Digitalna znanja

Primjeri dobrih praksi

Podijeli:

14. 06. 2024.

Digitalne vještine za sve

Prema Statistiku Austrija (2023.), 63 % austrijskog stanovništva u dobi od 16 do 74 godine ima barem osnovne digitalne vještine. Digitalne vještine razlikuju se među različitim skupinama stanovništva: iako 60 % osoba s maksimalnom obveznom diplomom nema digitalne osnovne vještine, odgovarajuća brojka za osobe sa srednjoškolskom diplomom ili tercijarnim obrazovanjem iznosi 20 %. Dob također igra značajnu ulogu: oko 20 % osoba u dobi od 16 do 24 godine nema te osnovne vještine, dok ih gotovo 60 % od 65 do 74 godine ne posjeduje.

„Digitalne vještine za sve” nastojale su ukloniti te nedostatke ponudom besplatnih radionica o digitalnim vještinama diljem Austrije od listopada do prosinca 2023., čime su postale dostupne osobama s niskim primanjima, ograničenim obrazovanjem ili osobama koje su u društvenoj izolaciji. Kroz interaktivna i praktična iskustva, projekt je nastojao osnažiti sudionike, poboljšati njihovo samopoštovanje i potaknuti prakse cjeloživotnog učenja. 

Upoznajte inicijativu

Na temelju prethodno navedenih podataka i relevantnosti za sudjelovanje u društvu odabrane su tri glavne teme: e-uprava, sigurna upotreba digitalnih medija za roditelje i tinejdžere te digitalno obrazovanje za starije građane. Ured za digitalne vještine otvorio je poziv za financiranje za pružatelje obrazovnih usluga za organizaciju i održavanje radionica, na koje su se odazvale brojne obrazovne ustanove, s ukupno 753 radionice (svaka 2 – 3 jedinice à 50 min) koje je organiziralo 35 pružatelja obrazovnih usluga za 8544 sudionika u 209 općina. 

Tijekom i nakon faze radionice provedena je vanjska evaluacija. Predviđeni ishodi bili su da učenici razviju povjerenje, razumiju tehnologiju i upotrebljavaju digitalne uređaje na osnovnoj razini, upoznaju se s postojećim strukturama potpore u slučaju potrebe, povežu se s vršnjacima u sličnim situacijama i nastave surađivati s digitalizacijom. Koncept radionice temelji se na četiri stupa:

 1. Sastanak sudionika tamo gdje jesu, putem radionica u ruralnim područjima i pristupačnim lokacijama i u vrijeme koje im je prikladno, 
 2. Planiranje i marketing udjela radionica isključivo za određene ciljne skupine kao što su starije osobe, 
 3. Usmjeravanje na ključna područja kao što su sigurnost koja su potrebna za sudjelovanje u društvu i u kojima su vještine niske, 
 4. Stavljanjem naglaska na potrebe i želje sudionika da podignu motivaciju za kontinuirano učenje, umjesto da se strogo pridržavaju nastavnih planova.

Glavni ciljevi digitalnih vještina za sve

Glavni ciljevi digitalnih vještina za sve su:

 1. Pružiti orijentaciju na temeljnu temu digitalnih vještina za sudionike i motivirati građane da nastave svoj put učenja. Sudionici dobivaju uvod i uče o pratećim resursima, smanjuju svoj strah kroz nježan pristup i podršku kolegama te započinju svoje putovanje cjeloživotnog učenja kroz prve male, ali neposredne uspjehe tijekom radionice.
 2. Aktivirati i podupirati mreže obrazovanja odraslih u Austriji. Cilj postupka financiranja bio je nadovezati se na postojeće strukture i ojačati ih; na taj način namjeravamo dalje razvijati održive procese i surađivati s postojećim pružateljima usluga. 

Trenutačne ključne etape inicijative

U roku od tri mjeseca od početka provedbe projekta Digitalne vještine za sve u Austriji su ostvareni važni ciljevi u promicanju digitalne uključenosti i osnaživanja. S 753 radionice održane diljem zemlje, na kojima su sudjelovala 8544 sudionika i 35 pružatelja obrazovnih usluga, inicijativa je ostvarila više od prvotno navedenih brojeva. 

Detaljne evaluacije usmjerene na pohađanje radionica, raznolikost sudionika, zadovoljstvo i učinak na poboljšanje osnovnih digitalnih vještina pokazuju da su u kratkom roku ispunjena njegova dva glavna cilja, poticanje kontinuiranog učenja među sudionicima i pomaganje da postanu sigurniji u digitalne vještine te jačanje mreža obrazovanja odraslih i poticanje suradnje u razvoju digitalnih vještina. Primjenom kombinacije istraživačkih metoda, uključujući intervjue i ankete, projekt je stekao vrijedan uvid u njegovu učinkovitost i područja za poboljšanje.

Saznaj više

 • Poveznica na web stranicu:

 • Ciljana publika:

  Digitalne vještine za sve

 • Digitalna tehnologija / specijalizacija:

  Digitalne vještine

 • Geografski opseg - Država:

  Austrija

 • Razina digitalnih vještina:

  Osnovno

 • Vrsta inicijative:

  Nacionalna inicijativa

 • Vrsta financiranja:

  Public

 • Datum početka:

  01.01.1970

 • Datum završetka:

  01.01.1970