Nazad

Novosti

Podijeli:

07. 12. 2022.

Vijeće EU donijelo je (1.prosinca 2022.) stajalište o Aktu o čipovima, nakon čega slijede pregovori s Europskim parlamentom

Vijeće je donijelo stajalište („opći pristup”) o predloženoj Uredbi o uspostavi okvira mjera za jačanje europskog ekosustava poluvodiča, poznatijoj kao „Akt o čipovima”. Aktom o čipovima pristupa se rješavanju trenutačnog nedostatka poluvodiča u Europi. Tim aktom EU nastoji udvostručiti svoj udio na svjetskom tržištu poluvodiča s 10 % na barem 20 % do 2030. kako bi se osigurao budući tehnološki suverenitet EU-a.

EU trenutačno nema dovoljno kapaciteta za osmišljavanje i proizvodnju vlastitih naprednih čipova i mora smanjiti svoju prekomjernu ovisnost o svjetskim predvodnicima u području poluvodiča iz Azije i SAD-a, a Aktom o čipovima poduzima upravo to.

Zbog geostrateških problema i poremećaja u lancu opskrbe europska se industrija trenutačno suočava s izazovima u opskrbi poluvodičima. Aktom o čipovima nastoji se smanjiti ranjivost EU-a i ovisnost o stranim akterima. Time će se poboljšati sigurnost opskrbe u EU-u te otpornost i tehnološka suverenost EU-a u području čipova.

Financijska struktura Akta o čipovima predviđa mobiliziranje 43 milijarde eura javnih i privatnih ulaganja, s naglaskom na trima stupovima:

  • inicijativa Čipovi za Europu, kojom se podupiru izgradnja tehnoloških kapaciteta i povezana istraživanja i inovacije
  • novi okvir za osiguravanje sigurnosti opskrbe i otpornosti privlačenjem većih ulaganja
  • mehanizam za praćenje lanca opskrbe poluvodičima i za koordinaciju djelovanja u kriznim situacijama.

Komisijinim prijedlogom Akta o čipovima predviđa se da će 3,3 milijarde eura od ukupnog iznosa biti namijenjene prvom stupu, odnosno inicijativi Čipovi za Europu. Vijeće je namijenilo 1,65 milijardi eura iz programa Obzor Europa za istraživanja i inovacije te da bi se sredstvima iz programa Digitalna Europa trebale financirati aktivnosti izgradnje kapaciteta.

Uredbom se predlaže mogućnost uspostave novog pravnog instrumenta, Europskog konzorcija za infrastrukturu za čipove (ECIC). ECIC bi bio pravni subjekt koji bi mogao provoditi mjere i druge zadaće koje se financiraju u okviru inicijative Čipovi za Europu.

Vijeće je pojasnilo da je uspostava ECIC-a dobrovoljne prirode i da je on otvoren različitim pravnim oblicima suradnje i drugim sudionicima. Pojasnilo je i pravila za odabir prijedlogâ za financiranje, koja se neće temeljiti na posebnom pravnom obliku suradnje.

Ostale predložene izmjene prijedloga Komisije uključuju pojašnjenja koja se odnose na:

  • definiciju „prvog postrojenja svoje vrste” za proizvodnju poluvodiča
  • oblikovanje općih i operativnih ciljeva te sadržaj inicijative Čipovi za Europu
  • osnivanje europske mreže centara kompetentnosti u području poluvodiča, tehnologija integracije i projektiranja sustava
  • zahtjeve koje integrirana proizvodna postrojenja i EU tvornice čipova s otvorenim pristupom moraju ispuniti, posebno u pogledu pozitivnih učinaka prelijevanja na EU-ov lanac vrijednosti poluvodiča
  • oblikovanje obveznih zahtjeva za informacije tijekom kriznog stanja
  • područje primjene i provedbu paketa mjera za izvanredne situacije
  • izvršenje obveza informiranja i obavješćivanja te usklađenost s prioritetnim narudžbama putem novčanih kazni i sankcija.

 

Općim pristupom koji je danas dogovoren formalizira se pregovaračko stajalište Vijeća.

Njime se predsjedništvu Vijeća daje mandat za pregovore s Europskim parlamentom, koji će započeti čim on donese svoje stajalište.

 

Dodatne informacije možete pronaći na poveznici:

Uredba o uspostavi okvira mjera za jačanje europskog ekosustava poluvodiča (Akt o čipovima) – opći pristup