12. 05. 2023.

16 milijuna eura za promicanje naprednih digitalnih vještina

Komisija objavila nove pozive na ulaganje više od 122 milijuna eura u digitalne tehnologije i kompetencije

Europska komisija je danas objavila prve pozive na podnošenje prijedloga u okviru glavnog programa rada instrumenta Digitalna Europa za razdoblje 2023. i 2024. za jačanje digitalnih tehnologija i kompetencija u cijeloj Uniji. Pozivi u vrijednosti iznad 122 milijuna eura otvoreni su poduzećima, javnim upravama i drugim subjektima iz država članica EU-a, zemalja EFTA-e/EGP-a i pridruženih zemalja.

Novim krugom ulaganja omogućiti će se izgradnja povjerenja u digitalnu transformaciju, s 32 milijuna eura za projekte povezane s mrežom centara za sigurniji internet kojima će se maloljetnicima pomoći u borbi protiv opasnosti na internetu i omogućiti građanima da anonimno prijave internetski materijal koji sadržava seksualno zlostavljanje djece.

Ulagat će se i u centre Europskog opservatorija za digitalne medije koji doprinose borbi protiv dezinformacija diljem Europe, referentan okvir EU-a za uštedu energije kojim će se olakšati razvoj aplikacije za pomoć građanima da smanje potrošnju energije, kao i IT sustava za potporu uklanjanju internetskog materijala koji sadržava seksualno zlostavljanje djece.

Osim toga, s 31 milijun eura podržat će se projekti u području podataka, uz ulaganje u projekt Genome for Europe za uspostavu europske baze podataka o genomu kojom će se poticati revolucionarni napredak u istraživanju, inovacijama, sprečavanju bolesti i pružanju zdravstvene skrbi.

Projekti u području infrastrukture oblaka dobit će 25 milijuna eura za potporu razvoju sigurne platforme za suradnju za aeronautiku i sigurnosnu industriju.

Izdvojit će se i 18 milijuna eura za projekte u području umjetne inteligencije i 16 milijuna eura za promicanje naprednih digitalnih vještina, uz financijska sredstva za jačanje vještina poluvodiča, kao i za jačanje digitalnih vještina mladih učenika, s naglaskom na djevojkama.

Rok za prijavu na pozive je 26. rujna 2023., a informacije o prijavama dostupne su na internetu.

Dodatni pozivi na podnošenje prijedloga u okviru programa rada za razdoblje 2023. i 2024. bit će objavljeni krajem svibnja i kasnije ove godine. Ukupni proračun programa rada za razdoblje 2023. – 2024. iznosi 909,5 milijuna eura, od čega će se 392 milijuna eura namijeniti za djelovanja u 2023.