Digitalna znanja

Trening i obrazovanje

Podijeli:

Tip: Tečaj prema vlastitom tempu

Trajanje: Do 1 tjedan

Vrsta: U učionici

Umjetna inteligencija u lancu opskrbe

Koncept lanca opskrbe nastao je prije tridesetak godina s razvojem informacijske tehnologije. Do tada smo poznavali logistiku, nabavu i proizvodnju. S razvojem digitalnih komunikacijskih kanala, tijek informacija je postao lakši, članovi lanca su se integrirali i uskladili, te na taj način bolje balansiraju između efikasnosti i efektivnosti. Pritom primijenjuju strategije upravljanja lancem opskrbe: upravljanje dobavljačima, nabavom, transportom, skladištem, zalihama, proizvodnjom roba i usluga, distribucijom, potražnjom.

S razvojem umjetne inteligencije, upravljanje je lancem opskrbe postalo jednostavnije. Kako bi umjetna inteligencija bolje upravljala, potrebno je prikupljati podatke u svakoj točki lanca opskrbe. Na taj se način kreiraju velike baze podataka koje umjetna inteligencija strukturira, analizira i obrađuje, te na njima trenira i uči. Na temelju toga, a uz dobru tehnološku infrastrukturu i efikasne algoritme, umjetna inteligencija donosi odluke o budućim strategijama i aktivnostima u predviđanju potražnje, upravljanju zalihama, optimiziranju transporta, skladišta i proizvodnje, u komunikaciji s dobavljačima i klijentima/potrošačima, te otkrivanju potencijalnih poremećaja u lancu.

Cilj seminara je upoznati polaznike s najnovijim trendovima u primjeni umjetne inteligencije u upravljanju lancem opskrbe i na taj način inspirirati ih na kreativnost i razmišljanje izvan okvira.

Seminar je namijenjen srednjem managementu i zaposlenicima odgovornima za upravljanje lancem opskrbe, nabavu i upravljanje zalihama, te zaposlenicima u drugim dijelovima lanca opskrbe (prodaja, distribucija i IT) koji utječu na procese u lancu opskrbe i koji žele povećanjem protočnosti materijala i informacija poboljšati učinkovitost. Seminar je namijenjen konzultantima, kao i višoj razini managementa koji želi imati širu sliku procesa u lancu opskrbe i njihove povezanosti s ostalim funkcijama.

Predavačica

Kristina Šorić je doktorirala je na Odjelu za teorijsku i primijenjenu matematiku, Sveučilište u Padovi, Italija, magistrirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te diplomirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Matematičkom odsjeku, na smjeru Matematička informatika i statistika, profil diplomirani inženjer matematike. Glavna su joj područja znanstvenog i stručnog interesa optimizacija poslovnih procesa i upravljanje lancem opskrbe. Zaposlena je na RIT Croatia, Zagreb, te je vlasnica obrta za poslovno savjetovanje Luyouma i portala www.luyouma.com koji popularizira upravljanje lancem opskrbe i primjenu analitičkih metoda za optimizaciju.

Objavila je znanstvene radove u više svjetskih časopisa iz područja operacijskih istraživanja i optimizacije, te boravila na više institucija u inozemstvu kao gost predavač (University of Udine,  Italy, Departamento de Engenharia e Gestao, Instituto Superior Tecnico, Lisbon, Portugal, Information and Operations Management Department, Marshall School of Business, USC, Los Angeles, SAD). Održala je mnoge edukacije u poslovnoj praksi, a na temu upravljanja lancem opskrbe (Konzum d.d., Bambi d.d., Vivera d.o.o., Podravka d.d., SDA Croatia d.o.o., Atlantic Trade d.o.o., Tokić d.o.o., otvoreni seminari), te na temu upravljanja zalihama, poslovnim procesima i financijskom imovinom, u Hrvatskoj, BiH i Srbiji.

Vlasnica je Lean Six Sigma Green Belt certifikata i certificirani trener za simulaciju The Fresh Connection.

Pojedinosti o ponudi obuke

 • Poveznica na web stranicu:

 • Ciljana publika:

  Digitalne vještine radne snage.

 • Digitalna tehnologija / specijalizacija:

  Umjetna inteligencija

 • Razina digitalnih vještina:

  Osnovno

 • Geografski opseg - Država:

  Hrvatska

 • Ciljani jezik:

  Hrvatski

 • Vrsta inicijative:

  Lokalna inicijativa

 • Tipologija mogućnosti izobrazbe:

  Tečaj prema vlastitom tempu

 • Aktivnost učenja:

  radionica, seminar ili konferencija

 • Vrsta ocjenjivanja:

  U učionici

 • Trajanje treninga:

  Do 1 tjedan

 • Organizacija:

 • Je li ovaj tečaj besplatan:

  Da

 • Je li certifikat / vjerodajnica besplatan:

  Ne

 • Datum početka treninga:

  2023

 • Napor:

  Nepuno vrijeme pohađanja - lagani tečaj

 • Ponuđena vjerodajnica:

  Aktivnost učenja

 • Samostalni tečaj:

  Da