20. 10. 2023.

Internetski test digitalne zrelosti Europskog centra za digitalne inovacije

Test digitalne zrelosti namijenjen je poduzetnicima zainteresiranima za primanje potpore Europskog centra za digitalne inovacije (EDIC) za realizaciju postojećih ili planiranih procesa njihova poduzeća. Cilj je procijeniti digitalnu zrelost poduzeća i pružiti potporu poduzećima za digitalnu transformaciju poslovnog procesa ili organizacije ili institucijama javnog sektora kojima je potrebna digitalna transformacija procesa.

Test je javno dostupan od 2023. 669 latvijskih poduzeća izradilo je svoje profile i završilo test 1. srpnja i do sada. Odobreno je 657 zahtjeva za potporu aktivnostima digitalizacije.

Ispitivanje se sastoji od tri dijela:

 • Modul 1 – Profil korisnika (podaci o klijentu): U ovom dijelu društvo dostavlja opće osnovne informacije propisane politikom EDIC-a, kao što su broj zaposlenika, godina poslovnog nastana, sektor djelatnosti itd. Tisu podaci potrebni za analizu razine digitalne zrelosti vašeg poduzeća u usporedbi s drugim poduzećima u sektoru, u relevantnoj kategoriji veličine (od malih do velikih), u regiji i/ili u zemlji. Osim toga, potrebno je priložiti elektronički potpisane dokumente potrebne za primanje odgovarajuće potpore.
 • Drugi modul – Ispitni dio A: Svrha ovog dijela je procijeniti digitalnu zrelost vašeg poduzeća. Pružene informacije pomoći će u opisu početne točke digitalne transformacije vašeg poduzeća utvrđivanjem područja u kojima bi mogla biti potrebna potpora EDIC-a. Pomoći će i u procjeni relevantnih usluga EDIC-a koje se pružaju vašem poduzeću, kao i u pojašnjenju politika EU-a i instrumenata financiranja kojima se podupiru centri EDIC. Ocijenit će se sljedećih 6 dimenzija: Svaka dimenzija ocjenjivat će se na ljestvici od 0 do 100, a svako pitanje ocjenjivat će se na ljestvici od 0 do 10.

 • Modultreći – Ispitni dio B: Ovaj dio namijenjen je za primanje potpore LIDA-e u iznosu do 5 000 EUR za digitalizaciju poslovnih procesa poduzeća. Mala i mikropoduzeća mogu se prijaviti za tu potporu. Poduzetnici u nepotpomognutim sektorima ne ostvaruju korist od potpore. Testna pitanja su kreirana prema 9 poslovnih procesa.

Uzimajući u obzir rezultate testa tvrtke u svakom poslovnom procesu, podnositelj zahtjeva za potporu usmjeren je na katalog standardiziranih digitalnih rješenja – gdje se potencijalno rješenje odabire provođenjem studije izvedivosti na tržištu iz kataloga ili drugih postojećih rješenja na tržištu.

Katalog nudi rješenja za digitalizaciju sljedećih organizacijskih procesa:

 1. Administrativni postupci – financije i računovodstvo, administracija, upravljanje dokumentima, upravljanje projektima, suradnja, interoperabilnost sustava.
 2. Prodajni procesi – stjecanje kupaca, automatizacija upravljanja transakcijama, praćenje transakcija, e-trgovina, digitalni marketing, digitalna rješenja za maloprodaju, CRM.
 3. Postupci upravljanja osobljem – upravljanje ljudskim resursima, bilježenje vremena, delegiranje rada, uključenost osoblja, procjena i motivacija.
 4. Postupci upravljanja resursima – sigurnost podataka, pohrana podataka, komunikacijska infrastruktura.
 5. Upravljanje podacima – sigurnost i pohrana podataka, komunikacijska infrastruktura.
 6. Promet i logistika – Internet stvari, pametna rješenja za mobilnost, senzorski sustavi, nadzor prometa.
 7. Procesi proizvodnje i kontrole kvalitete – upravljanje i automatizacija proizvodnih i poslovnih procesa, sustavi kontrole kvalitete, sinkronizacija podataka, analitika podataka.
 8. Procesi operativnog upravljanja – poslovno upravljanje, analitika poslovanja i velikih podataka, rješenja za donošenje odluka u upravljanju, automatizacija podataka, sinkronizacija.
 9. Strateško upravljanje – strategija za razvoj digitalizacije (procesi i proizvodi) i inovacija.

Kako bi sudjelovalo u testovima, tvrtka se mora registrirati ovdje.

Europski digitalnoinovacijski centri dio su programa Digitalna Europa Europske unije, koji će započeti s aktivnostima u trećem tromjesečju 2022. Namijenjeni su promicanju digitalne transformacije, tj. uvođenju digitalnih tehnologija u poduzećima i javnim upravama, kao i poboljšanju naprednih digitalnih vještina građana. Budući da će takvi centri djelovati u svim državama članicama EU-a, Latvija će biti uključena i u cjelokupni europski ekosustav digitalne tehnologije. Time će se pružiti prilika za preuzimanje iskustva i znanja drugih zemalja, kao i za dijeljenje njihovih nadležnosti.

Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite se itcluster@itbaltic.com ili telefonu + 371 26180773.

*Test razvijen u okviru projekta „EDIC: potpora digitalizaciji i razvoju umjetne inteligencije u Latviji/Razvoj umjetne inteligencije – IKT za proizvodnju EDIH-a u Latviji” (EDIHLV) (br. 2.2.1.1.i.0/23/I/CFLA/001 i br. 101083983).

Saznaj više

 • Poveznica na web stranicu:

 • Ciljana publika:

  Digitalne vještine radne snage.

  Digitalne vještine stručnjaka u području IKT-a i drugih digitalnih stručnjaka.

  Digitalne vještine za sve

 • Digitalna tehnologija / specijalizacija:

  Cybersecurity

  Big Data

  Umjetna inteligencija

  Blockchain

  Robotika

  Softver

  Digitalne vještine

 • Geografski opseg - Država:

  Latvija

 • Razina digitalnih vještina:

  Osnovno

  Srednja

  Napredno

  Stručnjak za digitalni sektor

 • Vrsta inicijative:

  Institucionalna inicijativa EU-a

 • Vrsta financiranja:

  Public

 • Datum početka:

  01.01.1970

 • Datum završetka:

  01.01.1970