastavnike i studente, gradeći uključivu, zelenu i digitalnu Europu.

Tko su korisnici?

Primarni korisnici programa Skills Upload Jr su nastavnici i studenti u formalnom i neformalnom obrazovnom okruženju. U okviru programa prednost se daje onima iz siromašnih sredina ili s ograničenim pristupom tehnologiji, uključujući djevojčice, studente niskog socioekonomskog podrijetla i one u ruralnim područjima. Pokretanjem inicijative u školama i tehnološkim centrima, Skills Upload Jr također utječe na širu obrazovnu zajednicu, približavajući tehnologiju roditeljima i drugim učenicima.

Trenutačni učinak

Od njegova pokretanja 2021., Skills Upload Jr znatno je utjecao na živote više od 4 milijuna učenika i nastavnika. Inicijativa je izravno osposobila 510,000 studenata i nastavnog osoblja, doprla do 670,000 pojedinaca putem platformi za sadržaje, a edukativnim kampanjama koristilo je više od 3 milijuna ljudi. Indirektno, program je dotaknuo živote 19 milijuna pojedinaca. Nadalje, Skills Upload Jr dosegao je više od 7.500 škola, stvorio ili sufinancirao 224 tehnološka središta, proveo 6.000 radionica i integrirao svoja učenja u 39 sveučilišnih stupnjeva za buduće učitelje.

Zašto je to dobra praksa?

Pregled vještina Jr bavi se kritičnim razlikama u digitalnoj pismenosti, pri čemu više od jedne petine mladih diljem EU-a ne uspijeva dostići osnovnu razinu digitalnih vještina, a manje od 40 % nastavnog osoblja osjeća se spremnim za upotrebu digitalnih tehnologija u poučavanju. Inicijativa se bori protiv ruralnih, socioekonomskih i rodnih nejednakosti u pristupu mogućnostima digitalnog obrazovanja. Pružajući najsuvremenije obrazovne resurse vođene EU DigCompom i drugim okvirima, program potiče kreativnost, suradnju, kritičko razmišljanje i komunikacijske vještine među nastavnicima i mladima. Sinkronim tečajevima osposobljavanja, otvorenom internetskom platformom i javno-privatnom suradnjom osiguravaju se učinkovitost i održivost programa. Jr također nudi tehnološku opremu kada je to potrebno, poboljšavajući digitalnu infrastrukturu u školama. Tim uključivim pristupom osigurava se da nedovoljno zastupljene skupine imaju pristup visokokvalitetnom obrazovanju te im pružaju resurse potrebne za napredak. Vještine Učitavanje Jr primjer je uspješne međunarodne suradnje u obrazovnim inovacijama osnaživanjem nastavnog osoblja i studenata, poticanjem digitalno pismenog i uključivog društva.

Saznaj više

 • Poveznica na web stranicu:

 • Ciljana publika:

  Digitalne vještine u obrazovanju.

 • Digitalna tehnologija / specijalizacija:

  Digitalne vještine

 • Geografski opseg - Država:

  Njemačka

  Grčka

  Italija

  Nizozemska

  Portugal

  Španjolska

  Rumunjska

  Albanija

  Turska

 • Razina digitalnih vještina:

  Osnovno

  Srednja

  Napredno

 • Vrsta inicijative:

  Međunarodna inicijativa

 • Vrsta financiranja:

  Private

 • Datum početka:

  01.01.1970

 • Datum završetka:

  01.01.1970