Digitalna znanja

Trening i obrazovanje

Podijeli:

Tip: Tečaj prema vlastitom tempu

Trajanje: Do 4 tjedana

Vrsta: U učionici

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije geoinformacijska infrastruktura

NAZIV PROGRAMA

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije geoinformacijska infrastruktura

VRSTA PROGRAMA

Usavršavanje

LOKACIJE

na kojima se provodi program:  Zagreb

OBRAZOVNI SEKTOR

Graditeljstvo, geodezija i arhitektura

TRAJANJE PROGRAMA

Program osposobljavanja u trajanju od 125 sati

UVJETI UPISA

– cjelovita kvalifikacija na razini 4.2 u obrazovnim sektorima: Graditeljstvo i geodezija, Elektrotehnika i računalstvo, Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija, Šumarstvo i drvna tehnologija i Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije

( Razina 4.2 – kvalifikacije stečene završetkom srednjoškolskog obrazovanja u trajanju od četiri ili više godina)

UVJETI STJECANJA PROGRAMA

– stečenih 5 CSVET bodova

(CSVET bodovanje – Hrvatski sustav bodova strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Broj bodova dodijeljen kvalifikaciji odražava vrijeme koje je potrebno prosječnom polazniku da bi stekao ishode učenja.

Jedan CSVET bod obuhvaća od 15 do 25 radnih sati u trajanju od 60 minuta potrebnih za stjecanje odgovarajućih ishoda učenja)

– uspješna završna provjera stečenih znanja usmenim i/ili pisanim provjerama te vještina polaznika izradom projektnog zadatka temeljem unaprijed određenih kriterija vrednovanja postignuća

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA UPIS

– svjedodžba završene škole na razini 4.2 u traženim obrazovnim sektorima

– osobna iskaznica

– domovnica i rodni list

– dokumente možete predati prilikom upisa ili ih možete poslati putem elektroničke pošte.

NAZIV MODULA

– Geoinformacije

SKUPOVI ISHODA UČENJA

– Osnove geoinformacijskih sustava

– Geoinformacije

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Prikupiti podatke primjenom geoinformatičkih postupaka

2. Prikupiti podatke potrebne za izradbu proizvoda iz službenih državnih evidencija

3. Numerički obraditi podatke

4. Grafički obraditi podatke

5. Primijeniti geodetske i geoinformatičke postupke pri izradi i održavanju prostorne baze podataka

6. Obraditi podatke primjenom geoinformatičkih postupaka

7. Predočiti podatke u obliku planova, karata i kartama srodnih prikaza

8. Prikazati podatke primjenom geoinformatičkih postupaka

9. Primijeniti IKT u izradi i održavanju prostorne baze podataka

10. Primijeniti IKT u prikupljanju, obradi i prikazivanju prostornih podataka

 

IZVOĐENJE NASTAVE

– Vođeni proces učenja i poučavanja

– Učenje temeljeno na radu

– Samostalne aktivnosti polaznika

Pojedinosti o ponudi obuke

 • Poveznica na web stranicu:

 • Ciljana publika:

  Digitalne vještine za sve

 • Digitalna tehnologija / specijalizacija:

  Digitalne vještine

 • Razina digitalnih vještina:

  Osnovno

  Srednja

 • Geografski opseg - Država:

  Hrvatska

 • Ciljani jezik:

  Hrvatski

 • Vrsta inicijative:

  Nacionalna inicijativa

 • Tipologija mogućnosti izobrazbe:

  Tečaj prema vlastitom tempu

 • Aktivnost učenja:

  rad u laboratoriju/simulacijski/praktični rad

 • Vrsta ocjenjivanja:

  U učionici

 • Trajanje treninga:

  Do 4 tjedana

 • Organizacija:

 • Je li ovaj tečaj besplatan:

  Da

 • Je li certifikat / vjerodajnica besplatan:

  Ne

 • Datum početka treninga:

  2022

 • Napor:

  Nepuno vrijeme pohađanja - lagani tečaj

 • Ponuđena vjerodajnica:

  Aktivnost učenja

 • Samostalni tečaj:

  Ne