31. 03. 2023.

Digitalne kompetencije, umjetna inteligencija i inovacije

Stručni skup i okrugli stol

Stručni skup “Digitalne kompetencije, umjetna inteligencija i inovacije” održan je u Narodnom sveučilištu u zagrebačkoj četvrti Dubrava, u organizaciji udruge Zelena i plava Dubrava. Skup je okupio ključne dionike iz područja umjetne inteligencije i STEM obrazovanja, a održana je i panel rasprava „Ekonomija i društvo u kontekstu umjetne inteligencije“.

Govorilo se o uredbama Europske unije koje reguliraju umjetnu inteligenciju, o položaju radnika i ljudskim pravima te o izazovima koje umjetna inteligencija donosi u obrazovanju. Zaključak je sudionika da se umjetna inteligencija neće moći u potpunosti regulirati te da predstavlja opasnost za ljudsku kreativnost. Regulacija umjetne inteligencije morala bi biti provedena na razini Ujedinjenih naroda kako bi propisi bili primjenjivi na cijeli svijet, a ne samo na Ameriku i Europu.

Nakon panela, ravnatelji i profesori srednjih i osnovnih škola predstavili su svoje primjere dobre prakse kada su u pitanju digitalne kompetencije.

Sudionici konferencije bili su zastupnik u Europskom parlamentu Karlo Ressler, profesor visoke škole u trajnom zvanju Robert Kopal, bivši prorektor Zagrebačkog sveučilišta za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije Miljeko Šimpraga te predstavnici obrazovnog sustava.

Više pojedinosti