Nazad

Podijeli:

21. 04. 2021.

Ministerstvo práce, zaměstnanosti a sociální a solidární ekonomiky Lucemburk

Ministerstvo práce, zaměstnanosti a sociální a solidární ekonomiky Lucemburk (ADEM), které je součástí lucemburské vlády, odpovídá za tři oblasti politiky: Zaměstnanost, pracovní právo a vztahy s průmyslem a sociální a solidární ekonomika. 

V těchto oblastech ministerstvo definuje a nastiňuje strategické cíle a priority a sleduje a koordinuje jejich provádění. Do působnosti ministerstva spadá několik zásadních lucemburských správních orgánů – Národní úřad práce, inspektorát práce a hornictví a College. 

Internetové stránky Ministerstva práce, zaměstnanosti a sociální a solidární ekonomiky jsou k dispozici v angličtině, Lucembursku, francouzštině a němčině a nabízejí řadu zpráv, akcí a publikací na témata, jako jsou pracovní a pracovní podmínky, iniciativy v oblasti prohlubování dovedností a odborné přípravy, programy sociálního zabezpečení a fondy.