Nazad

Novosti

Podijeli:

15. 11. 2022.

Vijeće EU: Deklaracija o digitalnim pravima i načelima: vrijednosti i građani EU-a u središtu digitalne transformacije

Države članice, Europski parlament i Komisija postigli su dogovor o Europskoj deklaraciji o digitalnim pravima i načelima za digitalno desetljeće. Cilj je deklaracije promicati europske vrijednosti u okviru digitalne transformacije u službi čovjeka te uz digitalnu tehnologiju koja donosi korist svim pojedincima, poduzećima i društvu u cjelini.

Ovom se deklaracijom utvrđuje europski pristup digitalnoj transformaciji naših društava i gospodarstava. Promicanje i zaštita naših vrijednosti u digitalnom okruženju od ključne su važnosti, bilo da je riječ o privatnosti, osobnom nadzoru nad podacima, jednakom pristupu uslugama i obrazovanju, poštenim i pravednim radnim uvjetima, sudjelovanju u javnom prostoru ili slobodi izbora. Nadam se i da će se ovom deklaracijom uspostaviti međunarodno mjerilo i potaknuti druge zemlje i organizacije da slijede naš primjer,“ izjavio je Ivan Bartoš, češki potpredsjednik vlade za digitalizaciju i ministar regionalnog razvoja.

 

Pristup EU-a digitalnoj transformaciji naših društava i gospodarstva prije svega obuhvaća otvorenu digitalnu suverenost, poštovanje temeljnih prava, vladavine prava i demokracije, uključenost, pristupačnost, jednakost, održivost i poštovanje prava i težnji svakog pojedinca.

U tekstu se poziva na sva relevantna prava u kontekstu digitalne transformacije i trebao bi služiti i kao polazište poduzećima i drugim relevantnim akterima pri razvoju i uvođenju novih tehnologija. Deklaracija bi također trebala usmjeravati oblikovatelje politika u promišljanju o viziji digitalne transformacije: digitalna transformacija mora biti u službi čovjeka, potrebno je podupirati solidarnost i uključenost, osigurati povezivost, digitalno obrazovanje, osposobljavanje i vještine i pristup digitalnim uslugama na internetu. U deklaraciji se naglašava važnost slobode izbora u interakcijama s algoritmima i sustavima umjetne inteligencije te pravednog digitalnog okruženja. Također se poziva na povećanje sigurnosti i zaštite u digitalnom okruženju, posebno za djecu i mlade. Države članice, Parlament i Komisija ujedno se obvezuju podupirati razvoj i upotrebu održivih tehnologija.

 

Sljedeći koraci

Današnji ishod pregovora sada trebaju odobriti Vijeće, Europski parlament i Komisija. Kad je riječ o Vijeću, češko predsjedništvo namjerava podnijeti dogovor predstavnicima država članica (COREPER) što je prije moguće kako bi ga te tri institucije mogle potpisati tijekom sastanka Europskog vijeća u prosincu.

 

Osnovne informacije

U Komunikaciji Komisije „Digitalni kompas 2030.: europski pristup za digitalno desetljeće” od 9. ožujka 2021. predstavljena je vizija digitalno transformirane Europe do 2030. u skladu s europskim vrijednostima. EU želi postati digitalno suveren u otvorenom i međupovezanom svijetu koji obuhvaća osnažene građane i inovativna poduzeća u uključivom, prosperitetnom i održivom digitalnom društvu u kojem je čovjek na prvom mjestu.

zaključcima od 25. ožujka 2021. Europsko vijeće naglasilo je važnost digitalne transformacije za rast, blagostanje, sigurnost i konkurentnost EU-a te za dobrobit naših društava. Europsko vijeće navelo je komunikaciju o Digitalnom kompasu kao važan korak prema mapiranju digitalnog razvoja Europe za sljedeće desetljeće. Komisiju je pozvalo da iskoristi sve dostupne instrumente u području industrijske i trgovinske politike te politike tržišnog natjecanja. S obzirom na te ciljeve i izazove Komisija je 26. siječnja 2022., kao nastavak na komunikaciju od 9. ožujka 2021., predložila Europsku deklaraciju o digitalnim pravima i načelima za digitalno desetljeće.

 

  1. Europska deklaracija o digitalnim pravima i načelima za digitalno desetljeće (poveznica dostupna kasnije)
  2. Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa politike do 2030. „Put u digitalno desetljeće”