05. 10. 2022.

Akademija liderstva

Edukacija koja će unaprijediti učinkovitost organizacija civilnog društva u Hrvatskoj

5. listopada 2022. – Projekt Akademija liderstva za organizacije civilnog društva pokrenut je s ciljem da se voditeljima udruga koje svojim aktivnostima doprinose boljitku društva osigura stjecanje specifičnih znanja i vještina liderstva. Riječ je o prvom projektu koji promiče potrebu sustavnog obrazovanja voditelja organizacija civilnog društva za liderske uloge, a kojemu je prethodilo iscrpno istraživanje OCD sektora temeljem kojeg je definiran kurikulum sa setom specifičnih vještina i znanja koji su prepoznati kao ključni za svakog lidera udruge.

U fokusu istraživanja bile su potrebe i izazovi s kojima se udruge svakodnevno susreću, a promatrani su i brojnost udruga, područja njihovog djelovanja, dosadašnja iskustva te dobre prakse. Kroz mnoštvo intervjua s udrugama diljem Hrvatske detektirano je da su glavni problemi organizacija civilnog društva upravljanje vlastitim resursima – ljudskim kadrom, financijama i vremenom te osiguravanje izvora financiranja pa se radionice u okviru projekta, između ostalog, fokusiraju upravo na ova područja.

Provedeno istraživanje pokazalo je da su glavni problemi s kojima se udruge suočavaju upravljanje vremenom, ljudskim potencijalima i financijskom održivosti pa je edukacija snažno usmjerena upravo na ova područja

„Kao i u drugim sferama poslovanja i rada, potrebe za liderskim vještinama rastu. Sektor civilnog društva se razvija, a time raste i značaj i uloga voditelja organizacija koji u izazovnim vremenima nastoje realizirati ciljeve svojih organizacija. Liderstvo nije isto što i menadžment, ono uključuje vještine upravljanja, ali podrazumijeva i cijeli spektar dodatnih vještina“, naglasila je dr.sc. Senada Selo Šabić iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose.

Tako će Akademija liderstva kroz video predavanja, višednevnu radionicu i mentorstvo te coaching od studenog 2022. do lipnja 2023. educirati voditelje udruga na području liderstava, poduzetničkih i komunikacijskih vještina, kriznih situacija, digitalnih alata, organizacije, planiranja aktivnosti, financija i mnogih drugih te time ojačati njihov kapacitet za vođenje i unaprijediti učinkovito djelovanje organizacija civilnog društva.

Marijana Šarolić Robić iz Profesionalne mreže žena i muškaraca Hrvatske, koja je nositelj projekta, dodala je: „Želja nam je zajedno sa svim partnerima u projektu kreirati platformu znanja koja će pomoći i poduprijeti stvaranje lidera organizacija civilnog društva za sadašnjost i budućnost. Lidera koji će zajedno nabolje promijeniti naše društvo“.

Mapiranje organizacija civilnog društva pokazalo je da u Hrvatskoj postoji više od 53.000 organizacija civilnog društva, od čega su gotovo 52.000 udruge. Od ukupnog broja svih udruga u Hrvatskoj 25 posto ih je registrirano u Zagrebu, a najviše njih – čak 20 posto – bavi se sportskim aktivnostima. Slijede ih organizacije koje se bave promicanjem kulture i umjetnosti, socijalnom djelatnošću te aktivnostima vezanima uz gospodarstvo.

„Svrha organizacija civilnog društva je stvoriti promjene koje će pomoći ljudima, zajednicama i društvu općenito, a da bi se to moglo ostvariti potrebni su ljudi koji znaju kako autentično, odgovorno i etično voditi te organizacije. Svakodnevni rad organizacija civilnog društva pun je izazova pa je zato potrebno pružiti im podršku te osiguratiprostor za učenje znanja i vještina, razmjenu iskustva i stvaranje novih vrijednosti. Upravo je to cilj Akademije liderstva – osnaživanje i povezivanjeonih koji svakodnevno rade za dobrobit drugih i za bolje i pravednije društvo “, izjavila je Mladenka Majerić, savjetnica za fundraising i menadžment neprofitnih organizacija.

Osim osposobljavanja za razvoj liderskih vještina, u okviru projekta Akademija liderstva za organizacije civilnog društva provest će se i pilot radionica razvijanja liderskog potencijala i rješavanja potreba lokalnih zajednica s djecom u osnovnoj školi. Svima zainteresiranima na raspolaganju će biti i portal Akademija liderstva za organizacije civilnog društva koji će s vremenom služiti kao baza znanja s korisnim materijalima proizašlima iz projekta.

Nositelj projekta je Profesionalna mreža žena i muškaraca Hrvatske – udruga koja promiče izvrsnost u profesionalnom djelovanju žena i muškaraca, a projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 496.152,93 kuna. Partneri na projektu su Institut za razvoj i međunarodne odnose koji je proveo istraživanje OCD sektora u Hrvatskoj, Visoko učilište Algebra koje je suodgovorno za kreiranje edukativnih programa i pratećih materijala te drugi partneri korisnici, odnosno udruge civilnog društva.