Nacionalna koalicija za digitalne vještine i radna mjesta

nacionalna koalicija

za digitalne vještine i radna mjesta

22. Rujan 2022.

Bello Consulting j.d.o.o.