Nazad

eSkills arhiva

Podijeli:

30. 09. 2015.

Predstavljen projekt Tehničkog veleučilišta Zagreb - „Politehnika 2025“

U srijedu, 30. rujna 2015., u Kabinetu Nikole Tesle Tehničkog muzeja u Zagrebu javnosti je predstavljen projekt „Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području specijalističkih studija politehnike“, skraćenog, simboličkog i vizionarskog naziva „Politehnika 2025“.

U srijedu, 30. rujna 2015., u Kabinetu Nikole Tesle Tehničkog muzeja u Zagrebu javnosti je predstavljen projekt „Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području specijalističkih studija politehnike“, skraćenog, simboličkog i vizionarskog naziva „Politehnika 2025“.

Projekt je uspješno prijavljen od strane Tehničkog veleučilišta u Zagrebu na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava Europske unije „Unaprjeđivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira“ i sufinancira se iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 3.008.370,80 kn. Ukupna vrijednost projekta je 3.166.706,11 kn.

„Tehničko veleučilište u Zagrebu viziju svog razvoja bazira na dugotrajnoj tradiciji tehničkog obrazovanja i neprestanog ulaganja u znanje, kvalitetu te optimalne primjene novih znanja i tehnologija u stalno promjenjivom okruženju kretanja prema uključivom i održivom gospodarstvu i društvu znanja. Svijet rada sastavni je dio kurikuluma i nastavnog plana TVZ-a kao jedini način da svoje inženjere pripremimo za preuzimanje vodećih uloga u globalnim tehnološkim, ekonomskim i društvenim izazovima 21. stoljeća“- istaknula je dekanica TVZ-a, dr. sc. Slavica Ćosović Bajić, prof. v. šk. „Projekt „Politehnika 2025“ ne samo da otvara dijalog s poslovnom zajednicom i postojećim potrebama tržišta rada u procesu kreiranja studijskih programa, već, jednako tako, prateći trendove i radeći projekcije budućih potreba, otvara i dijalog s budućnošću na našem putu prema ostvarenju vizije da institucija postane lider inovativnih i učinkovitih modela primijenjenih istraživanja i otkrića, očuvanja i prijenosa znanja i interdisciplinarnih programa u području politehnike“ – završila je svoje obraćanje prisutnima dekanica TVZ-a.

Predstavljanje projekta na Tehničkom veleučilištu Zagreb

Predstavljanje projekta na Tehničkom veleučilištu Zagreb

Kao predstavnici partnerskih tvrtki na projektu, o direktnoj uključenosti poslovne zajednice svjedočili su svojim izlaganjima Denis Hrestak, član Uprave APIS IT d.o.o. i Tomislav Perović, član Uprave In2 d.o.o., dok je predsjednik Uprave SPAN d.o.o. Nikola Dujmović pozdravio približavanje akademskih programa potrebama tržišta rada. “Mi smo kompanija koja oduvijek svoj tržišni uspjeh temelji na profesionalnosti, stručnosti i certificiranosti svojih zaposlenika. Predvidjeti potrebe za IT kompetencijama u narednih 10 godina je velika odgovornost, ali i izazov za IT industriju u kojoj je uobičajeni horizont 12-24 mjeseca. Očekujemo da će kvaliteta nastavnih programa doprinijeti  povećanom interesu mladih za upise na politehničke fakultete u vremenu kada je „Every Business is a Digital Business“. Ovaj projekt doprinosi ne samo IT industriji već će se njegov pozitivan utjecaj osjetiti i u povećanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva u cjelini.“ rekao je Dujmović.

Tehničko veleučilište u Zagrebu ovim projektom preuzima odgovornost za predlaganje standarda kvalifikacija i standarda zanimanja u području svojih akademskih interesa – 7 politehničkih područja: informatike i računarstva, elektrotehnike i elektronike, informacijske sigurnosti i digitalne forenzike, grafičkog dizajna, strojarstva i mehatronike, ortotike i protetike te primjene IKT u graditeljstvu.

Programska aplikacija za studente i poslodavce, koja će se razviti tijekom projekta, omogućit će studentima izbor kolegija i kurikulum na temelju željenih kompetencija za određenu kvalifikaciju i profil zanimanja, a poslodavcima će omogućiti prepoznatljivost studijskih programa po kompetencijama. Razvoj pravilnika za priznavanje ishoda učenja neformalnog i informalnog obrazovanja u formalnim studijskim programima, kao jedna od projektnih aktivnosti, doprinijet će  aktivnoj primjeni koncepta cjeloživotnog obrazovanja u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske.

U modernoj tržišnoj ekonomiji stabilna radna mjesta zamijenjena su dinamičnim zanimanjima u kojima sposobnosti interdisciplinarnog, multidisciplinarnog i transdisciplinarnog razmišljanja i djelovanja postaju sve važnija, jednako kao što se povećava i važnost razvoja sposobnosti kritičkog mišljenja kod studenata.

„Ključne vještine potrebne budućem radno sposobnom stanovništvu ogledaju se u inovativnom i prilagodljivom razmišljanju, smislenosti, socijalnoj inteligenciji, transdisciplinarnosti, sposobnosti kritičkog pristupa i razvoja sadržaja koji koristi nove medijske forme, kao i računalnom i dizajnerskom razmišljanju te promišljanju svega što omogućuje da kasnije doprinese inovacijama i profesionalnoj praksi. Sve će to biti, među inim, ishodi učenja svih naših budućih programa, razvijenih prema načelima HKO-a“ – istaknuo je dr. sc. Mladen Mauher, prof. v. šk., voditelj projekta i prodekan za znanost, vanjsku suradnju i nove studijske programe Tehničkog veleučilišta u Zagrebu.