Digitalna znanja

Primjeri dobrih praksi

Podijeli:

10. 01. 2024.

Lededge: Budućnost računarstva

Sažetak iceedge je trogodišnji projekt čiji je cilj izgraditi eksperimentalnu platformu i razviti vrhunsku stručnost u računalstvu na rubu mreže, tehnologiji koja uključuje distribuiranu računalnu snagu blizu izvora podataka. Projekt je usmjeren na razvoj i širenje znanja o tehnologijama na rubu mreže i uspostavu sposobnosti na rubu mreže u različitim inovacijskim okruženjima, uključujući 5G testne krevete.

Švedska agencija za energiju naručila je RISE za kontinuirano praćenje potrošnje energije digitalne infrastrukture i sustava, posebno usredotočenih na podatkovne centre i objekte za rudarenje kriptovaluta, kao i njihov utjecaj na energetski sustav. Agencija je nedavno objavila svoje završno izvješće zajedno s dvama popratnim izvješćima koja je pripremio RISE.

Pozadina

S obzirom na rastuću potrebu za distribuiranom računalnom snagom, računalstvo na rubu mreže pojavljuje se kao ključni čimbenik digitalnih inovacija. Pokretačke snage ove tehnologije uključuju zahtjeve za suverenitet nad podacima, iznimno nisku latenciju i povećanu upotrebu umjetne inteligencije. Računalstvo na rubu mreže usko je povezano s 5G tehnologijom i njegovim potencijalom za nove usluge, kao i konceptom gravitacije podataka – tendencijom da se aplikacije i podaci u mrežama crpe jedni prema drugima.

Projekt iceedge ima za cilj jačanje švedske ICT industrije pružajući vrhunsku stručnost i infrastrukturu u računalstvu na rubu mreže. Stavljanjem te tehnologije na raspolaganje u različitim inovacijskim okruženjima, kao što su švedski testni kreveti za 5G, cilj je projekta povećati snagu inovacija i ubrzati upotrebu umjetne inteligencije i 5G u Švedskoj. Iceedge ima za cilj poduprijeti najmanje pet demonstratora ili razvojnih projekata i izgraditi barem jedan veliki projekt u okviru programa Obzor Europa koji je usmjeren na računalstvo na rubu mreže.

Rješenje lededge gradi rubnu računalnu platformu koja nadopunjuje ICE podatkovne centre. Platforma omogućuje eksperimentiranje i razvoj aplikacija s računalnom snagom poput podatkovnog centra na vrlo kratkim udaljenostima, na primjer za rubnu umjetnu inteligenciju ili prikazivanje sadržaja za visokokvalitetni AR/VR. Ponuda uključuje hardverski i softverski paket s razvojnim okruženjem i potrebnim vještinama za početak. Projekt proširuje rubne mogućnosti inovativnih testnih platformi i razvija testne i demo slučajeve zajedno s partnerima, uz izgradnju vodećeg znanja o platformi i njezinim tehnologijama.

Važan dio leda je uključivanje poduzeća u švedsku informacijsku i komunikacijsku tehnologiju kako bi se stvorio zajednički ekosustav. To se postiže nizom otvorenih seminara i događanja koji pomažu u širenju znanja i poticanju suradnje unutar industrije.

Ishod

Podatkovni centar: Prvo izvješće istražuje potrošnju energije podatkovnih centara i njihovu ulogu u digitalnoj i zelenoj transformaciji industrije. Unatoč popularnim medijskim tvrdnjama, podatkovni centri čine samo 1 – 2 % globalne potrošnje električne energije. U izvješću se razmatraju različite vrste infrastruktura podatkovnih centara, od malih internih objekata do velikih objekata u oblaku.

Ključna preporuka iz izvješća jest uvođenje obveze izvješćivanja za operatore podatkovnih centara na temelju vladine politike. Time se nastoji poboljšati transparentnost i točnost energetskih evaluacija. U izvješću se također ističe kako podatkovni centri mogu imati pozitivan utjecaj na energetske sustave putem vršnog rezanja i energetske arbitraže, kao i ponovne uporabe viška topline za potrebe grijanja. Švedski podatkovni centar je poznat po svojim naporima za održivost i vodi s nekoliko inovacija i proizvoda.

