Nacionalna koalicija za digitalne vještine i radna mjesta

nacionalna koalicija

za digitalne vještine i radna mjesta

Digitalna znanja

Primjeri dobrih praksi

Podijeli:

20. 06. 2023.

Coca-Colina podrška mladima

Program Coca-Colina podrška mladima je u svoja četiri prethodna izdanja okupio više od 3.500 mladih koji su ga uspješno apsolvirali. Ove godine prijavilo se više od 500 ljudi.

Program Coca-Colina podrška mladima pokrenut je 2017. godine, a nastao je kao odgovor na tadašnje potrebe tržišta rada. Naime, u to vrijeme Hrvatska je bilježila visoku stopu nezaposlenosti mladih, jednu od najviših u Europskoj uniji. Coca-Cola HBC Hrvatska je kao velika kompanija, koja dugo djeluje u našoj zemlji, htjela dati svoj doprinos u rješavanju toga društvenog izazova.

Program se sastoji od triju modula, a to su Zapošljavanje, Uvod u projektni menadžment te Prezentacijske i prodajne vještine. Foto: Coca Cola

Zato je osmišljen program koji mladima omogućava stjecanje važnih životnih i poslovnih vještina koje će im pomoći u izlasku na tržište rada te izgradnji karijere.

Peti put, potpuno digitalno

Program Coca-Colina podrška mladima ove se godine provodi u svome petom izdanju i u potpunosti je digitalan, što korisnicima omogućava slušanje sadržaja kada, gdje i kako to žele. Također, dodatno je prilagođen ne samo onima koji traže ili mijenjaju posao, već svima koji se žele dodatno usavršavati.

Digitalno izdanje „Programa Coca-Colina podrška mladima nastalo je u suradnji sa stručnjacima iz Hrvatskog ureda za kreativnost (HUKI) – zato što je ta organizacija bliska Coca-Colinim vrijednostima te smo smatrali da ćemo uz njihovu pomoć lakše dosegnuti ciljne skupine jer Hrvatski ured za kreativnost okuplja mlade željne novih znanja i prilika”, objašnjava Aleksandra Todorović, rukovoditeljica odnosa sa zajednicom i kupcima u Coca-Coli HBC Adria.

U svoja prva tri izdanja, do pandemije, program Coca-Colina podrška mladima provodio se uživo, u Zagrebu i drugim gradovima Hrvatske.

Tri vrhunska stručnjaka

Uz podršku Hrvatskog ureda za kreativnost, Coca-Cola je definirala sadržaj digitalnog programa kako bi on odgovarao potrebama mladih te je uspostavljena suradnja sa stručnjacima na tim područjima. Primjerice, Martina Raškaj, diplomirana ekonomistica i savjetnica za zapošljavanje, vodi modul o zapošljavanju na kojem sudionici mogu saznati kako napisati životopis i motivacijsko pismo, ali i kako se predstaviti kao najbolji kandidati na razgovoru za posao. Tu su i Tena Žganec, koja prenosi znanje o prezentacijskim vještinama, i Andrej Hanzir koji polaznike uči o projektnom menadžmentu.

Martina Raškaj, diplomirana ekonomistica i savjetnica za zapošljavanje, vodi modul o zapošljavanju na kojem sudionici mogu saznati kako napisati životopis i motivacijsko pismo, ali i kako se predstaviti kao najbolji kandidati na razgovoru za posao. Foto: Coca Cola

Coca Cola je udružila snage i sa studentskom udrugom AIESEC te je u sklopu njihovog događanja Dana karijera u Splitu, Zagrebu i Osijeku sudionicima pružila više informacija o svom programu, a slično su napravili i u suradnji s Fakultetom prometnih znanosti u Zagrebu, kao i na LEAP Summitu koji organizira HUKI.

