Nacionalna koalicija za digitalne vještine i radna mjesta

nacionalna koalicija

za digitalne vještine i radna mjesta

Digitalna znanja

Trening i obrazovanje

Podijeli:

Tip: Tečaj prema vlastitom tempu

Trajanje: Do 4 tjedana

Vrsta: U učionici

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije napredna primjena CAD-a u geodeziji

Program je besplatan za osobe koje apliciraju putem vaučera HZZ.: https://www.zagrebackouciliste.hr/vauceri/vauceri-za-obrazovanje/

NAZIV PROGRAMA

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije napredna primjena CAD-a u geodeziji

VRSTA PROGRAMA

Usavršavanje

LOKACIJE

na kojima se provodi program:  Zagreb

OBRAZOVNI SEKTOR

Graditeljstvo, geodezija i arhitektura

TRAJANJE PROGRAMA

Program osposobljavanja u trajanju od 75 sati

UVJETI UPISA

– cjelovita kvalifikacija iz podsektora geodezija na razini 4.2

( Razina 4.2 – kvalifikacije stečene završetkom srednjoškolskog obrazovanja u trajanju od četiri ili više godina)

UVJETI STJECANJA PROGRAMA

– stečenih 3 CSVET bodova

(CSVET bodovanje – Hrvatski sustav bodova strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Broj bodova dodijeljen kvalifikaciji odražava vrijeme koje je potrebno prosječnom polazniku da bi stekao ishode učenja.

Jedan CSVET bod obuhvaća od 15 do 25 radnih sati u trajanju od 60 minuta potrebnih za stjecanje odgovarajućih ishoda učenja)

– uspješna završna provjera stečenih znanja usmenim i/ili pisanim provjerama te vještina polaznika izradom projektnog zadatka temeljem unaprijed određenih kriterija vrednovanja postignuća

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA UPIS

– svjedodžba završene škole na razini 4.2 u traženim obrazovnim sektorima

– osobna iskaznica

– domovnica i rodni list

– dokumente možete predati prilikom upisa ili ih možete poslati putem elektroničke pošte.

NAZIV MODULA

– Napredna primjena CAD-a u geodeziji

SKUPOVI ISHODA UČENJA

– Napredna primjena CAD-a u geodeziji

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Numerički obraditi podatke

2. Grafički obraditi podatke

3. Obraditi podatke primjenom geoinformatičkih postupaka

4. Prikazati podatke primjenom geoinformatičkih postupaka

5. Primijeniti IKT u prikupljanju, obradi i prikazivanju prostornih podataka

6. Primijeniti licencirani softver

7. Provjeriti ispravnost informatičke i komunikacijske opreme i pribora

IZVOĐENJE NASTAVE

– Vođeni proces učenja i poučavanja

– Učenje temeljeno na radu

– Samostalne aktivnosti polaznika

Program je besplatan za osobe koje apliciraju putem vaučera HZZ.: https://www.zagrebackouciliste.hr/vauceri/vauceri-za-obrazovanje/

Pojedinosti o ponudi obuke

 • Poveznica na web stranicu:

 • Ciljana publika:

  Digitalne vještine u obrazovanju.

  Digitalne vještine za sve

 • Digitalna tehnologija / specijalizacija:

  Digitalne vještine

 • Razina digitalnih vještina:

  Srednja

 • Geografski opseg - Država:

  Hrvatska

 • Ciljani jezik:

  Hrvatski

 • Vrsta inicijative:

  Nacionalna inicijativa

 • Tipologija mogućnosti izobrazbe:

  Tečaj prema vlastitom tempu

 • Aktivnost učenja:

  rad u laboratoriju/simulacijski/praktični rad

 • Vrsta ocjenjivanja:

  U učionici

 • Trajanje treninga:

  Do 4 tjedana

 • Organizacija:

 • Je li ovaj tečaj besplatan:

  Da

 • Je li certifikat / vjerodajnica besplatan:

  Ne

 • Datum početka treninga:

  2022

 • Napor:

  Nepuno vrijeme pohađanja - lagani tečaj

 • Ponuđena vjerodajnica:

  Aktivnost učenja

 • Samostalni tečaj:

  Ne