02. 11. 2022.

Europa mora modernizirati obrazovanje u području digitalnih vještina, integrirati privatne pružatelje usluga i ojačati paneuropsku koordinaciju

Digitalna transformacija, ubrzana COVID-om 19, potaknula je digitalni val i zahtijeva revoluciju vještina u Europi. Europi su potrebni obrazovni sustavi prilagođeni digitalnom dobu, uz dodatne programe za osposobljavanje i prekvalifikaciju odraslog stanovništva.

Digitalna transformacija, ubrzana COVID-om 19, potaknula je digitalni val i zahtijeva revoluciju vještina u Europi. To je izazov i prilika, gdje se pitanja uključivosti i rasta približavaju. Europi su potrebni obrazovni sustavi prilagođeni digitalnom dobu, uz dodatne programe za osposobljavanje i prekvalifikaciju odraslog stanovništva. Taj dvostrani izazov odnosi se na osnovne digitalne vještine i specijalizirane vještine potrebne za inovacije u ključnim razvojnim tehnologijama kao što su umjetna inteligencija ili internet stvari i poboljšanje kibersigurnosti.

Ususret digitalnom desetljeću EU-a

Važnost tih dviju dimenzija naglašena je u Digitalnom kompasu EU-a i njegovim ambicioznim ciljevima u području digitalnih vještina. Međutim, najnovija istraživanja predviđaju da se trenutačnim inicijativama neće ostvariti dva ključna cilja – osigurati osnovne digitalne vještine za najmanje 80 % odraslog stanovništva Europe i zaposliti 20 milijuna digitalnih stručnjaka u EU-u do 2030. Bez znatnog povećanja ulaganja i inovacija na strani ponude, trenutačna putanja pokazuje da će do 2030. samo 64 % stanovništva steći barem osnovne digitalne vještine i da će biti zaposleno samo 13,3 milijuna digitalnih stručnjaka.

Izvješće „Budućnost obrazovanja za digitalne vještine” za 2022.

U najnovijem izvješću Makers & Shapers „The Future of Education for Digital Skills” (Budućnost obrazovanja za digitalne vještine) EIT Digital bavi se tim pitanjem analizom ponude široko definiranog obrazovanja i osposobljavanja u javnim i privatnim institucijama. Sud je utvrdio glavne nedostatke u trenutačnom stanju, izvukao scenarije predviđanja i iznio tri ključne preporuke o tome kako bi se najpovoljniji scenarij mogao postići u Europi. 

Europski javni obrazovni sustav, od osnovnih škola do sveučilišta, treba hitno modernizirati uglavnom zastarjele programe digitalnog obrazovanja.

Javna ponuda mora reformirati svoje kurikulume na svim razinama kako bi bolje odgovarali promjenjivim tehnologijama i potrebama tržišta rada. Za to su potrebne organizacijske reforme i reforme upravljanja kako bi se sustavi otvorili za partnerstva s civilnim društvom, kao i konkretna ulaganja u povezivost i novo osposobljavanje nastavnog osoblja. 

Različite privatne inicijative za digitalno obrazovanje trebale bi prijeći na komplementarnu, širu i bolje koordiniranu cjelokupnu ponudu inicijativa za digitalne vještine.

Kako bi se uključile digitalne vještine srednje razine, privatni akteri trebali bi proširiti svoje područje primjene i osigurati tečajeve koji nisu usmjereni samo na njihov vlastiti tehnološki ekosustav. Zajedno s javnim sektorom trebali bi ponuditi programe financijske potpore kojima se povećava broj sudionika u njihovoj obrazovnoj ponudi. Za to su potrebna nova partnerstva između obrazovnih ustanova, poduzeća, nevladinih organizacija i vlada. 

Kako bi se ciljevi digitalnih vještina iz Digitalnog kompasa EU-a ostvarili na pravedan, uključiv i održiv način te s obzirom na goleme izazove i povezane troškove, potrebno je bolje organizirati paneuropske inicijative, mreže i ekosustave za digitalne vještine kako bi se povećala ukupna kvaliteta, učinkovitost i djelotvornost.

Postojeće inicijative kao što su inicijative EIT-a i Europske mreže sveučilišta trebalo bi bolje koordinirati, dodatno ojačati i proširiti na privatni sektor. U bliskoj suradnji s državama članicama EU-a Europska komisija vodit će prema uspostavi pravednog i uključivog sustava obrazovanja o digitalnim vještinama u cijeloj Europi koji uključuje i javne i privatne pružatelje obrazovanja.

O autoru

Prof. Willem Jonker glavni je izvršni direktor EIT Digitala. Ima široko iskustvo u području IKT-a, kako u industriji tako i u akademskoj zajednici. Studirao je matematiku i računalne znanosti na Sveučilištu Groningen, radio na Tehnološkom sveučilištu Delft, doktorirao na Sveučilištu u Utrechtu i redoviti je profesor računalnih znanosti na Sveučilištu Twente. 

O organizaciji

EIT Digital je pristupnik europskim digitalnim inovacijama. 

Utjelovljujemo budućnost inovacija mobiliziranjem paneuropskog višedioničkog ekosustava otvorenih inovacija vrhunskih europskih korporacija, MSP-ova, novoosnovanih poduzeća, sveučilišta i istraživačkih instituta, u kojem se studenti, istraživači, inženjeri, razvojni inženjeri i ulagači bave potrebama digitalnog poduzetništva u pogledu tehnologije, talenata, vještina, poslovanja i kapitala. 

Gradimo sljedeću generaciju digitalnih pothvata, digitalnih proizvoda i usluga te razvijamo digitalne poduzetničke talente, pomažući poduzećima i poduzetnicima da budu predvodnici digitalnih inovacija pružajući im tehnologiju, talent i potporu rastu. 

EIT Digital odgovara na posebne inovacijske potrebe tako što, na primjer, pronalazi prave partnere za uvođenje tehnologije na tržište, podupire rast pothvata u području digitalne tehnologije, privlači talente i razvija njihova digitalna znanja i vještine. 

Saznaj više

 • Digitalna tehnologija / specijalizacija:

  Umjetna inteligencija

  Cybersecurity

  Internet stvari

  Digitalne vještine

 • Razina digitalnih vještina:

  Osnovno

  Srednja

  Napredno

  Stručnjak za digitalni sektor

 • Geografski opseg - Država:

  Europska Unija

 • Vrsta inicijative:

  Međunarodna inicijativa