14. 06. 2022.

Pobjeda u utrci za talente za naše pametne gradove

Panos Fitsilis o važnosti pobjede u utrci za talentom i zašto je to ključno kada je riječ o izgradnji pametnih gradova.

Pametni gradovi složeni su ekosustavi koji upotrebljavaju informacijske i komunikacijske tehnologije kako bi svojim građanima i organizacijama pomogli u suočavanju s izazovima urbanizacije, sigurnosti, ekologizacije, otpornosti i održivosti. Izgradnja pametnih gradova proces je duge i mukotrpne transformacije. Međutim, na to se ne bi trebalo gledati samo kao na tehnički izazov, već kao na pokret čiji je cilj stvaranje ekosustava usmjerenih na građane kojima se poboljšava kvaliteta života ljudi i potiče gospodarski rast.

Ekosustavi pametnih gradova doista uključuju sve – uključuju ljude, organizacije i poduzeća, politike, tehnologije, zakonodavstvo i procese koji su integrirani i idu ruku pod ruku kako bi se postigli željeni ishodi. 

„Iako već nekoliko godina radimo na razvoju tih pametnih novih ekosustava, nedavno smo otkrili da faktor ljudi nije uzet u obzir u dovoljnoj mjeri.”  

Shvatili smo da, iako se milijarde eura ulažu u tehnološki ili urbani razvoj, napori uloženi u razvoj potrebne radne snage s vještinama za ispunjenje te vizije jednostavno nisu dovoljni. Kao što obično kažemo, „živimo u društvu koje se temelji na softveru i ne smijemo riskirati. 

Budući da naši životi iznenađujuće ovise o nesmetanom funkcioniranju digitalnih usluga, moramo se uvjeriti i omogućiti zaposlenicima pametnih gradova da imaju znanje, kompetencije i vještine potrebne za upravljanje tim složenim ekosustavima.   

Kako projekt SmartDevOps pomaže u premošćivanju tog jaza? 

DevOps je kultura i skup praksi koje kombiniraju razvoj softvera (Dev) i IT operacije (Ops), s ciljem skraćivanja životnog ciklusa softvera i pružanja kontinuirane isporuke visoke kvalitete softvera.

Ta su opažanja bila naša motivacija za projekt SmartDevOps, financiran u okviru programa Erasmus+ KA2.(*) U okviru projekta SmartDevOps razvijena su tri nova zanimanja u području pametnih gradova, opsežan popis kompetencija povezanih s pametnim gradovima te je organizirano opsežno pilot-osposobljavanje na kojem su sudjelovale stotine pripravnika, mreža stručnjaka i zajednica prakse na europskoj razini.  

U ovom projektu bavili smo se glavnim pitanjem u vezi s potrebom specijaliziranih stručnjaka za razvoj pametnih gradova i predstavlja li ta specijalizacija jedno ili više novih, diskretnih zanimanja. Istraživanje provedeno u kontekstu projekta SmartDevOps pokazalo je da su potrebne tri nove radne uloge za stručnjake za pametne gradove, a to su: Planer za pametne gradove, IT upravitelj za pametne gradove i IT službenik za pametne gradove. Naravno, navedeni popis daleko je od iscrpnog jer moramo više proučiti zanimanja povezana s pametnim gradovima i obuhvatiti područja kao što su otpornost pametnih gradova, sigurnost, otvoreni podaci itd.

U okviru projekta razvijena je i prva verzija korpusa znanja pametnih gradova (SCBoK), izvora koji se može slobodno preuzeti. To je pokušaj sustavnog pristupa temi kompetencija koje zahtijevaju pametni gradovi. Nadalje, nudi kurikulume koji se mogu koristiti za dosljednu i sustavnu izgradnju tog potrebnog znanja.  

Ekosustavi pametnih gradova složeni su, samoorganizirani i dinamični sustavi koji se stalno razvijaju. Stoga se razvoju zaposlenika i vještinama za pametne gradove mora posvetiti dovoljno pozornosti i sustavno mu se pristupiti.  

Što još treba učiniti? 

Mjere kao što su prepoznavanje novih profesionalnih potreba, razvoj novih profila radnih mjesta, izrada kurikuluma i specijaliziranih programa osposobljavanja, uspostava programa certificiranja, promicanje tih novih zanimanja potrebnih za stvaranje pametnih gradova itd. mogu znatno poboljšati trenutačno stanje.  

Također je jednako važno shvatiti da je jedini način da očuvamo (pa čak i povećamo) kvalitetu naših gradova, a time i naših života, „pobijediti u utrci za talentom”. Pobjeda u tome povezana je s našom obvezom i ambicijom da naši europski gradovi ostanu najbolja mjesta za njihove građane na svijetu.  

(*) Projekt Smart DevOps financiran je iz programa Erasmus+ KA2, pod brojem projekta 601015-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA2-SSA.  

O tvrtki Panos Fitsilis

Profesor gr redoviti je profesor na Odsjeku za poslovnu administraciju Sveučilišta u Tesaliji u Grčkoj. Ima veliko iskustvo u upravljanju projektima s razvojem i implementacijom velikih IT sustava i veliko iskustvo u upravljanju na različitim višim rukovodećim položajima. Njegovi istraživački interesi uključuju pametne gradove, pametne tvornice (industrija 4.0), poslovne informacijske sustave, obrazovne tehnologije, kompetencije i razvoj vještina za 21. stoljeće itd.  

O Sveučilištu u Tesaliji 

Sveučilište u Tesaliji (UTH) je veliko regionalno europsko sveučilište smješteno u Grčkoj.  UTH je dinamična visokoškolska ustanova koja nudi tečajeve i programe koji vode do službeno priznatih visokoškolskih diploma u nekoliko područja studija.  Nadalje, nakon što je UTH shvatio radikalnu transformaciju koju digitalizacija i ozelenjivanje donose svim sektorima gospodarstva, među ostalim, intenzivno ulaže u nove kurikulume usmjerene na digitalnu ekonomiju, proučavanje novih zanimanja i promicanje modernih obrazovnih pristupa. Primjer te strategije je projekt SmartDevOps kojim su stvoreni novi profili zanimanja za stručnjake u području pametnih gradova. 

Saznaj više

 • Digitalna tehnologija / specijalizacija:

  Internet stvari

  Big Data

  Računalstvo u oblaku

  Softver

  Razvoj web aplikacija

  Digitalne vještine

 • Razina digitalnih vještina:

  Osnovno

  Srednja

  Napredno

  Stručnjak za digitalni sektor

 • Geografski opseg - Država:

  Grčka

 • Vrsta inicijative:

  Međunarodna inicijativa