Program Coca-Colina podrška mladima dostupan je i na stranici Leap Academyja kojom upravlja Hrvatski ured za kreativnosti inovacije. „Ove smo godine u suradnji s HUKI-jem u ograničenome obliku omogućili i izobrazbu uživo pa je stotinjak mladih i na taj način svladalo važne životne i poslovne vještine”, kaže Aleksandra Todorović.

Teme edukacije

Program se sastoji od triju modula, a to su Zapošljavanje, Uvod u projektni menadžment te Prezentacijske i prodajne vještine. Ti moduli su odabrani jer su u prošlom izdanju Programa izazvali najveće zanimanje, a ujedno omogućavaju stjecanje vještina koje su potrebne na tržištu rada. „Primjerice, odlične prezentacijske vještine inspiriraju članove timova u radnome okruženju te osiguravaju da članovima tima prenesemo prave poruke”, kaže Aleksandra Todorović.

Aleksandra Todorović, Direktorica Poslovne jedinice za razvoj partnerskih odnosa s korisnicima i zajednicom, u tvrtki Coca-Cola HBC. Foto: Linkedin

Program se tijekom godina mijenjao i prilagođavao situaciji na tržištu rada, a oblik izvođenja programa usklađivan je s trendovima i navikama u korištenju sadržaja, kako bi bio što više i bolje usklađen s potrebama mladih koji tek traže sebe i svoje prilike za izgradnju karijere. „U tome nam je značajno pomogao i naš partner, Hrvatski ured za kreativnost i inovacije, ali i uvidi koje smo stekli prilikom izvođenja drugih obrazovnih programa, kao što je Raise the Bar, odnosno njegova inačica Raise the Bar Youth koji je namijenjen mladima iz ugostiteljskog i turističkog sektora. Također, osluškujemo i same sudionike programa koji nam se redovito javljaju sa svojim idejama i prijedlozima”, objašnjava Todorović.

Rezultati projekta

Program Coca-Colina podrška mladima je u svoja četiri prethodna izdanja okupio više od 3.500 mladih koji su ga uspješno apsolvirali. Mnogi od njih, prilikom traženja posla, prilažu i potvrdu o završenom programu koju može dobiti svaki sudionik koji posluša sva tri modula te uspješno riješi povezane kvizove koji slijede nakon svakoga modula. Na ovogodišnje, peto izdanje, prijavilo se više od 500 ljudi koji samostalno određuju ritam slušanja odabranih predavanja. Naime, program nije potrebno poslušati odjednom nego je moguće stati i vratiti mu se onda kad to korisniku najviše odgovara.

Najneočekivanije postignuće

„Najviše nas veseli kad nam se sudionici koji su ranije sudjelovali u programu, ponovno javljaju kako bi se priključili i novome izdanju programa. Među njima je primjerice i Visoka gospodarska škola iz Križevaca koja je 2019. godine sudjelovala u radionicama uživo u Koprivnici, a ove su godine studenti sa svojom profesoricom Sandrom Kantar sudjelovali u digitalnome programu. Vjerujemo da činjenica da nam se polaznici vraćaju najbolje govori o kvaliteti programa”, kaže Aleksandra Todorović.

Program Coca-Colina podrška mladima procjenjuje se svake godine, nekoliko mjeseci po završetku, kako bi se provjerilo u kojoj je mjeri bio relevantan polaznicima i koliko je njih pronašlo željeni posao. Trenutno svi sudionici mogu u svakome trenutku poslati svoje mišljenje ili recenziju programa na stranici Leap Academyja. Te informacije koriste se u osmišljavanju budućih sadržaja i oblika izvođenja programa.

