Nazad

Novosti

Podijeli:

02. 11. 2022.

Izvješće EK o novim pristupima ulaganju u obrazovanje i osposobljavanje

Komisija je objavila završno izvješće Stručne skupine za kvalitetna ulaganja u obrazovanje i osposobljavanje naslovljeno Ulaganje u našu budućnost: kvalitetna ulaganja u obrazovanje i osposobljavanje. U izvješću se stručnjaci bave pitanjem koji su najbolji načini ulaganja javnih sredstava u četiri glavna područja rashoda za obrazovanje i osposobljavanje u EU-u: nastavno osoblje, obrazovna infrastruktura, digitalno učenje te pravednost i uključivost.

Stručna skupina izdvojila je obećavajuće pristupe obrazovanju i osposobljavanju u nacionalnim kontekstima koji mogu poslužiti kao inspiracija vladama i obrazovnim ustanovama u cijelom EU-u. Među njima su inicijative za smanjenje stresa učitelja i nastavnika povezanog s poslom, promicanje njihove dobrobiti i poboljšavanje njihovih pedagoških digitalnih kompetencija; programi za individualnu i uzajamnu poduku; programi za izgradnju i obnovu škola radi povećanja kvalitete objekata te kvalitetniji rani i predškolski odgoj i obrazovanje. U kontekstu strateškog okvira za europski prostor obrazovanja o takvim nacionalnim pristupima i reformama obrazovnih politika redovito se diskutira u radnim skupinama za europski prostor obrazovanja kako bi se potaknule pozitivne promjene u cijeloj Europskoj uniji.

Povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade Mariya Gabriel pozdravlja izvješće: Moramo se pobrinuti da svi mladi Europljani dobiju što bolje obrazovanje. Promicanje kvalitetnih ulaganja u obrazovanje i osposobljavanje politički je prioritet Europske unije i neophodno za uspostavu europskog prostora obrazovanja do 2025. Rezultati ovog izvješća uzet će se u obzir u radu Komisije, a mi ćemo se i dalje zalagati za stvarnu kulturu evaluacije politika u državama članicama kako bismo podržali kvalitetna ulaganja u obrazovanje i osposobljavanje i što bolje iskoristili resurse koji su nam na raspolaganju.

Iz rezultata se vidi i važnost evaluacija obrazovnih politika u svakoj zemlji jer bi se na njima mogle temeljiti buduće odluke o ulaganjima u korist učenika, nastavnog osoblja i cijele obrazovne zajednice.

Iako se sustavi obrazovanja i osposobljavanja razlikuju od zemlje do zemlje, države članice EU-a u tom se području suočavaju sa zajedničkim izazovima. U trenutku kad EU u obrazovanje i osposobljavanje usmjerava više sredstava nego ikad prije, u izvješću se navode i izazovi koje još treba prevladati da bi se povećala učinkovitost i djelotvornost ulaganja, za što bi mogli biti korisni zajednički pristupi:

  • Nedostaje pouzdanih podataka o učinku ciljanih ulaganja na same ishode učenja. Potrebno je više dokaza i Komisija je spremna na tome raditi pružajući potporu u evaluaciji obrazovnih politika.
  • Evaluacije nacionalnih obrazovnih politika općenito trebaju postati pouzdanije. Oblikovateljima politika za to treba stručna podrška u području metoda evaluacije, a rezultate treba objaviti na razini EU-a.

Kako bi se poboljšala kvalitetna ulaganja u obrazovanje i osposobljavanje u EU-u, Komisija će do kraja godine pokrenuti novu inicijativu da državama članicama stavi na raspolaganje fleksibilne, ali ciljane alate, metode i stručno znanje za pomoć u evaluaciji njihovih obrazovnih politika.

Kontekst

Stručna skupina Komisije za kvalitetna ulaganja u obrazovanje i osposobljavanje osnovana je u svibnju 2021. kako bi se utvrdilo koje bi opcije politike mogle poboljšati obrazovne ishode i uključivost, a ujedno povećati učinkovitost javne potrošnje. Skupina je radila i na metodologiji evaluacije koju relevantna tijela i drugi ključni dionici mogu dobrovoljno koristiti za evaluaciju svojih obrazovnih politika. Privremeno izvješće objavljeno je 19. siječnja 2022., a o njegovim se preliminarnim nalazima istoga dana raspravljalo s predstavnicima država članica, ključnim dionicima i međunarodnim organizacijama na posebnoj radionici. Iznesene primjedbe uključene su u danas predstavljeno završno izvješće.

Više informacija dostupno je na poveznicama:

Ulaganje u našu budućnost: kvalitetna ulaganja u obrazovanje i osposobljavanje

O europskom prostoru obrazovanja | Europski prostor obrazovanja

Komunikacija o uspostavi europskog prostora obrazovanja do 2025.