OBJAVLJENO 20. 06. 2022.

Digital Decade

Digitalno desetljeće je strateška vizija Europske komisije usmjerena prema budućnosti za razvoj digitalnog gospodarstva i transformaciju europskih poduzeća do 2030. Plan, koji je Europska komisija predstavila 9. ožujka 2021., ima za cilj podržati prosperitetnu digitalnu budućnost za sve . Vizija Digitalnog desetljeća i putevi za budućnost također su dio europskog digitalnog kompasa, okvira za praćenje napretka prema ciljevima i prekretnicama za 2030., dok podržavaju snažnu upravljačku strukturu, sustav praćenja i projekte s više zemalja koji uključuju dionike i investitore iz EU, države članice te industrija i privatni sektor.

Kako bi se postigli ciljevi navedeni u okviru strateške komunikacije Digitalnog desetljeća, aktivnosti su strukturirane oko 4 ključne točke: digitalne vještine, digitalna transformacija poslovanja, sigurne i održive digitalne infrastrukture i digitalizacija javnih usluga.

Digitalno desetljeće: digitalne vještine za sve do 2030.

EU će pokrenuti akcije za povećanje broja kvalificiranih i kompetentnih stručnjaka za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju (ICT) i osposobiti više digitalnih stručnjaka kako bi se doseglo 20 milijuna ICT stručnjaka u Europi (2019. ICT stručnjaci u Europi bili su 7,8 milijuna ili 4% ukupne radne snage). Strateške radnje u vezi s vještinama također uključuju premošćivanje razlika između spolova i raznolikosti u tehnološkom sektoru i inicijative usmjerene na izglede za karijeru žena u tom području (IT sektor u Europi ima jednu od najviših razina rodne nejednakosti – 2019., 82,1% ICT stručnjaka bili su muškarci).

S povećanom ovisnošću o tehnologiji, digitalne kompetencije i vještine postale su ključne za sudjelovanje u društvu, korištenje digitalnih javnih usluga i ostanak konkurentan na tržištu rada. Do 2030. 80% europskih građana trebalo bi posjedovati barem osnovnu razinu digitalnih vještina.

Digitalno desetljeće dio je šireg strateškog prioriteta Europske komisije: osiguravanje da Europa je spremna za digitalno doba. Kao strateška inicijativa podupire i nadopunjuje različite nedavne akcije institucija EU (Akcijski plan za digitalno obrazovanje, Program za digitalnu Europu, Mehanizam za oporavak i otpornost ) čiji je cilj promicanje usavršavanja građana i poduzeća.

Put do Programa politike digitalnog desetljeća

Komunikacija je predložila dogovor o nizu digitalnih načela, brzo pokretanje važnih projekata za više zemalja i pripremu zakonodavnog prijedloga kojim se uspostavlja snažno upravljanje kroz mehanizam praćenja i suradnje s državama članicama, kako bi se osigurao napredak – Program politike “ Put u digitalno desetljeće (‘Politički program’)”.

U tu svrhu, „Put u digitalno desetljeće” postavlja konkretne digitalne ciljeve za koje se očekuje da će Unija kao cjelina postići do kraja desetljeća, kao što je prvi put navedeno u Komunikaciji o digitalnom kompasu. Zatim postavlja novi oblik upravljanja s državama članicama, kroz mehanizam godišnje suradnje između institucija Unije i država članica kako bi se osiguralo da Unija zajednički postigne svoje ambicije.

Iako, naravno, ima za cilj obdariti cjelokupno stanovništvo Europske unije osnovnim digitalnim vještinama, slijedeći Akcijski plan europskog stupa socijalnih prava i Akcijski plan za digitalno obrazovanje, „Put u digitalno desetljeće“ predviđa cilj za one u dobi od 16- 74 s barem osnovnim digitalnim vještinama na 80% 2030. Štoviše, digitalna obuka i obrazovanje trebali bi podržati radnu snagu u kojoj ljudi mogu steći specijalizirane digitalne vještine kako bi dobili kvalitetne i nagrađivane poslove
karijere.

Osim toga, rješavanje velikog nedostatka vještina u području kibernetičke sigurnosti među radnom snagom EU-a bit će ključno, kao važna komponenta zaštite EU-a od kibernetičkih prijetnji. Stoga, uz cilj temeljnih digitalnih vještina utvrđenih u Akcijskom planu europskog stupa socijalnih prava, EU će imati cilj od 20 milijuna zaposlenih stručnjaka za informacijske i komunikacijske tehnologije u EU-u, uz konvergenciju između žena i muškaraca.

Saznaj više

 • Poveznica na web stranicu:

 • Ciljana publika:

  Digitalne vještine radne snage.

  Digitalne vještine stručnjaka u području IKT-a i drugih digitalnih stručnjaka.

  Digitalne vještine u obrazovanju.

  Digitalne vještine za sve

 • Digitalna tehnologija / specijalizacija:

  Umjetna inteligencija

  Cybersecurity

  Digitalne vještine

  Internet stvari

  Big Data

  Blockchain

  Robotika

  Proširena stvarnost

  Virtualna stvarnost

 • Geografski opseg - Država:

  Europska Unija

 • Razina digitalnih vještina:

  Osnovno

  Srednja

  Napredno

  Stručnjak za digitalni sektor

 • Vrsta inicijative:

  Institucionalna inicijativa EU-a