Digitalna znanja

Prilike za financiranje

Podijeli:

22. 09. 2022.

Tip: grant

Fokusirani eksperimenti prijenosa tehnologije (FTTE)

FTTE su kratkoročni (u trajanju do 9 mjeseci) prekogranični eksperimenti između dva subjekta (industrijskog ili akademskog) iz dvije različite zemlje koje ispunjavaju uvjete. Projekti će se usredotočiti na jedno od četiri definirana područja, dajući priliku za stvaranje sinergije, te u konačnici ubrzati projekte usmjerene na proizvod i ponuditi smjernice prema uspješnoj komercijalizaciji.

Područja eksperimenata:

 • Digitalizirani transport

 • Digitalizirano okruženje

 • Digitalizirana poljoprivreda

 • Digitalizirano „bilo što“

Jedan partner (industrijski ili akademski) prenosi određenu novu hardversku ili softversku tehnologiju u domeni Customized Low-Energy Computing (CLEC) za Cyber-Physical Systems (CPS) i Internet of Things (IoT) primatelju (malo i srednje poduzeće ili malo veća tvrtka) iz druge prihvatljive zemlje.

Tko se može prijaviti?

Prekogranične eksperimente mora predložiti konzorcij koji uključuje sljedeću vrstu prijavitelja:

 • Sveučilišta i druge akademske institucije.

 • Mala i srednja poduzeća i malo veća* poduzeća, kako je definirano u preporuci EU 2003/361. *Nešto veće tvrtke definiraju se kao organizacije s brojem zaposlenih manjim od 500 zaposlenika i prometom ispod 100 milijuna eura.

U konzorciju mora sudjelovati jedno poduzeće (drugi partner može biti industrijski ili akademski) a eksperiment mora biti prekograničan. Svi konzorciji moraju imati barem jedan subjekt iz zemlje jugoistočne Europe.

Prioritetne zemlje

Osim toga, budući da je jedan od ciljeva SMART4ALL poduprijeti digitalnu transformaciju u uglavnom europskim zemljama koje su nedovoljno zastupljene u europskim shemama financiranja, putem prekograničnih eksperimenata, konzorcija koji uključuje najmanje jednog člana iz jedne od zemalja jugoistočne Europe (osim Grčke) ili Ukrajina će imati prioritet:

Financijska podrška

Partneri FTTE-a prijavit će se za financijsku potporu podnošenjem jednog zajedničkog prijedloga koji opisuje eksperiment i njegov tehnički plan te detaljnu procjenu troškova povezanih s FTTE-om.

Eksperimenti FTTE bit će podržani s paušalnim iznosom do 80.000 EUR. *Svaki FTTE partner može dobiti maksimalnu financijsku potporu od 60.000 eura.

Prihvatljivi troškovi su: plaće zaposlenih, putovanja i oprema potrebna za provedbu eksperimenta.

Prijave su otvorene od 15. srpnja do 15. listopada 2022. godine

Saznaj više

 • Poveznica na web stranicu:

 • Ciljana publika:

  Digitalne vještine u obrazovanju.

  Digitalne vještine radne snage.

 • Digitalna tehnologija / specijalizacija:

  Digitalne vještine

 • Razina digitalnih vještina:

  Srednja

  Napredno

 • Geografski opseg - Država:

  Albanija

  Crna Gora

  Sjeverna Makedonija

  Rumunjska

  Slovačka

  Slovenija

  Srbija

  Bosna i Hercegovina

  Bugarska

  Hrvatska

  Mađarska

  Kosovo,

  Ukrajina

 • Vrsta inicijative:

  Institucionalna inicijativa EU-a

 • Ciljana skupina:

  Osobe kojima je potrebna prekvalifikacija za zapošljavanje

 • Oblik financiranja:

  Grant g