Digitalni sektor Hrvatske

Strateški dokumenti

Podijeli:

21. 06. 2022.

Memorandum o osnivanju Nacionalne Koalicije za digitalne vještine i radna mjesta u Republici Hrvatskoj

Nacionalna digitalna koalicija neformalna je platforma putem koje potpisnice Memoranduma zajednički provode aktivnosti vezane uz problematiku nedostatka radnika s digitalnim vještinama. Koalicija nema pravnu osobnost.

PREAMBULA

Potpisivanjem ovog Memoranduma potpisnice su prepoznale da:

 • Informatičke i komunikacijske tehnologije (IKT) imaju ključnu ulogu u povećanju produktivnosti radnih procesa, kao i podizanju životnog standarda građana. Najveća prepreka iskorištavanju svih prednosti IKT-a je nedostatak radnika i građana s digitalnim vještinama. Potrebe za IKT stručnjacima su svake godine sve izraženije, a te potrebe ne prati broj građana i zaposlenika koji posjeduju digitalne vještine.
 • Podaci Europske komisije ukazuju kako će do 2020. godine u Europi nedostajati oko 825 tisuća IKT stručnjaka. Istovremeno, u Europskoj uniji je trenutno nezaposleno oko 16 milijuna i 800 tisuća ljudi. Ove brojke su ono što se podrazumijeva pod „jaz digitalnih vještina“.
 • Europska komisija zajedno s relevantnim dionicima pokrenula je u ožujku 2013. g. inicijativu „Grand Coalition for Digital Jobs“ (dalje: GCDJ) koja predstavlja partnerstvo zainteresiranih dionika čiji je cilj podržati suradnju poduzeća, obrazovnih ustanova i tijela javne uprave kako bi privukli mlade ljude na razvijanje digitalnih vještina te povećali broj IKT stručnjaka u Europi.
 • GCDJ potiče na posvećenost dionika za poduzimanje aktivnosti kako bi se smanjio „jaz digitalnih vještina“, kao što su: obuke prilagođene pojedinim industrijama, poticanje prekogranične mobilnosti za IKT stručnjaka, stjecanje certifikata za digitalne vještine, modernizacije školskih i sveučilišnih kurikuluma te osvješćivanje javnosti o problemima „jaza digitalnih vještina“ i druge aktivnosti koje zahtijevaju proaktivni pristup svih zainteresiranih dionika na nacionalnoj razini.
 • Europska komisija potiče promidžbu i implementaciju ciljeva GCDJ-a na nacionalnim razinama kroz osnivanje nacionalnih digitalnih koalicija koja predstavljaju partnerstva zainteresiranih dionika. Poželjno je da se nacionalne digitalne koalicije usmjere na one aktivnosti koje su najprikladnije nacionalnim prilikama.
 • Jaz digitalnih vještina“ prepoznat je i u Republici Hrvatskoj. Broj oglasa za IT stručnjacima u Hrvatskoj stabilno raste stopom od 10 do 12% godišnje zadnjih sedam godina. Zbog porasta izvoza IT usluga i softvera, ali i potražnje domaćih poduzeća za digitalizacijom poslovanja, broj ukupno zaposlenih IT stručnjaka u svim granama gospodarstva porastao je na 52.000, što čini 3,3% od ukupne radne snage. Broj oglasa za radna mjesta na internetskim portalima prerastao je 3.000 u 2017. godini, dok je potražnja za softverskim inženjerima i programerima tj. developerima eksponencijalno porasla i trenutno čini više od dvije trećine ukupno izraženih potreba poduzetnika.
 • Za uspješno natjecanje na globalnom tržištu neophodno je povećavati broj zaposlenih IKT stručnjaka jer je riječ o sektoru s natprosječnim udjelom ljudskog rada. Kako bi Republika Hrvatska dosegla prosjek Europske unije od 3,7% udjela IKT stručnjaka u radnoj snazi te time mogli ravnopravnije konkurirati ponudi poduzeća iz drugih EU zemalja, potrebno je u sljedećih deset godina, uz postojeći “output” školovati, regrutirati i zaposliti dodatnih 6.000 IKT stručnjaka u gospodarstvu.
 • Za Republiku Hrvatsku, sukladno Sporazumu o projektu „Grand Coalition for Digital Jobs“ s TELECENTRE EUROPE-AISBL (dalje: Sporazum), Hrvatska udruga poslodavaca je koordinator projekta i kontakt točka Nacionalne koalicije za digitalne vještine i radna mjesta te će koordinirati aktivnosti provedbe inicijative GCDJ-a na nacionalnoj razini.

 

Slijedom navedenoga:

Svaka aktivnost koja će smanjiti razliku između radnika koji traže zaposlenje kao IKT stručnjaci te potreba svih sektora industrije za IKT stručnjacima mora biti uzeta u obzir. Radi povećanja zapošljivosti radnika i zadržavanja konkurentnosti poduzeća u Republici Hrvatskoj potreban je jedinstven i međuinstitucionalni pristup. U skladu s inicijativom na razini Europske unije, stvaranjem GCDJ, kao predstavnici privatnog sektora, akademske zajednice, tijela državne uprave te fizičke osobe koje su prepoznate kao promicatelji digitalizacije su spremni surađivati na rješavanju ove problematike.

U skladu sa svim gore navedenim, u Republici Hrvatskoj se osniva Nacionalna koalicija za digitalne vještine i radna mjesta,  koja ima za misiju povećati zapošljavanje i zadržavanje IKT stručnjaka u Republici Hrvatskoj.

