15. 03. 2023.

U Osnovnoj školi Šemovec otvorena moderna informatička učionica

Dobra suradnja općine i županije

U Osnovnoj školi Šemovec otvorena je nova informatička učionica, a nabavku opreme i namještaja za učionicu financirale su Varaždinska županija i Općine Trnovec Bartolovečki. Primjer je to dobre suradnje jedne općine i Varaždinske županije kao osnivača škole.

Polaznost informatike u Osnovnoj školi Šemovec je stopostotna, a uz nastavu informatike, učenici pohađaju i izvannastavnu aktivnost iz robotike. Nove informacijsko komunikacijske tehnologije doprinijet će nesmetanom praćenju nastave informatike, ali i stjecanju novih znanja, digitalnih vještina i kompetencija učenika.

Učenici i učitelji škole u Šemovcu trostruko će vratiti navedeno ulaganje daljnjim sudjelovanjem na natjecanjima na kojima će predstavljati općinu Trnovec Bartolovečki i Varaždinsku županiju.

Ove godine smo izdvojili kapitalna sredstva za nabavu 17 prijenosnih računala i dvije interaktivne ploče. Vjerujemo da će ih učenici koristiti sa zadovoljstvom te da će znati prezentirati našu općinu na svim razinama natjecanja, a u konačnici sami za sebe, da se educiraju, da budu u trendu, da budu informatički pismeni – rekla je Verica Vitković, Načelnica Općine Trnovec Bartolovečki.

Pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Varaždinske županije dr.sc. Miroslav Huđek upoznao je prisutne s činjenicom kako je ova učionica opremljena u skladu sa smjernicama DiZel – digitalno i zeleno koje je donijela Varaždinska županija te se radi o standardu koji će se primjenjivati na sve ostale škole.

– U našim osnovnim i srednjim školama imamo više od 120 ovakvih učionica, a imamo i oko 120 informatičara koji rade s učenicima. Informatika je davno, bez obzira na to što je bila izborni predmet, bila predmet koji su naši učenici pohađali u stopostotnom obliku. Imali smo period kada smo to sami financirali, a sada je to posljednjih par godina preuzela država, kada je za učenike 5. i 6. razreda informatika postala obavezni predmet. Županija je osnovala i Centar izvrsnosti iz informatike jer to je nevjerojatno važno područje i to je onaj redoslijed kako smo centre osnivali – matematika, fizika, informatika. Dakle, to su tri perspektive koje čine poligon iznimno važan za naše mlade ljude. Nakon toga razvijali smo STEM i sve ostalo.

U školi u Šemovcu učenici pohađaju i nastavu iz robotike.

U okviru otvorenja učionice, prisutni uzvanici među kojima su bili župan Anđelko Stričak, načelnica Općine Trnovec Bartolovečki Verica Vitković, predsjednik Općinskog vijeća Dalibor Jurak, ravnateljica škole Marina Hižak, županijska vijećnica Anita Rep, pročelnik županijskog Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport dr.sc. Miroslav Huđek, Dejan Roško, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela općine Trnovec Bartolovečki te Drago Sitar, predsjednik Mjesnog odbora Šemovec obišli su i obnovljeno krovište te dio fasade na školskoj zgradi.

U nabavi i opremanju informatičke nove učionice Varaždinska županija sudjelovala sa 13.536,40 eura, a općina Trnovec Bartolovečki sa 9.840, 24 eura.

Više pojedinosti