10. 08. 2022.

Žene u IKT-u: Busting Myths & Dobivanje više mladih ljudi koji razmišljaju o digitalnim karijerama

Naša Ana Pejić, iz DIH Slovenija, razmatra neke od najvećih izazova s zastupljenosti žena u ICT-u i kako potaknuti više mladih ljudi da se upuste u digitalne karijere.

Muškarci dominiraju u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT): ne samo u Sloveniji i Europi, već u većini razvijenog svijeta. Iako je udio žena u IKT-u u Sloveniji manji od udjela muškaraca, podaci pokazuju da je broj obrazovanih žena (tj. onih sa sveučilišnom diplomom) u zemlji znatno veći. 

Što bi mogao biti razlog ove nesuglasice? Ako su žene u prosjeku obrazovanije, zašto nedostaju u sektoru IKT-a i na vodećim položajima? 

Pitanje je složeno i višedimenzionalno, a pitanje položaja i omjera žena u IKT-u također odražava sve veću potrebu za stručnjacima u području IKT-a. Potrebna su nam dobro promišljena i dugoročna sistemska rješenja koja bi, s jedne strane, omogućila potencijal obrazovanih žena u Sloveniji, a s druge – imala pozitivan i dugoročan utjecaj na popunjavanje potreba za ICT zaposlenicima.

Premošćivanje jaza u digitalnom vodstvu za žene u području IKT-a

Sudjelovanje žena u digitalnim karijerama, Slovenija: grafikon s napretkom i pokazateljima

Slovenija ima više visokoobrazovanih žena nego muškaraca, ali njihov se udio gubi na putu prema vodećim položajima. Zašto se to događa i što možemo učiniti u vezi s tim?
Slovenska
digitalna koalicija vidi priliku za povezivanje žena, stvarajući im prostor za razmjenu iskustava, podršku, učenje i druženje. Kao prvi korak prema tome, Koalicija je pokrenula niz nacionalnih i globalnih događanja.  

Prvi u nizu događanja, Žene za digitalizaciju, istaknuo je posebno povoljan učinak rodne raznolikosti na uspješnost poduzeća (koeficijent povrata ulaganja u poduzeća s listom Fortune 500 s najmanje tri žene u upravnim odborima veći je za 46 %), na daljnji razvoj i poboljšanje proizvoda ili na proces uvođenja novih tehnologija. 

Promjena šireg društvenog obrasca, kao i cjelokupne kulture poduzeća, ključna je za uspjeh većeg broja žena u IKT-u i prevladavanje tih izazova. Naravno, promjena se ne može uvesti preko noći, ali potpora je ključna, a to znači: 

 • podupiranje žena u njihovim različitim društvenim ulogama, i kao pokretačica promjena i kao priprema za buduće promjene; 
 • podupiranje muškaraca u njihovim različitim društvenim ulogama i poboljšanje njihova razumijevanja dugoročnih učinaka koje ta promjena donosi;  
 • Pružanje sustavne potpore putem obrazovnog procesa, usmjeravanje potencijala djece (dječaka i djevojčica) u područja koja imaju najveću vrijednost za razvoj društva i gospodarstva.

Rodna raznolikost ne bi trebala biti osnova za diskriminaciju na radnom mjestu i dvostruke standarde

ICT nije (samo) muški svijet, ali moramo izvući neke pouke ako želimo dovesti više žena u njega Prema nedavnom istraživanju Microsofta, djevojke u dobi od 11 do 12 godina iznimno su zainteresirane za STEM studije, brojka koja zatim mahnito pada do dobi od 15 ili 16 godina. U Sloveniji djevojčice u dobi od 15 godina postižu bolje rezultate od dječaka na testovima iz matematike, ali zatim studiraju pravo, sociologiju, jezike i humanističke znanosti općenito. 

Zašto djevojčice postižu bolje početne rezultate, a zatim prelaze sa STEM-a na društvene znanosti? Je li to samo strah i opća stigma da to jednostavno nije za djevojčice? Pitanje je složeno i na njega postoji više odgovora. Prvo, to je područje još uvijek nepoznato jer nije uključeno u nacionalni kurikulum od osnovnoškolskog obrazovanja nadalje.

Drugo, ostvarivanje promjena dugoročan je proces, stoga ima smisla samo da inicijativa za promjene dolazi od žena, žena i žena, uz ponovno stavljanje naglaska na mlade, koji tek trebaju donijeti odluke o karijeri.

Dobivanje više djevojaka da razmotre karijere u IT-u ključno je pravo Slovenske nacionalne koalicije za digitalne vještine i radna mjesta. 

Slovenska digitalna koalicija: premošćivanje jaza u digitalnim vještinama u tri ključna područja

Napori Slovenske digitalne koalicije za povećanje broja žena u IKT-u uglavnom su trostruki. Ključni naglasak stavlja se na poticanje učenja uz pomoć ženskih uzora i podupiranje postojećih inicijativa u tom području, kao što je Inženjer godine, koje nadahnjuju primjerom i dobrom praksom.
Inicijativa
Žene za digitalizaciju, usmjerena na sve žene i muškarce, ostvarila je znatan napredak u isticanju potencijala obrazovanih žena u Sloveniji za ispunjavanje potreba radne snage u području IKT-a, uglavnom putem radionica, motivacijskih događanja i mentorstva. Slovenska

koalicija također radi na uvođenju predmeta informatike i informatike kao obveznih u osnovne škole, s hitnom potrebom za razvojem okvira kurikuluma za osnovne vještine informatike i informatike u obrazovanju, nakon čega slijede promjene kurikuluma za obrazovanje djece i adolescenata u digitalnom dobu.

O autoru 

Ana Pejić je pomoćnica voditelja projekta u Digital Innovation Hubu Slovenije. Sa sjedištem u Ljubljani, Ana se najviše bavi temom digitalnih kompetencija. 

O organizaciji

Digitalnoinovacijski centar (DIH) Slovenija središnja je nacionalna jedinstvena kontaktna točka koja pruža, povezuje i podupire znanje, poslovnu i tehnološku stručnost, tehnologije, eksperimentalna i pilot okruženja, najbolje prakse, metodologije i druge aktivnosti potrebne kako bi se u potpunosti omogućilo slovenskoj industriji da izgradi digitalne kompetencije, inovacijske modele i procese, podupre njihovu digitalnu transformaciju i poveća svoje konkurentne prednosti na temelju digitalizacije. Podupire i ekosustav oko Slovenske nacionalne koalicije za digitalne vještine i radna mjesta. Slovenska

digitalna koalicija okuplja dionike iz gotovo svih slovenskih sektora: od industrije/trgovine, znanosti i obrazovanja do javnih tijela i agencija, društvenih aktera i organizacija civilnog društva. Cilj je unaprijediti razvoj osnovnih i naprednih digitalnih vještina za sve i potaknuti digitalnu transformaciju slovenskog gospodarstva i društva na način da nitko ne bude zapostavljen. 

Saznaj više

 • Digitalna tehnologija / specijalizacija:

  Umjetna inteligencija

  Cybersecurity

  Big Data

  Softver

  Razvoj mobilnih aplikacija

  Razvoj web aplikacija

  Digitalne vještine

 • Razina digitalnih vještina:

  Osnovno

  Srednja

  Napredno

  Stručnjak za digitalni sektor

 • Geografski opseg - Država:

  Slovenija

 • Vrsta inicijative:

  Nacionalna inicijativa