Nacionalna digitalna koalicija neformalna je platforma putem koje potpisnice Memoranduma zajednički provode aktivnosti vezane uz problematiku nedostatka radnika s digitalnim vještinama. Koalicija nema pravnu osobnost.

 

CILJEVI

Zbog činjenice da Republika Hrvatska trenutno doživljava značajan porast emigracije mlađih i visokoobrazovanih pojedinaca, ciljevi, prioriteti i smjernice za razvoj digitalnih radnih mjesta poglavito moraju adresirati dvije krovne teme:

 1. Porast broja zaposlenih IKT stručnjaka u hrvatskim tvrtkama, povećanjem broja stručnog kadra IKT usmjerenja i to visokog i srednjeg obrazovanja, kao i povećanjem broja odraslih osoba koji žele promijeniti karijeru.
 2. Zadržavanje kvalificiranih IKT stručnjaka u Republici Hrvatskoj, kroz poticajnu poreznu politiku i podizanje kvalitete obiteljskog života, pokretanja globalno kompetitivnih projekata te ulaganje u istraživanje i razvoj.

 

PODRUČJA SURADNJE

Potpisnice Memoranduma izražavaju namjeru kroz zajedničku suradnju jačati i promovirati potrebu razvoja digitalnih vještina i digitalnih radnih mjesta u Republici Hrvatskoj, a pogotovo na području:

 • osvješćivanja javnosti o potrebama razvoja digitalnih vještina, digitalnih radnih mjesta i ulozi digitalnih tehnologija na radnom mjestu,
 • uključivanja javnosti u aktivnosti vezane za razvoj digitalnih vještina, digitalnih radnih mjesta i ulozi digitalnih tehnologija na radnom mjestu
 • poticanja usklađivanje obrazovnog sustava s potrebama gospodarstva i tržišta rada kroz dijalog gospodarstva i obrazovnih institucija
 • poticanja stvaranja edukativnih programa za odrasle vezano za razvoj digitalnih vještina i digitalnih radnih mjesta
 • stvaranja novih prilika za zapošljavanje IKT stručnjaka i razvoja pojedinaca u smjeru digitalnih znanja i vještina;
 • poticanje stručnjaka iz drugih područja za specijalizaciju u IKT područjima
 • promocija efikasnijeg korištenja IKT infrastrukture i postojećih usluga
 • promocije uporabe digitalnih tehnologija u ostalim područjima industrije
 • podrške sustavima certificiranja digitalnih vještina za IKT stručnjake
 • promicanja prekogranične razmjene u praktičnoj obuci i stažiranju u IKT sektoru
 • razvijanja i implementiranja platforme koja će omogućiti i provoditi izravnu suradnju svih dionika zainteresiranih za razvoj digitalnih vještina i digitalnih radnih mjesta
 • razmjene informacija, preporuka i smjernica o najboljim praksama za razvoj digitalnih vještina

 

Sastavni dio ovog Memoranduma čine :

 • Povelja o digitalnim radnim mjestima koja sadrži sedam ciljeva i osamnaest prioriteta razvoja digitalnih radnih mjesta. Povelja je alat kojima potpisnice Memoranduma lakše definiraju, usklađuju i predlažu vlastite mjere u cilju sinergijskog adresiranja pojedinih prioriteta u ostvarenju zajedničkog cilja – većeg broja radnika s IKT vještinama, na adekvatno plaćenim, globalno kompetitivnim i poticajnim radnim mjestima, koji će svojim radom stvarati dodanu vrijednost za hrvatsko društvo.
 • Plan aktivnosti koji sadržava identificirane i usuglašene konkretne prijedloge mjera za provedbu ciljeva i prioriteta Nacionalne digitalne koalicije.

Povelja i Plan aktivnosti živi“ su dokumenti za koje je predviđeno da se mijenjaju sukladno društvenim, političkim, gospodarskim i drugim okolnostima.

Aktivnosti Nacionalne koalicije za digitalne vještine i radna mjesta koordinirat će Hrvatska udruga poslodavaca pri čemu potpisnice Memoranduma svojim potpisom izražavaju spremnost za suradnjom u svrhu lakšeg provođenja aktivnosti Nacionalne digitalne koalicije.

Radu Nacionalne digitalne koalicije može pristupiti svatko tko prihvati Memorandum, a koji će biti objavljen na stranicama Nacionalne koalicije za digitalne vještine i radna mjesta (www.hup.hr/dsjc).

Odluke o aktivnostima koje će provoditi Nacionalna koalicija za digitalne vještine i radna mjesta potpisnice Memoranduma će donositi konsenzusom.

Memorandum i sastavni dijelovi Memoranduma stupaju na snagu na dan 14. studenoga 2018. godine.

Važenje Memoranduma i njegovih sastavnih dijelova vezano je uz važenje Sporazuma. Po isteku važenja Sporazuma potpisnice Memoranduma će se dogovoriti o nastavku djelovanja Nacionalne koalicije za digitalne vještine i radna mjesta.

 

U Zagrebu, dana 19. prosinca 2018. godine

Saznaj više

 • Ciljana publika:

  Digitalne vještine radne snage.

  Digitalne vještine stručnjaka u području IKT-a i drugih digitalnih stručnjaka.

  Digitalne vještine za sve

 • Digitalna tehnologija / specijalizacija:

  Digitalne vještine

 • Razina digitalnih vještina:

  Osnovno

  Srednja

  Napredno

  Stručnjak za digitalni sektor

 • Geografski opseg - Država:

  Hrvatska

 • Ciljani jezik:

  Hrvatski

 • Vrsta inicijative:

  Lokalna inicijativa

 • Organizacija:

 • Proračun:

  nije definirano

 • Uključivanje dionika:

  ne