Nazad

Podijeli:

28. 07. 2022.

HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje javna je ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske ustrojena Zakonom o tržištu rada („Narodne novine“ br. 118/2018) i ima ključnu ulogu u reguliranju ponude i potražnje na tržištu rada Republike Hrvatske.

Misija i svrha Zavoda

Učinkovito posredovanje na tržištu rada s ciljem osiguranja potrebne radne snage, postizanja pune zaposlenosti te ostvarivanja prava za vrijeme nezaposlenosti, uz promicanje partnerskih odnosa s dionicima na tržištu rada.

Vizija

Vodeći dionik u razvoju hrvatskog tržišta rada, posebice u području posredovanja pri zapošljavanju kako bi se postigla bolja usklađenost ponude i potražnje u cilju ostvarivanja pune zaposlenosti.

Strateški ciljevi Zavoda

  1. Razvoj odnosa s korisnicima
  2. Razvoj poslovnih procesa i organizacije
  3. Razvoj ljudskih potencijala i tehnologije
  4. Učinkovito upravljanje materijalnim resursima

Politika kvalitete

Hrvatski zavod za zapošljavanje je vodeća institucija na hrvatskom tržištu rada poglavito u objedinjavanju cjelokupne ponude i potražnje s ciljem pune zaposlenosti, što postiže učinkovitim posredovanjem kroz razvoj usluga visoke kvalitete prema potrebama klijenata, razvijanjem vlastitih znanja, vještina i sposobnosti i promicanjem partnerskih odnosa s dionicima na tržištu rada.

Kvaliteta nastaje u svim segmentima poslovanja, u svim fazama poslovnih procesa, te u svim elementima pružanja usluga i na svakom radnom mjestu. Poslovni procesi u radu s poslodavcima, nezaposlenim osobama i ostalim korisnicima usluga Zavoda moraju se kontinuirano unaprjeđivati, uz istovremenu izgradnju kapaciteta institucije – ljudskih, financijskih i materijalnih.

Visoka razina kvalitete sustava, osnova je uspješnog transparentnog i efikasnog poslovanja i razvoja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u budućnosti. Ona je temelj i garancija postizanja zadovoljstva i sigurnosti na radu svakog našeg radnika, klijenta, partnera i društva u cjelini.

Dostizanje i poboljšanje zadane razine kvalitete postiže se stalnom kontrolom, stalnim otklanjanjem nekvalitete, a osobito provođenjem radnji za bavljenje rizicima koje odražavaju proaktivni pristup sprečavanju pojave nesukladnosti čineći dio procesa trajnog poboljšavanja.

Odgovornost za kvalitetu potvrđuje se upravljanjem i kontinuiranim provođenjem kvalitete u svakom dijelu poslovnog sustava Zavoda, stalnim povećavanjem učinkovitosti izvršavanja usluga uz smanjivanje žalbi korisnika, te udovoljavanjem zahtjevima naših korisnika uz racionalno i transparentno trošenje sredstava.

Kvalitetno planiranje, uspješan sustav kontrole kvalitete, kontinuirano stručno usavršavanje i ostvarivanje postavljenih ciljeva, osigurati će zadovoljstvo svih partnera i djelatnika naše tvrtke, povećati broj zaposlenih i omogućiti ukupan napredak i razvoj.

Politika kvalitete Hrvatskog zavoda za zapošljavanje treba biti shvaćena, primjenjiva i održavana na svim razinama. Svaki radnik Zavoda ima obvezu pridržavati se usvojene Politike kvalitete i u okviru svojih odgovornosti i ovlaštenja pridonositi njenu ostvarenju i unapređenju, te kontinuirano izgrađivati ugled i ulogu Zavoda u široj društvenoj zajednici uspostavljanjem dobrih poslovnih odnosa sa klijentima i vanjskim suradnicima.