Digitalna znanja

Prilike za financiranje

Podijeli:

14. 06. 2022.

Tip: grant

Poboljšanje digitalnih i poduzetničkih kompetencija kod djevojčica i žena

Cilj ove akcije je unaprijediti digitalne i poduzetničke kompetencije djevojaka i žena te potaknuti njihovo samopouzdanje da ih kreativno koriste za uočavanje prilika, inovacije i stvaranje vrijednosti za društvo.

Cilj ove akcije je unaprijediti digitalne i poduzetničke kompetencije djevojaka i žena te potaknuti njihovo samopouzdanje da ih kreativno koriste za uočavanje prilika, inovacije i stvaranje vrijednosti za društvo.

Saznaj više

 • Poveznica na web stranicu:

 • Ciljana publika:

  Digitalne vještine radne snage.

 • Digitalna tehnologija / specijalizacija:

  Digitalne vještine

 • Razina digitalnih vještina:

  Osnovno

 • Geografski opseg - Država:

  Europska Unija

 • Vrsta inicijative:

  Institucionalna inicijativa EU-a

 • Ciljana skupina:

  Izvorni govornici

 • Oblik financiranja:

  Grant g