Nazad

Podijeli:

19. 04. 2021.

IVSZ – Sdružení IKT Maďarska

IVSz je největší a nejvýznamnější přední zájmovou skupinou v maďarském průmyslu informačních a komunikačních technologií. Sdružení funguje od svého založení v roce 1991 jako společná platforma pro odvětví informačních technologií, telekomunikací a elektroniky.

Vzhledem k tomu, že IKT jsou jedním z nejdynamičtějších a nejdynamičtějších odvětví na světě, hrají významnou úlohu v hospodářské prosperitě Maďarska. S ohledem na rostoucí dominantní postavení tohoto odvětví proto Sdružení maďarských informačních a komunikačních technologií začalo hrát v digitální transformaci Maďarska významnou úlohu. Díky jasné komunikaci o trendech v oblasti inovací a příslušných obavách se sdružení rovněž věnuje provádění a šíření významu digitální ekonomiky.

Proto se IVSZ vždy snažila účinně zastupovat odvětvové a sociální zájmy a strategické cíle maďarské informační společnosti a odvětví IKT.