Nazad

Novosti

Podijeli:

14. 11. 2022.

Pakt za vještine

Pakt za vještine  je središnji element Programa vještina za Europu. Njegovo članstvo raste na 1000 članova, uključujući velika multinacionalna poduzeća, MSP-ove, lokalne pružatelje osposobljavanja i gospodarske komore. Razvoj vještina u EU-u presudan je kako bi ljudi mogli što bolje iskoristiti zelenu i digitalnu tranziciju i gospodarski oporavak te kako bi se riješio problem nedostatka radne snage radi potpore konkurentnosti i održivom rastu poduzeća. Prema tome, prekvalifikacija i usavršavanje moraju se stvarno provoditi na terenu.

Države članice podržale su i predstavile svoje doprinose socijalnom cilju EU-a za 2030., a to je osigurati da najmanje 60 % odraslih osoba svake godine sudjeluje u tečajevima osposobljavanja. To je važno i za postizanje stope zaposlenosti od najmanje 78 % do 2030.

U tom kontekstu Pakt za vještine nudi jedinstvenu platformu za suradnju koja okuplja javne i privatne organizacije koje se obvezuju na konkretne ponude osposobljavanja za radnike u cijeloj Europi i koje su dosad ponudile pomoć u osposobljavanju šest milijuna ljudi.

Komisija je predložila da 2023. godina postane Europska godina vještina, čime bi se dao nov poticaj ulaganjima u vještine u cijelom EU-u.

 

Ostvarenja Pakta za vještine nakon dvije godine

Svi dionici koji se pridružuju Paktu potpisuju Povelju u kojoj se navode načela o kvalitetnom osposobljavanju, cjeloživotnom učenju i uključivanju. Od njegova pokretanja 10. studenoga 2020. ostvareni su sljedeći rezultati:

 • 12 velikih europskih partnerstava za vještine u strateškim industrijskim ekosustavima i sektorima koja su se zajednički obvezala na usavršavanje i prekvalifikaciju gotovo šest milijuna ljudi u nadolazećim godinama, među ostalim u sljedećim sektorima:
  • digitalizacija: Jedan od ciljeva je podržati žene da se zaposle u digitalnom sektoru jer će do 2030. u EU-u biti zaposleno 20 milijuna stručnjaka za IKT te poduprijeti cilj da najmanje 80 % radnika ima osnovne digitalne vještine u skladu s ciljevima digitalnog desetljeća EU-a.
  • građevinarstvo: U sljedećih će se pet godina osposobljavati najmanje tri milijuna radnika (što je jednako četvrtini radne snage u EU-u).
  • turizam: 10 % radne snage, odnosno oko 1,3 milijuna radnika, steći će nove vještine do 2030., a 6,5 milijuna radnika (50 % sektora) imat će pristup uslugama profesionalnog usmjeravanja i namjenskoj potpori.
  • energija iz obnovljivih izvora na moru: Privlačenje do 54 000 novih radnika, posebno mladih i žena, u prvih pet godina usmjeravanjem na osposobljavanje za stjecanje vještina. Osobe na rukovodećim položajima također će imati koristi od digitalnog cjeloživotnog učenja.
  • zrakoplovna, svemirska i obrambena industrija: Svake će se godine osposobljavati 200 000 osoba koje već rade u tom sektoru, a još će 300 000 osoba biti osposobljeno za početak rada u njemu. To u sljedećih deset godina zahtijeva javno i privatno ulaganje u iznosu od milijarde eura.
 • 1000 pojedinačnih članova, od velikih multinacionalnih poduzeća do MSP-ova, lokalnih pružatelja osposobljavanja, gospodarskih komora, regionalnih vlasti te predstavnika poslodavaca i sindikata koji obuhvaćaju sve države članice i mnoge europske regije. Primjeri obveza pojedinačnih članova:
  • Europska federacija za zavarivanje do 2030. osposobljavat će 100 000 radnika u području trodimenzionalnog ispisa.
  • Softversko poduzeće SAP organizirat će tečajeve za 200,000 polaznika iz EU-a u razdoblju od dvije godine.
  • Sveučilište u Tesaliji izradit će 40 tečajeva i osposobljavati 700 stručnjaka.
  • Švedski Odbor za vještine povezane s ekranom, koji predstavlja švedsku filmsku i televizijsku industriju, osmislio je metodu vrednovanja u četiri koraka kako bi studenti mogli uskladiti svoje kvalifikacije s ulaznim pozicijama filmskih djelatnika.

 

Kontekst
Pakt za vještine, pokrenut 10. studenoga 2020., okuplja poduzeća, radnike, lokalna tijela, socijalne partnere, pružatelje osposobljavanja i službe za zapošljavanje kako bi se utvrdilo koje su vještine potrebne i kako bi se preuzele obveze za prekvalifikaciju radnika, po mogućnosti uspostavljanjem partnerstva, ispunjavanjem potreba tržišta rada, podupiranjem zelene i digitalne tranzicije te lokalnih i regionalnih strategija rasta.

Dosad se 1000 organizacija pridružilo Paktu za vještine, a 12 velikih partnerstava obvezalo se da će pomoći u usavršavanju šest milijuna ljudi. Tisućiti će se član službeno priključiti Paktu 16. studenoga na posebnoj sjednici o Paktu za vještine u okviru Europskog foruma za zapošljavanje i socijalna prava.

Pakt za vještine jedna je od vodećih mjera u okviru Programa vještina za Europu, donesenog u srpnju 2020. Komisija će ubuduće dodatno razvijati Pakt za vještine, uključujući njegovu regionalnu dimenziju, posebno promicanjem i uspostavom regionalnih partnerstava za vještine, kako bi se unaprijedilo učinkovito djelovanje u području vještina na terenu.

Pridruživanje Paktu dionicima omogućuje pristup platformama za umrežavanje, znanje i resurse. Komisija nudi i informacije i smjernice o financijskim sredstvima te programima za razvoj vještina EU-a. Osim sredstava dostupnih u okviru inicijative REACT-EU, Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i drugih relevantnih programa višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027., usavršavanje i prekvalifikacija među prioritetima su Mehanizma za oporavak i otpornost.

 

Više informacija dostupno je na poveznicama:
Internetske stranice Pakta za vještine
Obrazac za partnere koji se žele pridružiti Paktu za vještine
Europski forum za zapošljavanje i socijalna prava (Prijave za sudjelovanje)