Švedsko tržište podatkovnih centara posljednjih je godina doživjelo značajan rast, potaknut povećanom prisutnošću velikih tvrtki u oblaku. Rast procjenjuje da je trenutačna potrošnja energije u švedskim podatkovnim centrima između 2,8 – 3,2 TWh 2022. Unatoč očekivanom povećanju potrošnje energije, očekuje se da će se stopa rasta usporiti zbog novih poreznih propisa i usporavanja gospodarske aktivnosti. Predviđa se da će do 2025. potrošnja energije u švedskim podatkovnim centrima dosegnuti 4,0 – 4,4 TWh, s konzervativnijom procjenom od 4,4 – 5,2 TWh do 2030.

Rudarstvokriptovaluta: U drugom izvješću procjenjuje se potrošnja energije rudarenja kriptovaluta u Švedskoj i njezin utjecaj na energetski sustav. Pojava blockchain tehnologije, koja omogućuje korištenje kriptovaluta, povećala je potražnju za infrastrukturom i energijom. Neke kriptovalute, posebno one koje zahtijevaju opsežne postupke dokazivanja rada, izazvale su zabrinutost za okoliš zbog visoke potrošnje električne energije. Izvješće se usredotočuje na infrastrukturu za rudarenje kriptovaluta, uključujući podatkovne centre opremljene GPU-ovima, ASIC rudarske platforme i sustave hlađenja.

Od 2021. godine potrošnja energije za rudarenje kriptovaluta u Švedskoj stabilizirala se, procjenjuje se na 1 – 1,5 TWh godišnje. Očekuje se da će do 2025. pasti ispod 1 TWh zbog različitih čimbenika. Izvješće također istražuje potencijal da se podatkovni centri za rudarenje kriptovaluta integriraju s elektroenergetskim i toplinskim mrežama. Naposljetku, u izvješću se ističe pojava novih mehanizama konsenzusa, kao što je dokaz o sudjelovanju, kojima se može znatno smanjiti potrošnja energije.

Zašto je to bio dobar primjer?

Projekt lededge dobar je primjer iz nekoliko razloga:

 1. Inovacije u računalstvu na rubu mreže: Projekt je usmjeren na razvoj i provedbu računalstva na rubu mreže, tehnologije koja je ključna za buduće digitalne inovacije. Postavljanjem računalne snage blizu izvora podataka, računalstvo na rubu mreže omogućuje brže i učinkovitije računalstvo, što je posebno važno za aplikacije koje zahtijevaju nisku latenciju ili rukovanje velikim količinama podataka.
 2. Potpora razvoju 5G mreža: LEDedge je izravno povezan s razvojem 5G tehnologije, koja je središnji dio moderne digitalne infrastrukture. Integrirajući računalstvo na rubu mreže s 5G, projekt doprinosi stvaranju novih mogućnosti i usluga koje mogu promijeniti način na koji koristimo tehnologiju u svakodnevnom životu.
 3. Suradnja između industrije i istraživanja: Projekt uključuje suradnju između različitih aktera, uključujući istraživačke institucije i poduzeća u sektoru IKT-a. Ova vrsta suradnje ključna je za poticanje inovacija i pretvaranje istraživanja u praktične primjene.
 4. Naglasak na širenju znanja: Iceedge pridaje veliku važnost širenju znanja o računalstvu na rubu mreže kroz seminare i događaje. To pomaže u povećanju svijesti i razumijevanja tehnologije, što je važno za njezino šire prihvaćanje i upotrebu.
 5. Doprinos švedskom sektoru IKT-a: Pružanjem infrastrukture i stručnosti u računalstvu na rubu mreže lededge podupire švedski sektor IKT-a. Ta je potpora ključna ako Švedska želi zadržati i ojačati svoj položaj vodeće nacije u tehnologiji i inovacijama.

Ukratko, iceedge je izvrstan primjer kako ciljano istraživanje i razvoj, u kombinaciji s industrijskom suradnjom i razmjenom znanja, mogu dovesti do znatnog napretka u ključnim tehnološkim područjima kao što su računalstvo na rubu mreže i 5G.

 

Saznaj više

 • Poveznica na web stranicu:

 • Ciljana publika:

  Digitalne vještine stručnjaka u području IKT-a i drugih digitalnih stručnjaka.

 • Digitalna tehnologija / specijalizacija:

  Računalstvo visokih performansi

 • Geografski opseg - Država:

  Švedska

 • Razina digitalnih vještina:

  Stručnjak za digitalni sektor

 • Vrsta inicijative:

  Nacionalna inicijativa

 • Vrsta financiranja:

  Public

 • Datum početka:

  01.01.1970

 • Datum završetka:

  01.01.1970