20. 07. 2023.

Modul Ekonomska analitika - za razvoj konkurentnih vještina

Partnerstvo Croatia osiguranja i Ekonomskog fakulteta Zagreb

Croatia osiguranje i Ekonomski fakultet Zagreb potpisali su sporazum o suradnji na novopokrenutom inovativnom obrazovnom modulu Ekonomska analitika koji kreće od ove jeseni. Nastavak je to višegodišnje suradnje tržišnog i digitalnog osigurateljnog lidera koji posluje u sastavu Adris grupe s vodećom i najvećom domaćom i regionalnom institucijom ekonomskog obrazovanja.

Riječ je o modernom četverosemestralnom modulu na kojem će studenti 4. i 5. godine integriranog prijediplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Poslovne ekonomije steći kombinaciju znanja i vještina kako bi povećali svoju konkurentnost na tržištu rada po završetku fakulteta.

Ideja modula Ekonomska analitika je razvoj vještina koje će omogućiti studentima da se brzo prilagode izazovima u svakodnevnom okruženju.

Croatia osiguranje kontinuirano provodi inicijative i ulaže u razvoj talenata kroz suradnju s visokoobrazovnim institucijama. Kao predvodnik inovacija na osigurateljnom tržištu, Croatia podržava i inovativne iskorake u obrazovanju poput ovog prvog multikatedralnog modula u kojem su povezani ekonomski, financijski i metodološki kolegiji, a koji je pokrenuo Ekonomski fakultet Zagreb.

Uz ostale inicijative, Croatia osiguranje do sada je već financiralo uređenje i opremanje jedne od najvećih dvorana Ekonomskog fakulteta, a stručnjaci Croatia osiguranja svoje znanje i iskustvo dijele sa studentima kroz gostujuća predavanja i druge vidove suradnje s fakultetom.

„Croatia osiguranje jedan je od najpoželjnijih poslodavaca na financijskom tržištu te je mjesto na kojem karijeru razvija velik broj najboljih stručnjaka s područja osiguranja i povezanih struka. Suradnjom s visokoobrazovnim institucijama i podržavanjem inovacija u obrazovanju poput ovog modula, cilj nam je aktivno sudjelovati u stvaranju nove generacije profesionalaca i omogućiti im znanja i kompetencije kojima će pomicati granice i pokretati razvoj tržišta“, poručio je predsjednik Uprave Croatia osiguranja Davor Tomašković.

S lijeva na desno: Luka Babić, Davor Tomašković, Sanja Sever Mališ, Zoran Wittine, Jakša Krišto, Velibor Mačkić. Foto: EFZG

Prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, dekanica Ekonomskog fakulteta Zagreb, istaknula je: “Ekonomski fakultet Zagreb svrstava se među jedan posto vodećih, elitnih visokoškolskih institucija iz područja ekonomije i poslovne ekonomije na svijetu. Tri razloga stoje iza tog rezultata. Prvo, strateška opredijeljenost prema međunarodnoj relevantnosti koje potvrđuju EQUIS, AACSB i EFMD akreditacije. Drugo, kontinuirana suradnja s vodećim hrvatskim i multinacionalnim kompanijama prisutnim na hrvatskom tržištu, među kojima posebno mjesto zauzima Croatia osiguranje. I treće, ljudi na prvom mjestu – studenti, nastavnici i administracija – kao osnovna nit vodilja u radu Fakulteta. Pokretanje modula Ekonomska analitika potvrđuje kako pratimo inovacije u obrazovanju, osluškujemo potrebe poslodavaca i time opravdavamo poziciju najpoželjnijeg fakulteta u Hrvatskoj.”