Nazad

Novosti

Podijeli:

12. 12. 2022.

Vijeće je (8.12. 2022.) donijelo program politike do 2030. „Put u digitalno desetljeće”, kojim se osigurava ostvarivanje ciljeva EU-a digitalne transformacije.

Odlukom se želi ojačati vodeći položaj EU-a u području digitalnih tehnologija promicanjem uključivih i održivih digitalnih politika za građane i poduzeća. U tu svrhu utvrđuju se konkretni digitalni ciljevi koje EU i njegove države članice žele ostvariti do kraja desetljeća u pogledu četiriju područja: jačanja digitalnih vještina i obrazovanja, sigurne i održive digitalne infrastrukture, digitalne transformacije poduzeća i digitalizacije javnih usluga

Danas samo polovina odraslog europskog stanovništva posjeduje osnovne digitalne vještine, a europskim  poduzećima nedostaje potrebna infrastruktura. Ovim će se programom osigurati da cjelokupno gospodarstvo i društvo mogu započeti s dobro usmjerenom digitalnom transformacijom.

Programom se uvodi novi oblik upravljanja utemeljen na suradnji između država članica i Komisije kako bi se osiguralo da se ciljevi Unije ostvare njihovim zajedničkim naporima. Inicijativom će se zemljama EU-a omogućiti bliska suradnja i udruživanje resursa kako bi se ostvario napredak u pogledu digitalnih sposobnosti i tehnologija koji pojedinačne države članice ne bi mogle postići same. Krajnji je cilj postići digitalnu transformaciju kojom se građani i poduzeća osnažuju, u skladu s vrijednostima EU-a.

 

U odluci se pojašnjava nekoliko definicija općih ciljeva programa, s naglaskom na jačanju temeljnih prava, transparentnosti i sigurnosti te promicanju digitalnih vještina. Kako bi se postigli ti zajednički ciljevi, države članice surađivat će, procjenjivati napredak i prema potrebi poduzimati mjere.

Komisija će zajedno s državama članicama razviti smjerove djelovanja na razini EU-a za svaki digitalni cilj EU-a. Države članice izradit će nacionalne smjerove djelovanja i strateške planove za postizanje tih ciljeva do njihova preispitivanja, koje je predviđeno za 2026. Napredak će se pratiti na temelju indeksa gospodarske i društvene digitalizacije (DESI) te će se ocijeniti u godišnjem izvješću Komisije o stanju digitalnog desetljeća.

U odluci je razrađen i koncept višedržavnih projekata, kojima se omogućuju daljnja suradnja i zajednička ulaganja kako bi se doprinijelo postizanju ciljeva. Riječ je o velikim projektima kojima se objedinjuju sredstva EU-a te nacionalna i privatna sredstva kako bi se postigao napredak koji nijedna država članica ne bi mogla postići sama.

Programom politike olakšat će se ulaganja u područjima kao što su računalstvo visokih performansi, zajednička podatkovna infrastruktura i usluge, lanci blokova, procesori s niskom potrošnjom energije, paneuropski razvoj 5G koridora, visokotehnološko partnerstvo za digitalne vještine, sigurna kvantna infrastruktura i mreža centara za kibersigurnost, digitalna javna uprava, objekti za testiranje i centri za digitalne inovacije.

Odlukom se predviđa i djelotvoran mehanizam suradnje između država članica i Komisije s ciljem postizanja ciljeva programa.

 

Tekst odluke u idućim će danima biti objavljen u Službenom listu Europske unije te će stupiti na snagu dvadesetog dana od te objave.

Dodatne informacije dostupne su na poveznicama:

  1. Odluka o programu politike za 2030. „Put u digitalno desetljeće”
  2. Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa politike do 2030. „Put u digitalno desetljeće”

 

Saznaj više