Dokumenti

logotip

Memorandum o osnivanju Nacionalne koalicije za digitalne vještine i radna mjesta u Republici Hrvatskoj

Svaka aktivnost koja će smanjiti razliku između radnika koji traže zaposlenje kao IKT stručnjaci te potreba svih sektora industrije za IKT stručnjacima mora biti uzeta u obzir. Radi povećanja zapošljivosti radnika i zadržavanja konkurentnosti poduzeća u Republici Hrvatskoj potreban je jedinstven i međuinstitucionalni pristup. U skladu s inicijativom na razini Europske unije, stvaranjem GCDJ, kao predstavnici privatnog sektora, akademske zajednice, tijela državne uprave te fizičke osobe koje su prepoznate kao promicatelji digitalizacije su spremni surađivati na rješavanju ove problematike.

logotip

Povelja o digitalnim radnim mjestima

Nacionalna koalicija za digitalne vještine i radna mjesta donosi ovu Povelju o digitalnim radnim mjestima, sa sedam (7) ciljeva i osamnaest (18) prioriteta razvoja digitalnih radnih mjesta. Povelja je zamišljena kao alat članovima, partnerima i zainteresiranim stranama da lakše kreiraju, usklađuju i predlažu vlastite mjere u cilju sinergijskog adresiranja pojedinih prioriteta u ostvarenju zajedničkog cilja – povećanog broja trajno zaposlenih pojedinaca, na dobro plaćenim, globalno kompetitivnim i sigurnim radnim mjestima, koji će svojim radom stvarati dodatnu vrijednost za hrvatsko društvo.