15. 07. 2023.

Svjetski dan vještina za mlade

World Youth Skills Day

Svjetski dan veština za mlade obilježava se svake godine 15. srpnja, a prigoda je koju Organizacija Ujedinjenih Naroda koristi za naglašavanje važnosti stjecanja nužnih vještina i digitalnih vještina koje će mladima poboljšati životne prilike i pružiti im više mogućnosti za nalaženje željenog zaposlenja.

Posebno se naglašava potreba za cjeloživotnim učenjem, a tema ovogodišnjeg Svjetskog dana vješina za mlade su Vješti učitelji – ljudi koji mladima pomažu u transformaciji i postizanju bolje budućnosti.

Sve šira primjena tehnologija, kako u poslu tako i u svakodnevici, dodatno naglašava potrebu za stjecanjem vještina koje će mladima (i svim drugima) omogućiti brzu prilagodbu na nove okolnosti. Tehnička i stručna edukacija postaju sve važnije u smanjenu barijera u svijetu rada jer donose relevantne vještine za 21. stoljeće.

Više pojedinosti

Foto: George Milton / Pexels