„Vjerujemo kako je najveća prednost ovoga programa to što je u potpunosti besplatan za sve sudionike i to što traje već godinama, što nam pomaže da budemo sve bolji. Stoga ćemo krajem ove kalendarske godine provesti još jednu, dodatnu i temeljitu evaluaciju te u suradnji s partnerima ustanoviti prostor za napredak. U dugoročnom smislu svakako bismo voljeli obrazovati što veći broj mladih i omogućiti im stjecanje vrijednih vještina koje će im koristiti u svakodnevnome životu, ali i na poslu. To činimo i na razini cijele Skupine Coca-Cola HBC kako bismo na svjetskoj razini do 2025. godine dodatno obrazovali milijun mladih”, zaključuje Aleksandra Todorović

Program Coca-Colina podrška mladima procjenjuje se svake godine, nekoliko mjeseci po završetku, kako bi se provjerilo u kojoj je mjeri bio relevantan polaznicima i koliko je njih pronašlo željeni posao. Foto: Coca Cola

Saznaj više

 • Ciljana publika:

  Digitalne vještine za sve

 • Digitalna tehnologija / specijalizacija:

  Digitalne vještine

 • Geografski opseg - Država:

  Hrvatska

 • Razina digitalnih vještina:

  Srednja

 • Vrsta inicijative:

  Regionalna inicijativa

 • Vrsta financiranja:

  Private

 • Datum početka:

  06.01.2017

 • Datum završetka:

  01.01.1970

Povezani sadržaj:

27. 10. 2022.

Elements of AI: Kako je dio hrvatskih građana brzo savladao osnove umjetne inteligencije (AI)

Inicijalni cilj udruge CroAI s hrvatskom lokalizacijom Elements of AI bio je doseći 1% hrvatskog sta-novništva i zainteresirati ga barem za osnove umjetne inteligencije – kako se preko 35.000 građana uključilo u program, taj je cilj vrlo brzo i ispunjen. Ovaj besplatan program edukacije o osnovama um-jetne inteligencije i dalje je dostupan svim zainteresiranim građanima na hrvatskom jeziku.

10. 05. 2023.

Ensolva: Primjer edukacije koja prati digitalnu transformaciju procesa nabave

Kako se razvijalo i digitalno transformiralo područje nabave, te kako su rješenja u segmentu e-nabave odjednom postajala dostupna i manjim tvrtkama koje dotad ne bi niti razmišljale o primjeni rješenja ove vrste, tako je i edukacija o ovom području postajala sve važnija. Primjer specijaliziranog softvera Ensolva, proizvoda hrvatske tvrtke RIS, pokazuje kako edukacija korisnika može pratiti brze promjene koje je digitalizacija omogućila u jednom, za tvrtke često ključnom području.

14. 02. 2023.

Digitalne tehnologije i vještine u podlozi modernizacije poljoprivrede, ruralnog razvoja i proizvodnje hrane: Predstavljamo projekt CEKOM Food&Rural

Samodostatnost u proizvodnji hrane postaje sve važnija, posebno u uvjetima pandemija, ratova, pre-kida dobavnih lanaca, recesije, uvozu velikih količina hrane sumnjive kvalitete. Istovremeno, po-ljoprivredni sektor suočen je s negativnim demografskim trendovima, koji su posebno na ruralnim područjima izuzetno negativni, kao i s problematikom sve više napuštenih i neobrađenih poljopri-vrednih površina. Ovom sektoru tek predstoji digitalna transformacija, a jedan od projekata kojima se u sektoru poljoprivrede i proizvodnje hrane želi potaknuti usvajanje digitalnih tehnologija i znanja jest i netom okončan CEKOM čiji je nositelj bila tvrtka InfoDom.

17. 03. 2023.

Mapa vještina budućnosti

Projekt Mape poslova i vještina budućnosti telekomunikacijske kompanije A1 Hrvatska, potaknut je istraživanjem The Future of Jobs Report, Svjetskog gospodarskog foruma, prema kojemu će, zbog sve šire primjene strojeva i algoritama u radnim procesima i transformacije industrija te ostalih trendova (demografske promjene, promjene u potrebama potrošača, itd.) do 2025. biti stvoreno 97 milijuna novih radnih mjesta. Istodobno, istraživanje pokazuje da svaki drugi zaposlenik mora steći nove vještine kako bi bio konkurentan u industrijama koje će se najbrže razvijati.