Nazad

Aktualno

Podijeli:

01. 06. 2023.

Kako dizajnirati učenje u hibridnom okruženju?

- kreativni, inovativni i poduzetni nastavnik

Konferencija o dizajnu učenja pod nazivom „Kako dizajnirati učenje u hibridnom okruženju? – kreativni, inovativni i poduzetni nastavnik“, održava se danas na Fakultetu organizacije i informatike (FOI) u Varaždinu (Pavlinska 2). Događaje je dio aktivnosti na Erasmus+ projektu eDESK – Digital and Entrepreneurial Skills for European Teachers in the COVID-19 World, kojem je cilj podići digitalne i poduzetničke vještine europskih nastavnika u (post) covid eri.

Konferencija će okupiti nastavnike osnovnih, srednjih i viših škola, učilišta i fakulteta te studente pedagoških studija i istraživače koji se bave temama poučavanja i dizajniranja učenja, kao i trenere i dizajnere tečajeva u industriji te programima visokog obrazovanja.

Glavne teme konferencije su hibridna nastava i kako je osmislitu, razvoj kompetencija poduzetnosti kod nastavnika, učenika i studenata te kako smisliti dobar dizajn učenja u hibridnom okruženju.

Istraživačka grupa s Fakulteta organizacije i informatike je, zajedno s projektnim partnerima iz Španjolske, Portugala i Finske, u protekle dvije godine intenzivno radila na razradi koncepta i sadržaja platforme za učenje digitalnih kompetencija za nastavnike i njezinom pilotiranju, a trenutno rade i na pilotiranju kolegija u online ili hibridnom okruženju za daljnji razvoj online ili hibridnog poučavanja.

Protekli mjesec, na FOI platformi za učenje objavljena je i besplatna edukacija “eDESK Digital and Entrepreneurial Teachers for a Fast-Changing World” dostupna svim zainteresiranim nastavnicima, studentima i donositeljima politika u obrazovanju, koja kroz 10 modula polaznicima pomaže razviti poduzetničke i digitalne vještine i pružiti resurse za implementaciju inovativnih metoda i novih praksi u novijim oblicima nastave (hibridno i online).

Ovaj ERASMUS+ projekt vrijednosti 237.085 EUR odobrila je španjolska nacionalna agencija, a FOI ima ulogu partnera, na čelu s prof. dr. sc. Blaženkom Divjak.

Ovaj ERASMUS+ projekt vrijednosti 237.085 EUR odobrila je španjolska nacionalna agencija, a FOI ima ulogu partnera, na čelu s prof. dr. sc. Blaženkom Divjak. Foto: FOI

Više informacija dostupno je na projektnoj web stranici https://edeskeurope.eu


 

Saznaj više

 • Digitalna tehnologija / specijalizacija:

  Digitalne vještine

 • Razina digitalnih vještina:

  Napredno

 • Geografski opseg - Država:

  Europska Unija

 • Vrsta inicijative:

  Institucionalna inicijativa EU-a